Тања Мишчевић

редовни професор др

Образовање 

 • Дипломирани политиколог, 1989, Факултет политичких наука
 • Магистар политичких наука, 1997, Факултет политичких наука
 • Доктор политичких наука, 2002, Факултет политичких наука

Кретање у каријери

 • Истраживач-приправник, 1991-1993, Институт за међународну политику и привреду
 • Демонстратор за енглески језик, 1991-1995, Факултет политичких наука
 • Асистент приправник, 1995-1998, Факултет политичких наука
 • Асистент на предметима Међународне организације и Међународно јавно право 1998-2003, Факултет политичких наука
 • Доцент за ужу Међународноправну област, 2003-2009, Факултет политичких наука
 • Ванредни професор за Међународно-правну област, 2009-2016, Факултет политичких наука
 • Редовни професор за Међународно-правну област, 2016, Факултет политичких наука

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Предавала је као гостујући професор у Центру за европске интеграције Универзитета у Бону, Факултету политичких наука Универзитета Рим III, Факултету политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Факултету политичких наука Универзитета у Љубљани, Дипломатској академији Министарства иностраних послова Републике Хрватске, Економском факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици, Правном факултету Универзитета у Београду. На Факултету политичких наука у Подгорици, на основу споразума са Факултетом политичких наука у Београду, водила је предмет Међународне организације током две школске године (2010-2012). Предавала је као професор по позиву на Европском колеџу у Брижу, Лондонској школи за економију и политику, Војној академији Војске Србије, Високим студијама безбедности Министарства одбране, Полицијској академији и Дипломатској академији у Бечу.
 • Од 2004. до 2007. године водила је модул Међународне организације на Дипломатској академији Министарства спољних послова Србије, а у периоду 2009. до 2012. предмет Европска унија. Предаје и на различитим модулима посвећеним процесу европске интеграције организованим у оквиру алтернативних програма образовања ААОМ-а, као и Београдске отворене школе, Фонда Центар за демократију, Фондације за политичку изузетност, Фонда Зоран Ђинђић, Центра за цивилно-војне односе, Центра за грађанско образовање из Подгорице итд.

Учешће у истраживачким пројектима 

 • Истраживачки пројекат “Структурне промене у међународним односима и њихов утицај на Европу и Југославију”, 1991-1998.
 • Истраживачки пројекат “Израда хармониграма о усклађености националних правних прописа СРЈ/Србије и Црне Горе са правом Европске уније”, од 2001. Координатор пројекта за следеће области: социјална политика, финансијске услуге и слободно кретање капитала, пољопривреда и рибарство.
 • Од 1996. године учествовала на истраживачким пројектима Факултета политичких наука, Катедре за међународне студије „Савезна Република Југославија у међународним односима“ уз подршку Министарства науке Републике Србије. Водила је пројекат „Јачања капацитета администрације државне заједнице Србија и Црна Гора у европским пословима“ у периоду од 2001-2003. године, који је финансиран средствима ЕУ приступних програма (КАРДС програм). Од 2003. до 2005. године учествовала је у пројекту израде нацрта „Стратегије СЦГ за приступање Србије Европској унији“, коју је радио конзорцијум факултета и института из Србије, за потребе Канцеларије за придруживање Србије Европској унији Владе Србије. Такође је учестовавала у твининг пројекту ЕУ „Унапређење административних капацитета за координацију послова европске интеграције“ у периоду од 2005-2008. године.
 • Члан истраживачког тима у оквиру научностраживачког пројекта Факултета политичких наука Универзитета у Београду ”Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту”, који је подржан од Министарства просвете и науке Републике Србије за период 2011-2014 (2016.). Руководила је пројектом ”Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији” спроведеног у периоду 2011-2014, финансираног од стране Министарства одбране Републике Србије. Од 2013. године учествује у пројектима „Подршка процесу преговора Србије за чланство у ЕУ“ Немачке развојне помоћи (ГИЗ) и „Политички и правни саветодавни центар“ финансиран од стране ЕУ, преко програма ИПА 2014.

Научне монографије и уређивање тематских зборника

 • ABC about EU, Konrad Adenauer Shtiftung, Belgrade, October 2002.
 • Придруживање Европској унији, ЕСПИ Институт за економска и социјална истраживања, Београд, 2006, 189 страна (ISBN 86-7642-032-7)
 • Придруживање Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009, 200 страна, (друго измењено и допуњено издање) (ISBN 978-86-519-0264-5)
 • Нова ера међународних организација: међународне организације након краја хладног рата, Службени гласник, Београд, 2012, 348 страна, прво издање, (ISBN: 978-86-519-1487-7)
 • Уговор из Лисабона: сигурна лука или почетак новог путовања? Службени гласник и Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2010 (ISBN 978-86-519-0658-2)

Преводи научних монографских књига

 • Оли Рен, Будући домети Европе, Канцеларија за придруживање ЕУ и Фондација Конрад Аденауер, Београд, децембар 2007, 124.стр. (превод Тања Мишчевић) (ISBN: 978-86-86661-10-4)
 • Дезмон Динан, Мењање Европе: историја Европске уније, Београд, Службени гласник, 2010, 340 стр, (с енглеског превели Тања Мишчевић и Душан Игњатовић), (ISBN 978-86-519-0583-7)

Објавила је велики број научних радова и учествовала на бројним домаћим и међународним научним конференцијама.

Одликовања и награде

 • Током основних и последипломских студија стипендиста Фондације за стипендирање научног и уметничког подмлатка Републике Србије.
 • Награда Факултета политичких наука за успех постигнут током основних студија.
 • Добитница је награда „Допринос године Европи” Европског покрета у Србији за 2005. годину, „Најевропљанка Балкана” Европског покрета у Босни и Херцеговини за 2014. годину и награде „Дуга”за борбу против хомофобије за 2015. годину. Именована је за Витеза Националног реда за заслуге, декретом председника Републике Француске
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught