Слободан Марковић

редовни професор др

Образовање

 • Докторирао на Универзитету у Београду, Факултет политичких наука, 2004.
 • Магистар философије из историјских студија, Универзитет Кембриџ (MPhil in Historical Studies, University of Cambridge), 2000.
 • Дипломирани историчар, Философски факултет Универзитета у Београду, 1997.

Кретање у каријери

 • Редовни професор на Факултету политичких наука од 2014.
 • Ванредни професор на Факултету политичких наука од марта 2010.
 • Доцент на Факултету политичких наука у Београду од фебруара 2005. до фебурара 2010.
 • Виши научни сарадник Института за европске студије од 2011.
 • Научни сарадник Института за европске студије од 2006.
 • Истраживач сарадник Института за европске студије у Београду, 2002/2006.
 • Први секретар за културу Амбасаде СР Југославије у Хеленској Републици, 2001/2002.
 • Истраживач сарадник Балканолошког института САНУ (статус замрзнут од 1. јула 2001), од 2009. спољни сарадник

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Предавач на Универзитету Матеј Бел у Банској Бистрици (Словачка) за предмет Балканске студије, 2007-

Стручна усавршавања, боравци и ангажовања у иностранству

 • Гостујући сарадник (Visiting Faculty Fellow) у CSGG при Лондонској школи економије и политичких наука (London School of Economics and Political Science) током јесењег семестра 2005. и пролећног семестра 2007.
 • Гостујући сарадник (Visiting Fellow) на Европском институту Лондонске школе економије и политичких наука (European Institute of the London School of Economics and Political Science), април-мај 2010.
 • Research Associate LSEE/LSE, 2012- .

Области научног интересовања

 • Политичка антропологија,
 • Балканске студије,
 • односи Србије са САД и Британијом
 • Слика другог,
 • Историја европског песимизма,
 • Психоаналитичка антропологија

Најважније објављене књиге и приређени зборници

 1. G. Markovich,British Perceptions of Serbia and the Balkans 1903-1906 (Paris: Dialogue, 2000), Стр. 247.
 2. G. Markovich, E. B. Weaver, V. Pavlovic (editors), Challenges to New Democracies in the Balkans( Belgrade: Cigoja Press, 2004).
 3. С. Г. Марковић (ур.), Европска унија и западни Балкан после великог проширења, Институт за европске студије, Београд 2005/ S. G. Markovich (ed.), European Union and the Western Balkans after the Big Enlargement (Belgrade: Institute for European Studies 2005).
 4. G. Markovich, E. B. Weaver and V. Pavlovic (eds.), Problems of Identities in the Balkans (Belgrade: Dosije Press, 2006).
 5. С. Г. Марковић, Гроф Чедомиљ Мијатовић. Викторијанац међу Србима, Досије и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2006. Стр. 485.
 6. Гроф Чедомиљ Мијатовић, Успомене балканског дипломате, приредио и превео С. Г. Марковић, Радио телевизија Србије, едиција Рара, Београд 2008.
 7. Ч. Попов, Д. Р. Живојиновић и С. Г. Марковић (уред.), Два века модерне српске дипломатије, Балканолошки институт САНУ и ИЕС, Београд
 8. Слободан Г. Марковић, Песимистичка антропологија Зигмунда ФројдаДосије, Београд Стр. 288.
 9. Жарко Требјешанин и Слободан Г. Марковић (прир.), Актуелност Фројдове мисли, Институт за европске студије, Београд 2016. Стр. 220.

Приређени темат:

 1. Слободан Г. Марковић (приређивач и преводилац), Темат часописа Херетикус “Сто година „Један век расправа о Сарајевском атентату“, Hereticus, No. 1-2 (2015), стр. 5-333.

Сарадник на књизи:

 1. D. T. Bataković (sous la direction de), M. St. Protić, N. Samardžić, A. Fotić, avec la collaboration de Dj. R. Maksimović et S. G. Marković, Histoire du peuple Serbe, L’age d’homme, Lausanne, 2006.

