Politikološke studije po programu iz 2009. godine

Politikološko odeljenje predstavlja osnovno odeljenje studija političkih nauka. Zamišljeno kao studije unutrašnje politike, prošlo je programsku evoluciju od društveno-političkog preko političko-organizacionog do politikološkog usmerenja.

Studijski program politikološkog odeljenja je, po ugledu na programe studija političkih nauka u razvijenim zemljama, postavljen tako da omogući sticanje klasičnih teorijskih znanja iz domena politikologije, teorijskih i metodoloških znanja iz oblasti proučavanja savremene političke teorije i političkog sistema.

******

Po završetku četvorogodišnjih studija studenti će biti osposobljeni da primenjuju i specifična stručna znanja koja omogućavaju da se profesionalno bave poslovima analitičara i organizatora u državnim organima, političkim partijama, lokalnoj samoupravi, javnim službama i korporacijama, kao i neprofitnim organizacijama. Ovaj studijski program će takođe osposobiti stručnjake u poslovima političkog odlučivanja i upravljanja, organizovanja poslova u različitim poljima političkog delovanja, podizanja političke kulture i formiranja demokratske javnosti.

Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani politikolog.

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program je akreditovan 2009. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uvod u političku teoriju 1 obavezan 4+1 8
Istorija političkih teorija I 1 obavezan 3+1 7
Sociologija 1 obavezan 4+1 7
Politička ekonomija 1 obavezan 4+1 8
Strani jezici (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 1 izborni 2+0 2
Francuski jezik I 1 izborni 2+0 2
Nemački jezik I 1 izborni 2+0 2
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija političkih teorija (II) 2 obavezan 4+1 8
Savremena politička ekonomija 2 obavezan 4+1 8
Osnovi prava 2 obavezan 3+1 6
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savremena filozofija 2 izborni 3+1 5
Uvod u filozofiju 2 izborni 3+1 5
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 2 izborni 2+0 2
Francuski jezik I 2 izborni 2+0 2
Nemački jezik I 2 izborni 2+0 2
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uporedna politika 3 obavezan 4+1 8
Politički sistem Srbije 3 obavezan 4+1 8
Osnovi metodologije političkih nauka 3 obavezan 2+2 7
Savremena politička istorija 3 obavezan 3+1 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 3 izborni 2+0 2
Francuski jezik II 3 izborni 2+0 2
Nemački jezik II 3 izborni 2+0 2
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička sociologija 4 obavezan 4+1 8
Savremena politička teorija 4 obavezan 4+1 8
Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom 4 obavezan 3+2 8
Ekonomski sistem Srbije 4 obavezan 2+1 5
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 4 izborni 2+0 2
Francuski jezik II 4 izborni 2+0 2
Nemački jezik II 4 izborni 2+0 2
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička sociologija savremenog društva 5 obavezan 4+1 8
Međunarodni odnosi 5 obavezan 3+2 8
Politička antropologija 5 obavezan 3+0 5
Izborni blok 2 (biraju se dva predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija srpske političke misli 5 izborni 2+1 4
Verske zajednice u Srbiji 5 izborni 2+1 4
Društvena istorija Srbije 5 izborni 2+1 4
Informatika 5 izborni 0+3 4
Političko ponašanje 5 izborni 2+1 5
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politikologija religije 6 obavezan 3+1 5
Politički sistem Evropske unije 6 obavezan 3+2 8
Javna uprava 6 obavezan 3+2 8
Lokalna samouprava 6 obavezan 2+2 5
Izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorija kulture 6 izborni 4+1 8
Politički sistemi novih demokratija 6 izborni 2+1 5
Teorija i praksa javnih finansija 6 izborni 3+1 6
Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Partije i partijski sistemi 7 obavezan 4+0 6
Teorija političkog poretka 7 obavezan 3+1 6
Javne politike 7 obavezan 3+1 6
Savremena država 7 obavezan 3+1 6
Izborni blok 4 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički sistemi Jugoistočne Evrope 7 izborni 3+1 6
Politički sistemi Istočne i Jugoistočne Azije 7 izborni 3+1 6
Fenomenologija nasilja 7 izborni 3+1 6
Osnovi teorije spoljne politike 7 izborni 3+1 6
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Kultura ljudskih prava 8 obavezan 3+1 6
Socijalna i politička ekologija 8 obavezan 4+0 6
Izbori i izborni sistemi 8 obavezan 3+1 6
Politička kultura 8 obavezan 3+1 7
Izborni blok 5 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Spoljna politika Srbije 8 izborni 2+2 5
Politički marketing 8 izborni 3+1 5
Savremeni socijalni problemi 8 izborni 3+1 5