Naučno-istraživački projekti

Fakultet političkih nauka u periodu od 2011-2014. godine radi na 11 naučno-istraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke Vlade Republike Srbije. To su sledeći projekti:

1. Civilno društvo i religija (broj projekta: 179008).
Istraživači sa FPN: prof. dr Miroljub Jevtić, prof. dr Darko Nadić, prof. dr Milan Petričković, prof. dr Dragoslav Kočović, prof. dr Zoran Krstić, prof. dr Dragan Novaković, prof. dr Boško Telebaković, mr Marko Veković, Velizar Antić.

2. Rodna ravnopravnost i kultura građanskog statusa: istorijska i teorijska utemeljenja u Srbiji (broj projekta: 47021).
Istraživači sa FPN: prof. dr Gordana Daša Duhaček, prof. dr Ljubinka Trgovčević, prof. dr Jelena Đorđević, prof. dr Branimir Stojković, prof. dr Snježana Milivojević, prof. dr Nevenka Žegarac, prof. dr Miroslav Brkić, doc. dr Jasna Hrnčić, doc. dr Marina Simić,  Katarina Lončarević, Snežana Otašević, Adriana Zaharijević, Anita Burgund, Ivan Milenković.

3. Konflikti i krize – saradnja i razvoj u Srbiji i regionu u 19. i 20. veku (broj projekta: 47030).
Istraživači sa FPN: prof. dr Predrag Simić, prof. dr Jelica Stefanović-Štambuk.

4. Temperament i struktura simptoma poremežaja ličnosti (broj projekta: 175013).
Istraživači sa FPN: prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović.

5. Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst (broj projekta: 179049).
Istraživači sa FPN: doc. dr Đorđe Pavićević

6. Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji nacionalne države – slučaj Srbije (broj projekta: 47026).
Istraživači sa FPN: prof. dr Ilija Vujačić, prof. dr Jovan Teokarević, prof. dr Vukašin Pavlović, doc. dr Đorđe Pavićević, prof. dr Dušan Pavlović, prof. dr Milan Podunavac, prof. dr nebojša Vladisavljević, prof. dr Nenad Kecmanović, prof. dr Milan Jovanović, prof. dr Sanja Graić – Stepanović, asist. mr Dušan Spasojević, asist. mr Nikola Beljinac, asist. mr Marko Simendić, asist. mr Bojan Vranić.

7. Dinamički sistemi u prirodi i društvu: filozofski i empirijski aspekti (broj projekta: 179041).
Istraživači sa FPN: doc. dr Zoran Kinđić.

8. Društvene transformacije u procesu evropskih integracija – multidisciplinarni pristup (broj projekta: 47010).
Istraživači sa FPN: prof. dr Zoran Slavujević.

9. Istorija političkih ideja i institucija na Balkanu u 19. i 20. veku (broj projekta: 177011).

Istraživači sa FPN: prof. dr Slobodan Marković

10. Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnost socijalne intervencije (broj projekta: 47011).

Istraživači sa FPN : prof. dr Tamara Džamonja-Ignjatović, prof. dr Nevenka Žegarac, prof. dr Miroslav Brkić, doc. dr Jasna Hrnčić, asist. mr Vojin Vidanović.

11. Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (broj projekta: 179076).

Istraživači sa FPN: prof. dr Slobodan Samardžić, prof. dr Miroslav Hadžić, prof. dr Vesna Knežević-Predić, prof. dr Radmila Nakarada, prof. dr Dragan Simić, prof. dr Branko Vasiljević, prof. dr Svetlana Aadmović, prof. dr Tanja Miščević, prof. dr Predrag Simić, prof. dr Jelica Stefanović-Štambuk,  prof. dr Sanja Graić – Stepanović, prof. dr Mirjana Vasović, prof. dr Ilija Vujačić, prof. dr Jovan Teokarević, prof. dr Vukašin Pavlović, prof. dr Dušan Pavlović, prof. dr Milan Podunavac, prof. dr Nebojša Vladisavljević, prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Jelena Đorđević, prof. dr Branimir Stojković, prof. dr Snježana Milivojević, prof. dr Snežana Đorđević, prof. dr Zoran Stoiljković, prof. dr Drenka Vuković, prof. dr Ana Čekerevac, prof. dr Mira Lakićević, prof. dr Miroljub Radojković, prof. dr Dobrivoje Stanojević, prof. dr Neda Todorović, prof. dr Rade Veljanovski, prof. dr Sreten Sokić, prof. dr Dragan Simeunović, prof. dr Dragan Veselinov, prof. dr Ivan Radosavljević, prof. dr Miroljub Jevtić, prof. dr Darko Nadić, prof. dr Milan Petričković, prof. dr Dragoslav Kočović, prof. dr Zoran Krstić, prof. dr Boško Telebaković, doc. dr Veselin Kljajić, doc. dr Đorđe Pavićević, doc. dr Sanja Domazet, doc. dr Nebojša Mrđa, doc. dr Slaviša Orlović, doc. dr Dejan Milenković, doc. dr Miloš Bešić, doc. dr Siniša Atlagić, doc. dr Maja Kovačević, asist. mr Zoran Čupić, asist. mr Filip Ejdus, asist. mr Nemanja Džuverović, asist. mr Dragan Živojinović, asist. mr Saša Mišić, asist. mr Miloš Hrnjaz, asist. mr Bojan Kovačević, asist. mr Dušan Spasojević, asist. mr Nikola Beljinac, asist. mr Marko Simendić, asist. mr Bojan Vranić, asist. mr Vladimir Pavićević, asist. mr Dejan Pavlović, asist. mr Jelena Lončar, asist. mr Natalija Perišić, asist. mr Jelena Vidojević, asist. mr Dragana Stanković, asist. mr Ana Milojević, asist. mr Ivana Damnjanović, asist. mr Jelena Surčulija, asist. mr Marko Tmušić, mr Žarko Paunović, Velizar Antić, Ivana Radić-Milosavljević, Vujo Ilić, Marina Pantelić.