Снежана Ђорђевић

редовни професор др

Образовање

 • Похађала Факултет политичких наука, Београд
 • Степен образовања:  Доктор Политичких наука
 • Постдипломски курсеви: Магистарски и Докторски
 • Истраживања у Немачкој и САД (корисник Фулбрајт стипендије, ДААД и Конрад Аденауер стипендија)
 • 1997.  Докторат, Факултет Политичких Наука, Београдски Универзитет
 • 1992.  MA Факултет Политичких Наука, Београдски Универзитет
 • 1983.  BA  Факултет Политичких Наука, Београдски Универзитет
 • 1979 -1983  Студије политичких наука, Факултет Политичких Наука, Београдски Универзитет

Кретање у каријери

 • 2008   Редовни Професор, Факултет политичких наука
 • 2003.- 2008  Ванредни Професор, Факултет политичких наука
 • 1998 – 2002  Доцент, Факултет политичких наука
 • 1993 – 1998  Асистент, Факултет политичких наука
 • 1989 – 1993  Асистент Приправник, Факултет Политичких Наука
 • 1984 – 1989  Политички Аналитичар и Саветник за политички систем,
 • Републичка Конференција Омладине Србије

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама 

 • Члан Удружења за политичке науке Србије

Објављени радови

Објављене књиге:

 1. Снежана Ђорђевић: „Положај и капацитети градских и општинских менаџера у Србији” Чигоја, Београд, 2014;
 2. Снежана Ђорђевић, Антигони Пападимитриоу, Нина Бранковић: The Regional Links of Universities in Bosnia-Herzegovina, Croatia and Serbia” у књизи: “The Re-institutionalization of Higher Education in the Western Balkans, Peter Lang Edition, 2014.
 3. Снежана Ђорђевић: „Савремене урбане студије”  Чигоја, Београд, 2012;
 4. Снежана Дјордјевић: Приручник за укључивање грађана и грађанског друштва у процесе одлучивања”, Грађанске иницијативе, Београд, 2011.
 5. Снежана Ђорђевић: „Анализе јавних политика”  Чигоја, Београд, 2009;
 6. Снежана Ђорђевић: „Власти у акцији – свет јавних услуга”  Чигоја, Београд, 2008;
 7. Снежана Дјордјевић “Приручник за модерно управљање локалним економским развојем”, СКГО, ФОД, Досије, Београд, 2007.
 8. Снежана Ђорђевић: “Ренесанса локалне власти – упоредни модели” Чигоја, Београд, 2003;
 9. Снежана Ђорђевић: “Управљање мегалополисом – цитy манагер модел”, Чигоја, Београд, 1998;
 10. Снежана Ђорђевић: “Изазови модерној управи и управљању” Ташпринт, Београд, 1995, у коауторству са проф др Мијатом Дамјановићем;
 11. Снежана Ђорђевић: “Политичка заједница великог града”, Чип Штампа, Београд, 1993.

Монографије:

 1. Снежана Ђорђевић, Дејан Миленковић, Драган Вељовић: “Реформа рада локалних омбудсмана у Србији” ОЕБС 2012.
 2. Снежана Дјордјевић: Приручник за укључивање грађана и цивилног друштва у процесе одлучивања”, Грађанске иницијативе, Београд, 2011.
 3. Цо-wритер ин бооклет: “Речник децентрализације”, Службени гласник, Београд, 2011.
 4. Приручник за моденог управљање локалним економским развојем”, СКГО, ФОД, Досије, Београд 2007.
 5. Снежана Ђорђевић, Мирослав Прокопијевић, Дејан Миленковић: “Студија о примени начела субсидијарности у Републици Србији” Београд 2014. (он лине)
 6. Снежана Ђорђевић “Вертикална димензија доброг управљања“ УНОПС, Београд, 2014. (он лине: www.унопс.рс)

Прилози у зборницима:

 1. Снежана Ђорђевић “Оцена и унапређење праксе општинских и градских менаџера у Србији”прилог у Годишњаку ФПН, 2008
 2. Снежана Ђорђевић Могућности и модели подстицања економског развоја у Србији” прилог за необјављен Годишњак ФПН, 2006
 3. Снежана Ђорђевић „Локална самоуправа“, „Одборник и скупштина општине“, „Рад скупштине општине“  „Улога скупштине у планирању развоја општине“и у зборнику: „Водич за одборнике градских и општинских скупштина“, СКГО, ОСЦЕ, Опен Социетy Институте, Београд 2004.
 4. Модели регионализације за Србију” у зборнику: “Нове регионалне политике и европска искуства” Ур. Мијат Дамјановић, Мегатренд Универзитет, Београд, 2012
 5. Снежана Ђорђевић, Дејан Миленковић, Драган Вељовић: “Капацитети и потенцијали институције локалног омбудсмана у Србији (са истраживањем)”, ОЕБС, 2011.
 6. Прилог у зборнику: “Речник децентрализације”, Службени гласник, Београд, 2011.
 7. Снежана Ђорђевић: “Организација, нивои власти и надлежности- компаративна студија” и “Садржај, алтернативе и изазови реформи ЈКП“у књизи: “Београд као Европска метропола” Центар за демократију, ФПН, Град Београд, 2009.
 8. Стандарди Европе у области локалне самоуправе” у зборнику: Децентрализација у контексту новог Устава Србије”, Центар за регионализам, Медија Центар, октобар 2007.
 9. Статус, надлежности и политичка организација градова” (33 – 49)у зборнику : „У сусрет новом статусу градова у Србији”, ПАЛГО центар, Београд 2007.
 10. Локална самоуправа, странке и ЕУ” у зборнику „Политичке странке и ЕУ“, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2007.
 11. Стратешки развој и креирање политика у локалној заједници”, (49- 65) у зборнику: „Европске стратегије и политике у локалној заједнице”, Фонд Центар за демократију, Београд 2006.
 12. Снежана Ђорђевић, Саша Кристић: „Independant analyse on progres in the realisation  of  The Program of activities for improved local self-government in Serbia“ ПАСОС, ПАЛГО, 2006.
 13. „Стандарди Савета Европе (Европске Уније) о локалној самоуправи“ у зборнику: „Улога локалних власти у процесу Европских интеграција“ ПАЛГО центар, Београд 2005.
 14. Мониторинг приближавања ЕУ у области локалне самоуправе“ у зборнику:„Мониторинг процеса приближавања Србије ЕУ“ Фонд за отворено друштво, Београд, 2005.
 15. Снежана Дјордјевић „Предузетничка локална власт” ЦЕСИД, 2004.

Студије

 1.  – Снежана Ђорђевић, Дејан Миленковић, Мирослав Прокопијевић, Бранислав Ђурковић, УНДП, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд, 2009.
 2.  Снежана Ђорђевић, Мирослав Прокопијевић, Мијат Дамјановић, ПАЛГО, СКГО, Београд,   2006.
 3. „Улога локалне заједнице у друштвено одговорном пословању“ – Оквир    за развој концепта друштвено одговорног пословања у Србији”, Београд, САКИ, 2006. 
 4. Снежана Ђпорђевић, Саша Кристић: Independant analyse on progres in the realisation of The Program of activities for improved local self-government in Serbia“ ПАСОС, ПАЛГО, 2006.
 5. Снежана Ђорђевић, Владислава Јовановић, Душан Ћулибрк: „Закон о локалној самоуправи – три године после усвајања“ СКГО, 2005.
 6.  „Значај закона који регулишу локалну самоуправу“ и „Подстицање локалног економског развоја“ у оквиру УНДП, Програм рада са посланицима, новембар 2007.

Чланци у часописима:

 1. Промена територијалне организације и изградња локалне демократије” (421-435) у зборнику: “Устави у времену кризе – постјугословенска перспектива“, Уредили М. Подунавац, Б. Ђорђевић, ФПН, Удружење за политичке науке, 2014.
 2. The Relationship between High Education and Labor Market in Western Balkan Countries, Journal of US-China Public Administration, Volume11, Number 7, July 2014 ISSN 1548-6591
 3. Снежана Ђорђевић, Дејан Миленковић: “Капацитети и потенцијали локалних омбудсмана у Србији” Годишњак ФПН, 2012.
 4. Децентрализација и јачање капацитета локалних власти у Србији“, Анали Хрватског политолошког друштва, 2011, годиште VII 2012, ISSN 1845-6707
 5. Публиц Сервицес Реформ ин Сербиа“, Хрватска и компаративна јавна управа, 2011, ISSN 1848-0357
 6. Оцена и унапређење праксе општинских и градских менаџера у Србији” Годишњак ФПН, 2008.
 7. Могућности и модели подстицања економског развоја у Србији” Годишњак ФПН, 2006.
 8. Снежана Ђорђевић, Давид Миллер: „Реформа локалне власти и природа професионалног управљања у Србији“ Правне свеске, СКГО, 2006.
 9. „Локална самоуправа“, „Одборник и скупштина општине“, „Рад скупштине општине“  „Улога скупштине у планирању развоја општине“и у зборнику: „Водич за одборнике градских и општинских скупштина“, СКГО, ОСЦЕ, Open Society Institute, Београд 2004.

Одликовања и награде

 • Стипендиста Фулбрајтове стипендије (Фулбригхт грант) за шестомесечно истраживање на пројекту “Јавне службе” у Maxwell School, Campbell Institute,Сиракуза, Њујорк, 2002-2003.

