Славиша Орловић

редовни професор др

Име и презиме: Славиша Орловић

Датум и место рођења: 19.02.1966. Косовска Митровица

Научно звање: Редовни професор, област: Политиколошко-социолошке студије

Образовање

 • Доктор политичких наука 2006., Београд
 • Магистар политичких наука 2001., Београд
 • Факултет политичких наука, смер – Међународно-политички, 1994. Београд

Студијски боравци:

 • University of Кonstanz (18-22.11.2019. Немачка, Еразмус плус)
 • University of Oxford, Nuffild Coledge, (18.02. – 15.03.2009.)
 • University College London (UCL), Centar for South-East European Studies (15-30.11. 2006.)
 • University of Kansas (САД), Школска 2004/2005 у оквиру Junior Felowship Development Program, American Council, подржаног од State Department (USA), једанаест месеци
 • University of Westminster у Лондону (Велика Британија), два месеца – јули-август 2003.

Претходна запослења

 • 2016 Редовни професор
 • 2011 Ванредни професор
 • 2006 Доцент др Факултет политичких наука
 • 2003  Асистент мр Факултет политичких наука
 • 2002  Заменик генералног секретара Универзитета у Београду
 • 1998-2002  Руководилац Сектора за научно-образовну делатност, Универзитета у Београду

Важнији објављени радови

Текстови у часописима:

 • Serbia: Interest groups in an unconsolidated pluralist democracy, Journal of Public Affairs, Volume 19, Issue 2, Special Issue: Special Issue on the Balkans and a collection of regular general papers, Wiley, May 2019
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pa.1719
 • Development of Civil Society in Serbia since 1980s, u: Development of Civil Society in Countries in the Territory of former Yugoslavia since 1980s, Edited by Danica Fink-Hafner, Faculty of Social Sciences (Fakulteta za družbene vede), Ljubljana, 2015, ISBN 978-961-235-728-3
 • Медији и демократија или медиократија, Загреб, Хрватска (У штампи, потврда да је прихваћен текст) (листа престижних светских часописа за поједине научне области коју утврђује Универзитет на предлог факултета)
 • Elections and the Formation of Governments in Serbia 2000-2014”, The South Slav Journal,  vol. 33, Nos. 3-4 (Autumn 2014), pp. 50-82. (листа престижних светских часописа за поједине научне области коју утврђује Универзитет на предлог факултета)
 • Политичко представљање националних мањина – Србија у компаративној         перспективи. Миграцијске и етничке теме, ISSN 1333-2546, 2011, год. 27, но. 3, стр. 393-417. ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Bergen, Norway) Sociological Abstracts, Inc. (San Diego, USA)
 • Parties and Party System of Serbia and European Integrations, In: special issue of the Journal of Southern Europe and the Balkans, Vol 10, number 2, 2008. Web of Sciences
 • Europeanisation and Democratization of Parties and Party System of Serbia, In: Politics in Central Europe (PCE),The Journal of the Central European Political Science Association, a special issue on Democratisation and Europeanisation of Political Parties in Central and South-Eastern Europe, Vol. 3, Number 1+2, 2007.

Објављене књиге:

 • Политичка социологија, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2019.
  ISBN 978-86-6425-055-9
  COBISS.SR-ID 274373132
 • Водич за изборне кампање, Службени гласник, Београд, 2019.
  ISBN 978-86-519-2357-2
  COBISS.SR-ID 274498316
 • Партије и партијски системи (Теоријско-аналитички оквир), Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2015. ISBN 978-86-84031-87-9, COBISS.SR-ID 220087308
 • Изборни бумеранг (Политичке последице изборних система), Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 2015. (награда Града Београда за најбољу књигу у области друштвено-хуманистичких наука за 2015. годину) ISBN 978-86-84031-68-8
 • Таоци политике 2003-2013, Службени гласник, Београд, 2014. (наградa „Десимир Тошић“ Службеног гласника) ISBN 978-86-519-1818-9, COBISS.SR-ID 204695308
 • Политиколошки огледи, Политичка теорија и политичка социологија, Службени гласник, 2010. ISBN 978-86-519-0651-3, COBISS.SR-ID 178513932
 • Политички живот Србије, између партократије и демократије, Службени гласник, Београд, 2008. ISBN 978-86-7549-748-6, COBISS.SR-ID 153851916
 • Политичке партије и моћ, Југословенско удружење за политичке науке, Чигоја штампа,  Београд, 2002. ISBN 86-7558-074-6;

Важнији истраживачки пројекти 

 • 2015-2016 Balkan Comparative Electoral Study: Impact of Personal Vote on Internal  Party Democracy, Пројекат је у оквиру Регионалног програма подршке страживањима у области друштвених наука на Западном Балкану (RRPP), који води Универзитет у Фрибургу, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC)
 • 2015-2016 The Development of Interest Groups and the Diversity of Democracy in the Balkans 2011-2014 (2016)  Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, Министарство науке Републике Србије
 • 2012-2014 Comparative Analysis of Democratic Performances  of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Parliaments, (Упоредна анализа демократских перформанси парламената Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине) University of Belgrade – Faculty of Political Sciences (Centre for Democracy), Sarajevo Open Centre, Faculty of Political Science – University of Montenegro, Пројекат је рађен у оквиру Регионалног програма подршке истраживањима у области друштве¬них наука на Западном Балкану (RRPP), који води Универзитет у Фрибургу, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC). (руководилац пројекта)
 • 2009- 2010 Јачање институционалних капацитета Града Београда, Факултет политичких наука Универзитета у Београду и Град Београд (руководилац пројекта)

Чланство у професионалним (стручним) удружењима

 • Председник Удружења Фулбрајтових стипендиста Србије 2012-2014
 • Члан руководства Удружења за политичке науке Србије
 • 2004-2005 Члан American Political Science Association (APSA)
 • 2004-2005 Члан Midwest Political Science Association (MPSA,USA)

Остале релевантне информације

 • Шеф Одељења за новинарство и комуникологију (2018- )
 • Шеф Катедре за Политичку социологију (2016- )
 • Уредник у издавачкој кући Службени гласник за област „Друштво и наука“ (2015-2019)
 • Главни уредник часописа за анализу политике Политички живот, Факултет политичких наука – Центар за демократију (16 бројева, М53)
 • Ко-руководилац Центра за демократију Факултета политичких наука
 • Добитник је награде Града Београда за најбољу књигу у области друштвено-хуманистичких наука за 2015. годину, за књигу „Изборни бумеранг – политичке последице изборних система
 • Добитник је награде „Десимир Тошић“, за најбољи серијал текстова у медијима објављен током 2012. године коју додељује издавачка кућа Службени гласник
 • На 12. конкурсу Задужбине Андрејевић магистарски рад “Олигархијска моћ у политичким партијама” изабран је за објављивање у библиотеци Академиа као најбољи у својој научној дисциплини;
 • Победник Capston Conference, јула 2004. Кишинов, Молдавија, American Council у презентацији радова на енглеском језику међу 50-ак стипендиста Junior Faculty Development Program – American Council, Suported by US Government

Контакт

Славиша Орловић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught