Nastavne baze

 • Gradski centar za socijalni rad, Ruska 4, Beograd
 • Nacionalna sluzba za zapošljavanje Republike Srbije, Kralja Milutina 8, Beograd
 • Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstvo pravde Republike Srbije, Nemanjina 22-26, Beograd
 • Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Radoslava Grujića br. 17, Beograd;
 • Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” u Beogradu, Sokobanjska 13;
 • Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu, Teodora Drajzera br. 44;
 • Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, Zvečanska 7;
 • Ustanova Gerentološki centar — Zemun, Marije Bursać 49, Beograd;
 • Grupa „484“, Pukovnika Bacića 3, Beograd;
 • Osnovna škola “Dragan Kovačević”, Beograd, Šafarikova 8;
 • Stalna konferencija gradova i opština — Savez gradova i opština Srbije (SKGO), Makedonska br. 22, Beograd
 • Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Svetozara Markovića 85a, Beograd,
 • Udruženje “Živimo zajedno”, Studentski trg br. 11, Beograd,
 • Srednja zanatska škola, Vukasovićeva 21a, Kanarevo brdo, Beograd;
 • Škola za učenike oštećenog vida, Veljko Ramadanović, Zemun. Cara Dušana 14
 • Dom Sremčica Deveta nova br. 2, Sremčica, Beograd
 • Specijalna bolnica Laza Lazarevic, Višegradska 26, Beograd
 • Zavod za vaspitanje dece i omladine “Beograd”, ul. Bulevar oslobođenja br. 219, Beograd