Основне студије – групе за наставу

ПРВА ГОДИНА

 

Настава језика

  • Енглески

  • Немачки

Наставу у групи ЈН1 похађају студенти М и П смера

Наставу у групи ЈН2 похађају студенти Н и С смера

  • Француски 

Наставу у групи ЈФ1 похађају студенти М и П смера

Наставу у групи ЈФ2 похађају студенти Н и С смера

 

Основне академске међународне студије

  • предмети изборног блока 1:

  • предмети изборног блока 2:

  • предмети изборног блока 3: 

 

ДРУГА ГОДИНА

Основне академске међународне студије

  • предмети изборног блока 4:

 

Основне академске студије политикологије

  • предмети изборног блока 1:

 

Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада

  • предмети изборног блока 1:

 

Напомена: групе за вежбе за остале године (са изузетком написаних) су исте као и у претходној школској години.