Најважнији чланци и студије

 1. G. Markovich, “Different Approaches to Human Nature and Peace Building”, in J. P. Lomsdalen and K. Popovic (eds.), Education and Peace – International Experiences and Approaches(Belgrade: Adult Education Society and Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschulverbandes, 2005), pp. 27-40.
 2. С. Г. Марковић, „Проширење ЕУ и ‘западни Балкан’ као стара периферија”, у: С. Г. Марковић (ур.), Европа и западни Балкан после великог проширења, Институт за европске студије, Београд 2005/ S. G. Markovich (ed.), European Union and the Western Balkans after the Big Enlargement, Belgrade 2005, pp. 9-26.
 3. G. Marković, “Josip Broz – upotreba naučnih ustanova u Srbiji za deifikaciju jugoslovenskog diktatora”, Hereticus, vol. III (2005), No. 1, str. 32-86.
 4. G. Markovich, “British Perceptions of the Salonica Front and the Belligerent Balkan Countries”, The Salonica Theatre of Operations and the Outcome of the Great War.Proceedings of the International Conference organized by the Institute for Balkan Studies and the National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos” (Thessaloniki: Institute of Balkan Studies, 2005), pp. 409-429.
 5. С. Г. Марковић, „Клерикализам у Србији: мит или стварност?“, Анализе. Нова српска политичка мисао, број 4 (2005), стр. 15-27. Ponovo štampano u: S. G. Marković, „Klerikalizam u Srbiji: Privid ili stvarnost?“, u: Crkva i država, ur. Đ. Vukadinović i S. Antonić, Nova srpska politička misao, posebno izdanje 1/2007, стр. 63-75.
 6. С. Г. Марковић, „Евроскептицизам после великог проширења Европске уније“, у: С. Г. Марковић (ур.), Европска унија и западни Балкан после великог проширења, Институт за европске студије, Београд 2005 / S. G. Markovich (ed.), European Union and the Western Balkans after the Big Enlargement, Belgrade 2005, стр. 53-66.
 7. Markovich, “Serbia: Country Profile” in Dr. Marat Terterov (ed.), Doing Business with Serbia (London: GBM Publishing Limited, 2006), pp. 3-12.
 8. G. Markovich and E. B. Weaver, “Introduction: Identity Problems as Our Destiny”, in S. G. Markovich, E. B. Weaver and V. Pavlovic (eds.), Problems of Identities in the Balkans(Belgrade: Dosije Press, 2006), pp. 9-14.
 9. Slobodan G. Markovich, “Bulgaria” in David Levinson and Karen Christensen (eds.), Global Perspectives on the United States. Nation by nation survey(Great Barrington, MA: Berkshire Publishing Group, 2007), vol. I, pp. 72-75.
 10. Slobodan G. Markovich, “Serbia and Montenegro” in David Levinson and Karen Christensen (eds.), Global Perspectives on the United States. Nation by nation survey(Great Barrington, MA: Berkshire Publishing Group, 2007), vol. II, pp. 555-560.
 11. С. Г. Марковић, „Екстремизам у српској политичкој традицији” [Extremism in Serbian Political Tradition], Hereticus, vol. V (2007), No. 2, стр. 9-22.
 12. G. Marković, „Uloga SPC u Srbiji u razdoblju političkog pluralizma: 1990-2006”, у: Crkva i država, urednici Đorđe Vukadinović i Slobodan Antonić, Nova srpska politička misao, посебно издање 1/2007, стр. 95-105.
 13. Slobodan G. Markovich, “The Celebration of ‘Kossovo Day’”, The South Slav Journal, London, vol. 28, No. 1-2/107-108 (Spring-Summer 2007), pp. 85-96.
 14. Слободан Г. Марковић, „Развој парламентаризма у Србији“, u: Vukašin Pavlović i Slaviša Orlović, Dileme i izazovi parlamentarizma, Fakultet političkih nauka, Beograd 2007, str. 249-265.
 15. Slobodan G. Marković, “Čedomilj Mijatović, a Leading Serbian Anglophile”, Balcanica, vol. XXXVIII (2007), pp. 105-132.
 16. Slobodan G. Marković, “In Memoriam Traian Stoianovich (1921-2005)”, Balcanica, vol. XXXVIII (2007), pp. 307-309.
 17. Slobodan Markovich, “Serbia”, in Jeannette Goehring (ed.), Nations in Transit 2007. Democratization from Central Europe to Eurasia(New York, Washington DC, Budapest: Freedom House, 2007), pp. 603-628.
 18. G. Markovich, “An Assessment of 125 Years of Serbian – U. S. Relations“, in Ljubinka Trgovčević (ed.), 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia (Belgrade: Faculty of Political Science, 2008), pp. 326-345.
 19. G. Markovich, „EU Involvement in the Western Balkans: Achievements and Failures“, in Gilles Rouet and Peter Terem (eds.), Enlargissemant et politique Europeene de voisinage/Enlargementand European Neighbourhood Policy(Brussels: Bruylant, 2008), pp. 65-82.
 20. Slobodan G. Markovich, „Bosnia and Herzegovina: Historical and Political Background“, in Marat Terterov and Alica Henson (eds.), Bosnia & Herzegovina’s Business Environment(London and Philadelphia, PA: GMB Publishing Ltd, 2008), pp. 4-16.
