Политичке установе и политички живот на Балкану

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије политикологије 8 изборни 2+2 6 2015.
Основне академске међународне студије — модул Међународна политика 8 изборни 2+2 6 2015.
Информације о предмету