Početna Kontakt

Print This Page

Kontakt

Kontakt adresa:

Adresa Fakulteta: Jove Ilića 165, 11040 Beograd
Telefoni: 011/3092-999
Fah: 011/2491-501
E-mail: fpn@fpn.bg.ac.rs
Internet prezentacija: www.fpn.bg.ac.rs
Radno vreme: 8,30-16,30 časova


Odgovorno lice: prof. dr Ilija Vujačić, dekan Fakulteta

 • telefon: 3092-806
 • e-mail: dekan@fpn.bg.ac.rs

Prodekani:

prof. dr Ana Čekerevac, prodekanka za studije I stepena

 • telefon: 3092-806
 • e-mail: ana.cekerevac@fpn.bg.ac.rs

prof. dr Đorđe Pavićević, prodekan za studije II i III stepena

 • telefon: 3092-803
 • e-mail: djordje.pavicevic@fpn.bg.ac.rs

Student prodekan: Andrija Nikolić

 • telefon: 069/455-9100
 • e-mail: student.prodekan@fpn.bg.ac.rs

Studentski parlament

 • Internet prezentacija: parlament.fpn.bg.ac.rs
 • e-mail: studentski.parlament@fpn.bg.ac.rs
 • Predsednik studentskog parlamenta: Miljana Veselinović
 • telefon: 063/44-95-09

Upravnik – menadžer: mr Žarko Paunović

 • telefon: 3092-819
 • e-mail: zarko.paunovic@fpn.bg.ac.rs

Sekretar: Branka Popadić

 • telefon: 3092-910
 • e-mail: branka.popadic@fpn.bg.ac.rs

Pomoćnik upravnika: Miroslav Gujaničić

 • telefon: 3092-805
 • e-mail: miroslav.gujanicic@fpn.bg.ac.rs

Šef Službe za nastavu i studentska pitanja: Nedeljko Gašić

 • telefon: 3092-901
 • e-mail: nedeljko.gasic@fpn.bg.ac.rs

Šef Službe za meterijalno finansijsko poslovanje: Dejan Martinov

 • telefon: 3092-919
 • e-mail: dejan.martinov@fpn.bg.ac.rs

Šef Službe biblioteke i dokumentacije: Ljiljana Davidović

 • telefon: 3092-813
 • e-mail: ljiljana.davidovic@fpn.bg.ac.rs

Šef računskog centra: Danijela Milić

 • telefon: 3092-882
 • e-mail: danijela.milic@fpn.bg.ac.rs

Koordinatorka PR tima: Aleksandra Adžić