Милан Јовановић

редовни професор др

Образовање

 • Докторат – 1996. год. Факултет политичких наука Београд
 • Магистратура – 1989. год. Факултет политичких наука Београд
 • Основне студије – 1977-1981. год. Факултет политичких наука Београд

Кретање у каријери

 • 1981-1988, асисистент, Институт за политичке студије Београд
 • 1988-1996, саветник у политичким организацијама
 • 1996-2000, директор, Републичка дирекција за имовину
 • 2000-2001, директор, Службени лист СРЈ

Најважније објављене књиге

 1. МОДЕЛИ УСТАВНОГ ПРЕУРЕЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ И СРБИЈЕ, Институт за политичке студије, Београд 2002.године, стр.210, ISBN 86-7419-044-8
 2. ИЗБОРНИ СИСТЕМИ – ИЗБОРИ У СРБИЈИ 1990-1996, Службени гласник Републике  Србије, Београд 1997. године, стр.342, ISBN 86-7549-070-4
 3. СРБИЈА ИЗМЕЂУ ПОПУЛИЗМА И ДЕМОКРАТИЈЕ, Зборник,Институт за политичке студије, Београд 1993.године, стр. 222, ISBN 86-7419-014-6
 4. ИЗБОРНИ СИСТЕМ ПОСТКОМУНИСТИЧКИХ ДРЖАВА,Службени лист Србије и Црне Горе, Институт за политичке студије, Београд 2004.године, стр. 497, ISBN 86-7419-064-2

Учешће у истраживачким пројектима 

 • 2000-2004 МОДЕРНИЗАЦИЈА И МОДЕЛИ ДЕМОКРАТСКОГ РАЗВОЈА ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ
 • 2003-2004  EPIC PROJECT – Election Process Information Collection
 • 1995-2000 ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ И ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У СРБИЈИ НА ПРЕЛАЗУ ИЗ XX У XXI ВЕК

Објављени чланци

 • Противречности реформе изборног система, Општина, Београд, 1989/5-6, стр.21-35
 • Већински и сразмерни изборни системи, Општина, Београд, 1990/8-9,стр. 29-35
 • Већински и сразмерни изборни систем -за и против, Гледишта, Београд, 1992/1-6, стр.17-2
 • Избори за одборнике скупштина општина у Србији, Југословенски преглед, Београд  1993/3, стр.36-52
 • Превремени избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије,
 • Југословенски преглед, Београд, 1994/1-2, стр.65-84
 • Демократски учинци изборних система, Српска политичка мисао, Београд, 1997/1-2, стр.69-86
 • Изборни и страначки систем у Србији, Смисао, Београд, 1998/4-5, стр.128-139

Породично стање

 • Ожењен, супруга, двоје деце
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught