Organizacija

Organizacione jedinice Fakulteta su: nastavno‑naučna jedinica i stručna služba.

Nastavno-naučna jedinica 

Nastavno‑naučnu organizacionu jedinicu čine nastavnici i saradnici Fakulteta. Ona obavlja nastavnu i naučno‑istraživačku delatnost u ostvarivanju osnovnih akademskih, diplomskih akademskih (master), doktorskih akademskih, specijalističkih studija za inovaciju znanja, kao i ostvarivanju obrazovanja tokom čitavog života.
U okviru nastavno‑naučne organizacione jedinice formiraju se Odeljenja, katedre, Kabinet za strane jezike i Naučnoistraživački centri Fakulteta.

Na Fakultetu deluju sledeća odeljenja:

 • Politikološko odeljenje,
 • Odeljenje za međunarodne studije,
 • Novinarsko-komunikološko odeljenje,
 • Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad.

U okviru nastavno-naučne organizacione jedinice, na predlog jednog ili više odeljenja Fakulteta, Nastavno-naučno veće doneće odluku o formiranju katedri Fakulteta.
U okviru nastavno-naučne organizacione jedinice organizuju se naučnoistraživački centri Fakulteta.
Na osnivanje, organizaciju i rad naučnoistraživačkih centara Fakulteta primenjuje se Pravilnik o naučnoistraživačkim centrima Fakulteta.

Stručni organi 

Stručni organi Fakulteta su:

 • Nastavno-naučno veće Fakulteta,
 • Izborno veće Fakulteta,
 • Veće za studije II i III stepena,
 • Veće odeljenja,
 • Katedra.

Stručna služba

Stručna služba obavlja administrativne, pravne, kadrovske, materijalno-finansijske, bibliotečke, tehničke, pomoćne i druge opšte poslove za potrebe delovanja Fakulteta.

Stručnu službu čine sledeće službe:

 • Služba za nastavu i studentska pitanja,
 • Služba za opšte poslove,
 • Služba za materijalno‑finansijsko poslovanje,
 • Računarski centar,
 • Služba biblioteke i dokumentacije