Истраживачко искуство

 • 2011 – 2013 Члан тима на међународном пројекту  “Reform on HE in Western balcan region”
 • Гостујући профессор (предавања током недељу дана) на Тренто Универзитету, Факултет за политичке науке и социологију, Последипломски програм о компаративним системима локалне власти, Тренто, Италија, фебруар 2006.
 • Гостујуци професор (предавања током месец дана и рад на заједничком Темпус програму) на Факултету политичких и правних наука,  Giles Verne Universite, Amiens, Новембар 2004.
 • Истраживање у Pittsburgh, на GSPIA (Graduate school for public and international affairs)  јануар – април 2004. (децентрализација, јавне услуге, локална власт, јавна управа и политике)
 • Фулбрајтова стипендија за шестомесечно истраживање на пројекту “Јавне Услуге” на Maxwell School, Campbell Institute, Syracuse, NY, 2002-2003 године.
 • Члан тима за израду модела Закона о локалних самоуправи и Закона о јавној управи Палго Центар, 2000 – 2001, као и новог моделал Закона о државној управи и о Државним службеницима 2004. и члан тима за израду Закона о Београду, 2005- 2006.
 • Два истраживачка боравка у реализацији пројекта: “Систем локалне самоуправе и управљање великим градовима у Немачкој“: на Eberhard Karl Universität, Tübingen, Немачка (Октобар – Децембар 1998 & Новембар 1999 – Јануар 2000.) финансирано од стране ДААД (Deutsche Akademishe Austaush Dienst) и Konrad Adenauer Stiftung – истраживач и креатор пројекта –

Предавачко искуство

ФАКУТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА:

1. Основне студије: Дисциплина Локална самоуправа (ФПН), Анализе јавних политика 

2. Последипломске студије:

Дисциплине:

 • Јавне услуге и локални економски развој
 • Јавне политике
 • Предавач и водитељ курса (2006, 2007, 2008) на последипломском курсу на ФПН: Јавна управа и јавне политике” 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
 • Водитељ мастер програма „Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике” Дисциплине: Јавне услуге и локални економски развој, Јавне политике ФПН (2006, 2007, 2008)

Друге институције

 • Дипломатска академија: Водитељ курса Политички и економски систем (2006, 2007)
 • ААОМ: курс “Предузетничка локална власт” (2002, 2003),

3. Гостовања: 

а. Гостујући професор по позиву на Тренто Универзитету, Факултет за политичке науке и социологију, Последипломски програм о компаративним системима локалне власти, Тренто, Италија, фебруар 2006.

б. Гостујући професор на Факултету политичких и правних наука, Giles Verne Universite, Amiens, Новембар 2004. (Предавања у области локалне самоуправе и политика, рад на Темпус пројекту: „Јавна управа, политике и локална самоуправа“ Београд, Магдебург, Амиенс)

в. Предавање “Реформе политичког система, децентрализација и јачање локалне власти у Србији” током гостовања на GSPIA, Pittsburgh,  САД, март 2004.

4. Друге активности

а. Координатор курса: ”Како бити бољи политички саветник”, ФПН, NISPAcee, Београд, јануар – септембар 2006.

Научни скупови

Међународне стучне школе и конференције

 • 2012 Међународна Конференција, Београд, Нове регионалне политике и европска искуства” Прилог Модели регионалиације у Србији
 • 2011, IPSA, Дубровник, Прилог Реформа јавних услуга у Србији,
 • 2010, Задар, Прилог, Креирање јавних политика одоздо,
 • 2008. Међународна Конференција „Држава, политичке институције и процеси”, Београд, октобар 2008.
 • 2004. Међународна конференција УНДП ”Реформа јавне управе у земљама Медитерана”, Напуљ, Италија, април 2005.
 • 2003. 2004. Политиколошки сусрети, ФПН
 • 2002.  Годишња Конференција НАСПА, Los Angeles,, 17-19. Оцтобар 2002.
 • 2002.  88. Годишња Конференција ИЦМА, Philadelphia, 28. 09 – 3. 10. 2002.
 • 2001. VIII Годишња Конференција: “Десет година транзиције: Перспективе и изазови будућој јавној управи“,  Budapest,, Мађарска, Април 2000.
 • 2000.  Летња школа “Модернизација локалне заједнице у Југоисточној Европи“, Језеро Палић, Србија, Август, 2000.
 • 2000. XVIII Конгрес међународне асоцијације за политичке науке (IPSA), Quebeck City, Канада

Конференције, радионице, тренинзи и обуке

 • Округли сто: “Децентрализација у контексту новог устава Србије и ЕУ интеграције”, Центар за регионализам, Медија Центар, октобар 2007.
 • Серија радионица „Изградња партнерства и укључивање грађана у одлучивање на локалном нивоу“, Ковачица, Ариље, ДФИД (Београд), Агора (Чешка Република), 2006.
 • Тренинг: “Улога локалних власти у процесу Европске интеграције” Извршно Веће Војводине, ПАЛГО, ФОД, 2006.
 • Тренинг: “Европски стандарди у области локалне самоуправе” предавања: ”Статус и позиција локалне самоуправе –  општина као услужни серис грађана” Грађанске иницијативе, Нови Сад, 2006.
 • Семинар „Европске стратегије и политике у локалној заједнице”, Фонд Центра за демократију, Ариље 2006.
 • Тренинг „Појам и принципи доброг управљања” Центар за непрофитни сектор, Соко Бања, септембар 2005.
 • Радионица: „Улога локалне заједнице и мањинског вођства у развоју мултиетничке сарадње“, Врњачка Бања, септембар 2005.
 • Европска политика једнаким могућности у Србији” тема „Политика родне равноправности у локалној заједници и стратегија развоја” Врњачка Бања, Београд 2005.
 • Тренинг: „Реформа политичког система и децентрализација на Косову”, Брезовица, 2005.
 •  Међународна конференција УНДП ”Реформа јавне управе у земљама Медитерана” Прилог: „Priority fields of governemental reform in Serbia” Напуљ, Италија, април 2005.

Искуство у раду са општинама у Србији

 • 1997 – 98  ЛОГО Пројекат “Модернизација Локалне Самоуправе у Србији
 • 1997. Саветник градоначелника Београда господина Зорана Ђинђића за област локалне самоуправе
 • 2000 – 01 Пројекат: “Примена нових модела урбане културне политике” Г17+, ПАЛГО
 • 2001   Израда предлога Закона о локалној самоуправи и јавној управи (ПАЛГО, ЛГИ)
 • 2002.  “Трансформација Јавних комуналних предузећа у Србији” (ПАЛГО, ГТЗ)
 • 2002. “Подизање капацитета локалних заједница” (ПАЛГО Центар, Г17+, Центар за развој  НГО Сектора)
 • 2003. Реформа социјалне политике (ДФИД и Министарство за социјална питања) и
 • 2003 Стратегија смањивања сиромаштва (WБ и Министарство за социјална питања)
 • 2004. Закон о општинској имовини (ПАЛГО, ДАИ) и серија презентација посланичким групама у Скупштини Србије (2005)
 • 2004. Израда приручника за локалне одборнике (Стална конференција и ОЕЦД)
 • 2005. Рад на закону о концесијама (ДАИ)
 • 2005. Рад на модернизацији рада општина Бујановац, Прешево – студијска посета Норвеској (град Лилехаммер) (ИМГ)
 • 2005. Брошура о реализацији локалне власти (СКГО)
 • 2005 – 2006. Закон о Београду, ПАЛГО, 
 • 2006Еxцханге Програм, ЕАР, СКГО (члан тима евалуатора)
 • 2006. Предлог за промене Закона о локалној самоуправи, СКГО
 • 2007. Креатор и руководилац пројекта “Вредновање и подизање капацитета општинских и градских менаџера у Србији” ПАЛГО, СКГО
 • 2007. Израда Приручника за модерно управљање локалним економским развојем, СКГО, Фонд за отворено друштво
 • 2007. УНДП Програм обуке посланика, Прилог „Подстицање локалног економског   развоја” и „Анализа новог сета закона у области локалне самоуправе” Предавања у Комисији за локалну самоуправу
 • 2007. “Вредновање и подизање капацитета градских и општинских менаџера у Србији” ПАЛГО, СЦТМ, Шеф пројекта
 • 2008. “Приручних за локални економски развој”, СЛГО, аутор
 • 2009. “Децентрализација” Балкан Фунд, аутор прилога у Зборнику
 • 2009. “Подизање капацитета институција у граду Београду” Центар за демократију, Факултет политичких наука
 • 2009.  “Стање локалних управа у Србији” Шеф истраживачког пројекта, Министартство за државну управу и локалну самоуправу, УНДП, ФПН
 • 2010. Израда студије “О моделима децентрализације у Европи и Србији, ОЕБС, 2010.
 • 2011. Учешће у пројекту и израда студије Приручник за укључивање грађана и цивилног друштва у процесе одлучивања”, Грађанске иницијативе, Београд, 2011.
 • 2011. Коаутор: “Речник децентрализације”, Службени гласник, Београд, 2011.
 • 2012. Учешће у проејкту и израда студије ОЕБС, Реформа рада локалних омбудсмана у Србији
 • 2012- 2013 Примена принципа субсидијаритета у Србији
Снежана Ђорђевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught