Репрезентација и политичке институције

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Докторске академске студије културологије — Студије културе и медија 1 изборни 4+0 10 2015.
Докторске академске студије политикологије 1 изборни 4+0 10 2015.
Информације о предмету