Систем управљања у Европској унији

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Докторске академске студије политикологије 2 изборни 4+0 10 2015.
Докторске академске студије политикологије — Међународне и европске студије 2 изборни 4 10 2015.
Информације о предмету