Економски систем Србије

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 4 обавезан 2+1 5 2009.
Основне академске студије политикологије 4 обавезан 2+1 5 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 6 изборни 2+1 5 2015.

Related Courses