 21. Slobodan G. Markovich, “Serbia”, in Jeannette Goehring (ed.), Nations in Transit 2008. Democratization from Central Europe to Asia(New York, Washington DC and Budapest: Freedom House, 2008), pp. 495-512.
 22. Slobodan Markovich, “Serbia”, in Nations in Transit 2009. Democratization from Central Europe to Asia(New York, Washington DC and Budapest: Freedom House, 2009), pp. 441-457.
 23. G. Markovich, “Legacy of King Alexander I of Yugoslavia, the Unifier. On the occasion of the 75thAnniversary of Assassination”, Balcanica, vol. XL (2010) pp. 201-206.
 24. G. Markovich, “Anglophiles in Balkan Christian States (1862-1920)”, Balcanica (2010), pp. 95-145.
 25. G. Markovich, ”Ethnic and National Minorities in Serbia and the Kingdom of Yugoslavia”, in D. T. Batakovic (ed.), Minorities in the Balkans. State Policy and Inter-Ethnic Relations (1804-2004) (Belgrade: Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2011), pp. 162-184.
 26. Slobodan G. Markovich, “Dositey Obradovich. The man who introduced modernity to the Serbs”, The South Slav Journal (London), vol. 30, No. 3-4 (117-118), Autumn 2011, pp. 5-27.
 27. G. Markovich, “Dr. Djura Djurović. A lifelong opponent of Yugoslav communist toalitarianism“, Balcanica, No. (2012), pp. 273-323.
 28. С. Г. Марковић, „Порекло и домети Саветакнеза Чарториског, Плана Франтишека Заха и Зах-Гарашаниновог Начертанија“, у: Чедомир Попов, Драгољуб Р. Живојиновић и Слободан Г. Марковић, Два века модерне српске дипломатије, Балканолошки институт САНУ и Институт за европске студије, Београд 2013, стр. 103-135
 29. G. Markovich, “Patterns of National Identity Development among the Balkan Orthodox Christians during the Nineteenth Century”, Balcanica 44 (2013), pp. 209-254.
 30. Slobodan G. Marković, „Od grada s druge strane granice zapadne civilizacije ka gradu unutar granica Evrope (XVIII-XIX vek)“, Limes plus(tematski broj „Stranci u Beogradu“), No. 2 (2013), стр. 9-26.
 31. Слободан Г. Марковић, „Краљ Петар II Карађорђевић. Између личне и народне трагедије“, у: Краљ Петар II Карађорђевић, Мој живот. Мемоари, Евро-Ђунти, Београд 2013, стр. 261-280. [двостубачно двојезично издање на српском и енглеском језику].
 32. Слободан Г. Марковић, „Национална свест Срба пред Први светски рат“, у: Први светски рат и балкански чвор/The First World War and Balkan Knot, Институт за савремену историју и Фонд „Руски свет“, Београд и Москва 2014, стр. 179-190.
 33. Slobodan G. Markovich, “Memories of Victimhood in Serbia and Croatia from the 1980s to the Disintegration of Yugoslavia”, in Abdelwahab El-Affendi (), GenocidalNightmares: Narratives of Insecurity and the Logic of Mass Atrocities (London: Bloomsbury, 2014), pp. 70-95.
 34. Slobodan G. Marković, “Serbia’s War Losses during the Great War Reconsidered”, in Dragoljub R. Živojinović (ed.), The Serbs and the First World War 1914-1918 (Belgrade: Serbian Academy of Sceinces and Arts, 2015), 369-381.
 35. Slobodan G. Markovich, “Anglo-American views of Gavrilo Princip”, Balcanica, 46 (2015), pp. 100-120.
 36. Slobodan G. Markovich, “Coping with the Memory of Gavrilo Princip in Serbia and the Symbolism of Vidovdan in Yugoslavia”, The South Slav Journal (London), vol. 34, No. 1-2, pp. 5-35.
 37. Слободан Г. Марковић, „Виђења Сарајевског атентата у англоамеричкој и српској јавности“, Hereticus, No. 1-2 (2015), стр. 5-50. ISSN 1451-5822.
 38. Жарко Требјешанин и Слободан Г. Марковић, „Фројд и интелектуални токови ΧΧ века“, у Ж. Требјешанин и С. Г. Марковић (ур.), Актуелност Фројдове мисли, Факултет политичких наука, Београд 2016, стр. 9-35.
 39. Слободан Г. Марковић, „Фројдова антропологија и њено наслеђе“, у Ж. Требјешанин и С. Г. Марковић (ур.), Актуелност Фројдове мисли, Факултет политичких наука, Београд 2016, стр. 55-98.
 40. Слободан Г. Марковић, „Савремени човек дистопије: Замјатин, Фројд и Хаксли“, Савремени свет и савремени човек, том 2, Матица српска, Београд 2017, стр. 69-98.
 41. Слободан Г. Марковић, „Преглед историје западноевропског песимизма“, Гласник одјељења друштвених наука ЦАНУ, Νο. 23 (2017), стр. 113-145.
 42. Слободан Г. Марковић, „Пола века Фишерових теза и Тејлорових тумачења о Првом светском рату“, у: Споменица академику Чедомиру Попову, Матица српска, Нови Сад 2017, стр. 481-500.

Учешће у истраживачким пројектима

Сарадник на истраживачком пројекту Института за европске студије “Србија у процесима европских интеграција: глобални контекст, институције, идентитет”.

Спољни сарадник Балканолошког института САНУ на пројекту „Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку“

 Информације
 • +381 11 3092-870
 • slobmar@eunet.rs

 

Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught