Сања Данковић Степановић

редовни професор др

Образовање

 • Докторат – 2000, Правни факултет Универзитета у Београду
 • Магистратура – 1997, Правни факултет Универзитета у Београду
 • Основне студије – 1992, Правни факултет Универзитета у Београду (9,90)

Академска каријера

 • Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Одељење за међународне студије:
  • Редовни професор: 2014.
  • Ванредни професор: 2008-2014.
  • Доцент: 2003-2008.
  • Асистент: 1999-2003.

Усавршавања у иностранству

 • Fordham Competition Law Institute, Legal and Economic Competition Issues, New York (2012)
 • University of Iowa College of Law, Junior Faculty Development Program, American Councils, Iowa City (2003/04)
 • Colpi Institute-CEU Legal Studies Department International Business Law Program, Budapest (1998)
 • University of Pittsbourgh Law School, Sasakawa Young Leaders Fellowship Master Research Program (1994)
 • University of Illinois,Summer Law School, Chicago (1992)

Књиге

 • Право и политика конкуренције, Београд, 2014, стр. 383, ИСБН 978-86-94031-77-0
 • Практикум за међународне пословно-правне трансакције и интеграције, Београд, 2007, стр. 336, ИСБН 978-86-84031-26-8
 • Фузије предузећа у међународном пословном праву, Београд, 2002, стр. 253, ИСБН 86-7985-008-X
 • Правни аспекти монополског понашања предузећа, Београд, 2002, стр. 179, ИСБН 86-7985-007-1
 • Аuction – preparation and implementation, koautorstvo, Beograd, 2001, str. 231, ISBN 86-7985-005-5

Важнији чланци

 • Опција нагодбе у поступку заштите ефективне конкуренције, Правни живот бр. 11 Београд, 2015.
 • Временски сукоб закона о заштити конкуренције, Правни живот бр. 11, Београд, 2014.
 • Заштита конкуренције и сузбијање корупције у поступцима јавних набавки, Српска политичка мисао бр. 1, Београд, 2014.
 • Effective Competition in the Field of Energetics (the Perspective of the Republic of Serbia), Crossroads 13, Skopje, 2014.
 • Обједињено остваривање сродних права на музичком делу, Правни живот бр. 11, 2010.

Истраживачки пројекти

 • Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије, Правни факултет, Факултет политичких наука Универзитета у Београду и Министарство за науку и технолошки развој, Београд (2011-2016)
 • Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, Факултет политичких наука Универзитета у Београду и Министарство за науку и технолошки развој, Београд (2011-2016)
 • Ефекти интеграције Србије у Европску унију, Политика конкуренције, Фефа, Београд (2009)
 • Право конкуренције – политика конкуренције и државне субвенције ЕУ, Хармонизација домаћег са правом Европске уније, Правосудни центар, Београд (2006)
 • Хартије од вредности и берзанско пословање, УНДП програм едукације за судије у Србији (2004)

Чланство у професионалним удружењима

 • Удружење правника Србије (1993)
 • Удружење правника у привреди Србије (1996)
 • American Society for International Law (2003)

Породица

 • Удата, двоје деце
Сања Данковић Степановић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught