Контакт

КОНТАКТ

Универзитет у Београду — Факултет политичких наука
Јове Илића 165, 11141 Београд 9, ПАК: 166131, Република Србија
телефон: 011/3092-999
факс: 011/2491-501
е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs
радно време: 8:30—16:30 часова

Одговорно лице
проф. др Драган Р. Симић, декан Факултета
телефон: 011/3092-806
е-пошта: dekan@fpn.bg.ac.rs

Продекани
проф. др Дарко Надић, продекан за студије I степена
телефон: 011/3092-865
е-пошта: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs

проф. др Веселин Кљајић, продекан за студије II и III степена
телефон: 011/3092-803
е-пошта: veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs

проф. др Дејан Миленковић, продекан за квалитет, самоевалуацију и научноистраживачку делатност
е-пошта: dejan.milenkovic@fpn.bg.ac.rs

проф. др Мирослав Бркић, продекан за развој
телефон:  011/3092-857
e-пошта: miroslav.brkic@fpn.bg.ac.rs

Студент продекан: Ана Грчић
телефон: 062/107-5479 е-пошта: anagrcicfpn@gmail.com

Студентски парламент
Интернет презентација: parlament.fpn.bg.ac.rs
е-пошта: studentski.parlament@fpn.bg.ac.rs

Председник студентског парламента: Јована Перић
телефон: 065/ 864-9024 е-пошта: jovanakperic@gmail.com

Управник – менаџер: мр Жарко Пауновић
телефон: 011/3092-819
е-пошта: zarko.paunovic@fpn.bg.ac.rs

Секретар: Бранка Попадић
телефон: 011/3092-910
е-пошта: branka.popadic@fpn.bg.ac.rs

Шеф Службе за наставу и студентска питања: Ивана Илић Шундерић
е-пошта: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Шеф Службе за метеријално финансијско пословање: Дејан Мартинов
телефон: 011/3092-919
е-пошта: dejan.martinov@fpn.bg.ac.rs

Шеф Службе библиотеке и документације: Љиљана Давидовић
телефон: 011/3092-813
е-пошта: ljiljana.davidovic@fpn.bg.ac.rs

Шеф рачунског центра: Данијела Милић
телефон: 011/3092-882
е-пошта: danijela.milic@fpn.bg.ac.rs

Координатор за односе са јавношћу: Дијана Јустић
телефон: 011/3092-877
Интернет презентација: http://www.fpn.bg.ac.rs/pr-tim
е-пошта: d.justic13@gmail.com , pr.team@fpn.bg.ac.rs