Klub studenata FPN

Klub studenata Fakulteta politički nauka je studentska organizacija na Fakultetu političkih nauka osnovana 2011. godine od nekolicine studenata, uglavnom politikološkog smera.

Klub studenata Fakulteta političkih nauka (KSFPN) je organizacija koja za svoj osnovni cilj ima unapređenje uslova studiranja na Fakultetu političkih nauka zastupajući interese studenata.

Klub studenata FPN se takođe bavi organizovanjem različitih aktivnosti kao što su organizovanje tribina, debata, poseta raznim institucijama, učestvovanjem u humanitarnim akcijama i informisanjem studenata o svim aktivnostima na fakultetu. Organizacija okuplja ljude zainteresovane da kroz učestvovanje u aktivnostima organizacije na fakultetu i univerzitetu steknu različita znanja i sposobnosti, ali i da najkvalitetnije upotpune svoje iskustvo na Fakultetu političkih nauka.

Organizacija danas okuplja studente sa svih smerova na fakultetu što govori o multidisciplinarnoj prirodi organizacije koja je aktivna na svim poljima. Takođe, naša organizacija predstavlja idealno mesto za nove ideje s obzirom da iz godine u godinu proširujemo svoje aktivnosti i polje delovanja.

Klub studenata Fakulteta političkih nauka na društvenim mrežama:

Fejsbuk

Instagram

Kontakt:
ksfpn1@gmail.com

Milan Radosavljević
Telefon: 061/3897330