Зоран Крстић

редовни професор др

Образовање 

 • Докторат, Факултет политичких наука, Београд, 2003
 • Магистратура, Факултет политичких наука, Београд, 1996.
 • Диплома, Факултет политичких наука, Београд, 1989.

Кретање у каријери

 • 2014 –        , Редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
 • 2009 – 2014, Ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
 • 2003-2009,  Доцент, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
 • 1996-2003, Асистент,  Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
 • 1991-1996, Асистент-приправник,  Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
 • 1994-1996, Шеф Кабинета Председника Народне Скупштине Републике Србије
 • 1987-1988, Студент-продекан на Факултету политичких наука

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • University of Bologna – Forli Campus, Department of Political and Social Sciences (Italy), Erasmus+ programme KA1 – Staff mobility for teaching, 14-20 October 2018.
 • Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Political Science (Slovakia), Erasmus+ programme KA1 – Staff mobility for teaching, 10-16 September 2017.
 • University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science (Poland), Erasmus+ programme KA1 – Staff mobility for teaching, 9-16 October 2016.
 • Univerzitet “La Sapienza” (Rim, Italija), u okviru interdisciplinarnog master programa – EuroSapienza “European and International Policies and Crisis Managment” (раније “State Management and Humanitarian Affairs”), предавао курс Institution Building and Human Rights, 2006–2012.
 • Универзитет у Ајови (САД), University of Iowa, Iowa City, 2004-2005.
 • Дипломатска академија (МИП) – Основи политичког и привредног система Републике Србије, 2014.

Најважније објављене књиге

 1. ЛАТИНСКА АМЕРИКА – ИЗАЗОВИ И ПРЕПРЕКЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2014, стр. 221. – ISBN: 978-86-84031-75-6
 2. КОМПАРАТИВНА ПОЛИТИКА – ЕСЕЈИ, Зборник радова (приређивач), Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд,  2014, стр. 157.- ISBN: 978-86-84031-73-2
 3. МОДЕРНИ НЕДЕМОКРАТСКИ РЕЖИМИ НАСИЉА, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2008, стр. 99. – ISBN 978-86-7558-625-8
 4. ПОЛИТИЧКА УЛОГА И МОЋ ПАРЛАМЕНТА У ПАРЛАМЕНТАРНИМ СИСТЕМИМА, Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 183. – ISBN 978-86-7419-163-7
 5. САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ АЗИЈЕ, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 266. – ISBN 978-86-7549-635-9

Учешће у истраживачким пројектима

2010-2014. – „Цивилно друштво и религија“, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука

Чланство у професионалним организацијама

 • Председник Програмског савета и руководилац мастер студијског програма „Европска политика и управљање кризама“, Студије при Универзитету, Универзитет у Београду, 2014 –
 • Руководилац Центра за студије Латинске Америке (ЦЕСЛА), Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2018 –
 • Члан Већа научних области правно-економских наука Универзитета у Београду, 2018 –
 • Члан Већа за студије при Универзитету, Универзитет у Београду, 2014 –

Специјализације у иностранству

 • University of Iowa, Iowa City (USA), школска 2004/2005. у оквиру Junior Faculty Development Program (JFDP),  American Council, подржаног од State Department (USA), дванаест месеци
 • University of Oxford, Oxford (Great Britain), школска 1990/1991. као стипендиста британске фондације Webb Memorial Trust, Ruskin College.

Објављени чланци

 1. „Теоријски проблеми у изучавању упоредних политичких система у делу Најдана Пашића“, Зборник радова: Најдан Пашић – темељи политикологије у Србији, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, стр. 173-185, ИСБН: 978-86-6425-046-7
 2. „Источно-азијске вредности као модел културног и друштвеног развоја“, Теме, Ниш, Бр. 1/2014 (јануар-март), стр.263-282, УДК 316.7(5-11).
 3. „Персонализација власти, популизам и каудиљизам у Латинској Америци”, Српска политичка мисао, 1/2014, Год. 21, Вол. 43, стр. 215-234, УДК 321.64(8).
 4. „A Comparative Analysis of Democratisation Process in Mexico and Poland”, Српска политичка мисао, 3/2013, Год. 20, Вол. 41, стр.147-165, УДК 321.7 (72+438).
 5. „Федерализам и деволуција као претпоставке демократизације у подељеним друштвима“, Статус, (Магазин за политичку културу и друштвена питања), Мостар, Бр. 17, пролеће 2014, стр. 119-129.
 6. „Перонизам као модел друштвеног и политичког развоја: савремени аргентински мит“, Међународни проблеми, бр. 1-2/2014, стр. 137-159, УДК: 342.2/.6(82), Библид Вол. LXVI.
 7. „Безбедносни изазови у савременом Мексику: спрега државе са нарко-картелима“,НБП – Журнал за криминалистику и право, бр. 2/2014, ISSN 0354-8872, УДК 343.98.
 8. „Суицидни бомбашки напади исламистичких терористичких организација“, Војно дело, лето/2014, ISSN 0042-8426, УДК 355/359.
 9. „ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ ЛАТИНСКЕ АМЕРИКЕ“, Хрестоматија (Приређивач) Факултет политичких наука, Београд, 2012.
 10. „Национална држава у ‘загрљају’ глобализацијског Левијатана“, Теме, Ниш, Бр. 3/2009 (јул-септембар), стр. 993-1009, УДК 321.01: 316.32(100) 323.1(100).
 11. “Глобализација и десуверенизација” Нова српска политичка мисао, Београд, Вол. XВИ (2008), Но.1-2, стр. 189-205, УДК: 316.32:342.22
 12. “Ideological, legal and structural profil contemporary parties and party systems”, Српска политичка мисао, Београд, УДК: 329.05Год. XВ Вол. 21, Но. 3-2008, стр. 51-64.
 13. “Парламентарна контрола владе”, Српска политичка мисао, Београд, УДК 32, Год. XВ Вол. 20, Но. 1-2/2008, стр. 117-142, УДК: 342.53:342.51
 14. “Political and Institutional Development and Prospects for the Belgian Consociation”, Review of International Affairs, Београд, ISSN 0486-6096, УДК 327,  LIX, No. 1129, January–March 2008, pp. 26-31, UDK: 321.02:321.727:321.011.5 (493)
 15. “Демократизација Балкана као фактор и катализатор стварања савеза држава” у зборнику: Међудржавни форуми за сарадњу у Европи: упоредни модели, Институт за међународну политику и привреду, Београд, ISBN: 978-86-7067-100-3, 2007, стр. 240-250.
 16. “Савремени процеси транзиције и демократизације у Југоисточној Азији”, у часопису Међународна политика, Институт за међународну политику и привреду, Бр. 1110, Април-Јун 2003, стр.75-79.
 17. “Партијски систем Чешке Републике у процесу реконституисања и демократске консолидације”, Теме, 3-4/2000, стр. 227-256. (УДК 329.051::321.7)
 18. “Упоређивање политичких система у делу Доситеја Обрадовића”, Зборник радова Живот и дело ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, Српскаакадемија наука и уметности (САНУ), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000, стр. 165-173.
 19. “Савремени модели институционалне конфигурације власти”, Српска политичка мисао, бр. 1-4/1998, стр. 161 – 186 (УДК: 321.7)
 20. “Положај и улога парламентарних одбора у савременим парламентима  западноевропских демократија”, Гласник права, књига 6 (1997), стр. 79-89.
 21. “Десница и левица у посткомунистичким земљама”, Теме, 3-4/1997, стр. 355-367 (УДК: 316.323.73″713″)
 22. Одредница “Милитаризам”, Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993, стр. 663-668.

Прикази

 • Милан Матић „Либерализам, популизам и демократија”, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1/1993.
 • Најдан Пашић „Историјски фијаско система моноорганизационе хијерархије – године распада (1987-1992)” Архив за правне и друштвене науке, бр. 1/1997.
Зоран Крстић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught