Politički sistem i privredni razvoj

Ove studije omogućavaju multidisciplinarno pručavanje dinamičkog prožimanja političkih sistema sa ekonomskim ustrojstvom sa stanovišta politikologije, političke ekonomije, međunarodne političke ekonomije, političke antropologije, regionalnih studija, metodologije.

Po svom sadržaju, programom se nastavljaju studije na matičnom fakultetu omogućavajući diplomiranim studentima FPN usavršavanje i specijalizovanje znanja u širokoj oblasti studija međuzavisnosti političkog sistema i privrednog razvoja, kako u globalnim i regionalnim okvirima, tako i na nacionalnom nivou različitih država. Sa druge strane, program predstavlja i priliku za studente srodnih fakulteta društvenih nauka. Ovako postavljen master program je jedinstven, a time i veoma atraktivan u obrazovnom sistemu Srbije, ali i regiona.

Nastava će se izvoditi u vidu predavanja, seminara i samostalnog istraživačkog rada studenata, što je specifikovano programom (silabusom) svakog kursa. Kombinovani su predmeti teorijsko-metodološkog, naučno-stručnog i stručno-aplikativnog karaktera, da bi se studentima omogućilo što potpunije znanje, ali i da bi bili što osposobljeniji za praktičan rad u različitim institucijama.

Za pripremu prijemnog ispita, naročito kandidatima koji nisu diplomirali na FPN, preporučujemo korišćenje bilo kog udžbenika iz Uporednih političkih sistema, udžbenika Politička ekonomija, prof. dr Dragana Veselinova i udžbenik Međunarodna politička ekonomija, prof. dr Dragane Mitrović.

 

Razgor za prijemni za školsku 2019/20 će se obaviti 2. oktobra 2019. godine od 10 sati, pojedinačno,  u kabinetu prof. dr Dragane Mitrović, rukovodioca ovog mastera programa (br. 73, drugi sprat).

 

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

 

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički sistem i privredni razvoj 1 obavezan 2+1 6
Studijski istraživački rad 1 1 obavezan 6
Izborni blok 1 (bira se 18 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Ekonomske ideologije savremenih verskih sistema 1 izborni 2+1 6
Javne usluge i lokalni ekonomski razvoj 1 izborni 2+1 6
Upravljanje ljudskim resursima 1 izborni 2+1 6
Politička učenja velikih religija 1 izborni 2+2 6
Metodološko-metodska priprema izrade master rada 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička ekonomija međunarodnih odnosa 2 obavezan 2+1 6
Studijski istraživački rad 2 2 obavezan 2+1 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborni blok 2 (bira se najmanje 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Ekonomska i monetarna unija 2 izborni 2+1 6
Geopolitika i geoekonomija 2 izborni 2+1 6
Politika regulacije tržišta 2 izborni 2+1 6
Demokratizacija i religija 2 izborni 2+1 6