Kontakt

KONTAKT

Univerzitet u Beogradu — Fakultet političkih nauka
Jove Ilića 165, 11141 Beograd 9, PAK: 166131, Republika Srbija
telefon: 011/3092-999
faks: 011/2491-501
e-pošta: fpn@fpn.bg.ac.rs
radno vreme: 8:30—16:30 časova

Odgovorno lice
prof. dr Dragan R. Simić, dekan Fakulteta
telefon: 011/3092-806
e-pošta: dekan@fpn.bg.ac.rs

Prodekani
prof. dr Darko Nadić, prodekan za studije I stepena
telefon: 011/3092-865
e-pošta: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs

prof. dr Veselin Kljajić, prodekan za studije II i III stepena
telefon: 011/3092-803
e-pošta: veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs

prof. dr Dejan Milenković, prodekan za kvalitet, samoevaluaciju i naučnoistraživačku delatnost
e-pošta: dejan.milenkovic@fpn.bg.ac.rs

prof. dr Miroslav Brkić, prodekan za razvoj
telefon:  011/3092-857
e-pošta: miroslav.brkic@fpn.bg.ac.rs

Student prodekan: Ana Grčić
telefon: 062/107-5479 e-pošta: anagrcicfpn@gmail.com

Studentski parlament
Internet prezentacija: parlament.fpn.bg.ac.rs
e-pošta: studentski.parlament@fpn.bg.ac.rs

Predsednik studentskog parlamenta: Smiljana Aleksić
telefon: 060/600-6308 e-pošta: aleksics14@gmail.com

Upravnik – menadžer: mr Žarko Paunović
telefon: 011/3092-819
e-pošta: zarko.paunovic@fpn.bg.ac.rs

Sekretar: Branka Popadić
telefon: 011/3092-910
e-pošta: branka.popadic@fpn.bg.ac.rs

Šef Službe za nastavu i studentska pitanja: Ivana Ilić Šunderić
e-pošta: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Šef Službe za meterijalno finansijsko poslovanje: Dejan Martinov
telefon: 011/3092-919
e-pošta: dejan.martinov@fpn.bg.ac.rs

Šef Službe biblioteke i dokumentacije: Ljiljana Davidović
telefon: 011/3092-813
e-pošta: ljiljana.davidovic@fpn.bg.ac.rs

Šef računskog centra: Danijela Milić
telefon: 011/3092-882
e-pošta: danijela.milic@fpn.bg.ac.rs

Koordinator za odnose sa javnošću: Dijana Justić
telefon: 011/3092-877
Internet prezentacija: http://www.fpn.bg.ac.rs/pr-tim
e-pošta: d.justic13@gmail.com , pr.team@fpn.bg.ac.rs