Регионалне студије: модул студије Азије

Студијски програм је акредитован 2010. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Развојни ресурси и развојне политике земаља Азије 1 обавезан 6
Изборни блок 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка економија НР Кине и спољно-политички и међународно-економски односи Кине крајем 20. века и данас 1 изборни 6
Геополитика и геоекономија 1 изборни 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Економски, политички и безбедносни регионални механизми Азије 2 обавезан 6
Изборни блок 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Вредности и идентитет азијских друштава 2 изборни 6
Политички системи азијских земаља 2 изборни 6
Геополитика и геоекономија Азије 2 изборни 6