Слободан Самарџић

редовни професор др

Садашња професионална делатност:

 • Редовни професор Факултета политичких наука, Београд. Носилац катедре Жан Моне. Члан и од шк. 2015/16. Шеф Оделења за међународне студије. Оснивач и руководилац последипломских студија (од 2003) и академских мастер студија (од 2008) Европске студије. Предмети које предаје: основне студије – Политички систем Европске уније; мастер студије – Сложени државни системи, Уставна политика Европске уније, Управљање кризом у Европској унији; докторске студије – Систем управљања у Еверопској унији. Члан је Центра за међународне и европске студије ФПН.

Научно-истраживачки рад и остале активности:

 • Руководилац и координатор домаћих и међународних истраживачких и студијских програма:
 • Föderalismus und Minderheitenproblem in multiethnischen Gemeinschaften, заједно са проф. Томас Флајнером, Институт за федерализам, Универзитет у Фрибуру, Швајцарска, 1993, 1994.
 • Constitutional and Institutional Reforms of the Balkan States, Центар за европско уставно право, Атина, 1999-2001.
 • Парламентарна контрола владе, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2000-2002.
 • Србија у прицесу придруживања и стабилизације, Факултет политичких наука, Београд, 2006-2010.
 • Жан Моне модул Уставна политика Европске уније, Факултет политичких наука (2011 -2014), Жан Моне програм Европске агенције за образовање
 • Жан Моне катедра – Иновације европских студија на универзитету у Београду, Факултет политичких наука (2014 – 2017), Жан Моне програм Европске агенције за образовање, Еразмус+, носилац катедре
 • Учешће у научним пројектима и на конференцијама које су их пратиле
 • Европа после Мастрихта – сагласја и антиномије; Демократска трансформација СР Југославије (пројекти и конференције Института за европске студије, Београд, 1993-97. и 1997 – 2000
 • The Impact of EU Accession on the Legal Orders of New EU Member States and (Pre-Candidate Countries, T.M.Ц. Асер Институт за јавно приватно и европско право, Хаг, Холандија (2003-2004); национални извештај за Србију и Црну Гору представљен на конференцији у Хагу, октобар, 2004.
 • XXII конгрес Међународне асоцијације за политичке науке у Мадриду 8-12. јул 2012; предавање: Internal Crisis of Compound Polities – Understanding the EU’s Crisis in the Light of the Ex-Yugoslav Federation’s Failure, коаутор Бојан Ковачевић, делимично објављено у материјалима конференције
 • Учешће на годишњим Жан Моне конференцијама Economic and Monetary Union Crisis(2012) и the Union of the Shared Values (2015) које организује Европска комисија
 • Научно-истраживачки пројекат Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, Факултет политичких наука, 2011-2015.
 • Конференција The World`s Perception Of the European Union у организацији Института за међународне студије Универзитета у Варшави, октобар 2014, презентација:Evolution of the Relations between Serbia and the European Union
 • Остале активности:
 • Стални предавач на Београдској отвореној школи од 1995; стални предавач на Алтернативној академској мрежи (1999. до 2002)
 • Стални предавач на Дипломатској академији Министарства спољних послова од 2008. до 2013.
 • Члан Невладине организације Центар за либерално-демократске студије; директор политичких студија
 • Уредник библиотеке „Европа“ у издавачкој кући Филип Вишњић, сада Албатрос плус од 2001.
 • Руководилац програма обуке за државне службенике Србије и Црне Горе ангажоване на пословима европских интеграција, мај-новембар 2003.
 • Политички саветник председника СР Југославије (2000-2003); политички саветник председника Владе Србије (2004-2008)
 • Минстар за Косово и Метохију у Влади Србије 2007-2008
 • Члан Европског парламента 2008-2014.

Објављени радови (књиге и чланци):

Књиге – аутор

 • Идеологија и рационалност  ИИЦ, Белграде, 1984
 • Демократија савета, Рад, Белграде, 1987
 • Југославија пред искушењем федерализма, ИЕС, Белграде, 1990
 •  Принудна заједница и демократија, Академиа Нова, Белграде, 1994
 • Европска унија као модел наднационалне заједнице, ИЕС, Белграде, 1998
 • Аргументи за Србију, ЦУПС, Белграде, 2001
 • Градња и разградња државе, Филип Вишњић, Белграде, 2008
 • Европска унија: ситем у кризи, ИК Зоран Стојановић, Нови Сад, 2016

Књиге – коаутор:

 • Заједница Србије и Црне Горе, цо-аутхорс Б. Мијатовић и Д. Поповић), Центар за либерално-демократске студије, Бе0граде, 2000.
 • Предлози за нови устав СР Југославије и Србије (издање на енглеском, Proposals for new constitutions of FR Yugoslavia and Serbia), група аутора, Београдски центар за људска права, Београд, 2001.
 • Парламентарна контрола владе, , I-VI, koautor Зорица Радовић, Београд, 2001, 2002, 2003.
 • Federalism and Decentralization in Eastern Europe: Between Transition and Secession (co-author Miodrag Jovanovic), Institut du Fédéralisme, Fribourg Suisse,, LIT-Verlag, 2007

Уредник зборника:

 • Држава и друштво у савремености, ИМРП, Београд, 1989
 • Распад Југославије – продужетак или крај агоније, коуредници Радмила Накарада и Лидија Баста), ИЕС, Београд, 1991
 • Föderalismus und Minderheitenproblem in multiethnischen Gemeinschaften, coeditor Thomas Fleiner, Institut für Föderalismus, Fribourg, 1995 (Serbian Edition, IES, Belgrade), 1994
 • Labyrinths of Crisis – Prerequisites of the Democratic Transformations of the FR of Yugoslavia, co-editors Lidija Basta Fleiner and Radmila Nakarada), Belgrade, IFF, Fribourg Suisse, 2001
 • Србија у процесу придруживања Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009
 • Криза Европске уније – шта доноси Уговор о стабилности, координацији и управљању у ЕМУ, коуредник  Ивана Радић Милосављевић, Службени гласник, Београд, 2013
 • Европски грађанин у времену кризе, коуредник Ивана Радић Милосављевић, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2014

Чланци (од 2000):

 • Should Kosovo-Metohija Remain a Part of Serbia/Yugoslavia – A Plea for a Just Solution, in collection: Kosovo – Contending Voices on Balkan Interventions, Ed. by W.J. Buckley, Grand Rapids Michigan / Cambridge, UK, 2000
 • Reconciliation through Constitutional Consent: the Case of Serbia, in collection: Democratic Reconstruction in the Balkans, ed. by Margaret Blunden and Patrick Burce, Westminster University, 2001
 • Да ли је могућа федерална сагласност између Србије и Црне Горе? у зборникуРеволуција и поредак – о динамици промена у Србији, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2001
 • Карл Шмит – савремени мислилац апсолутне државе, уводна студија за зборникНорма и одлука – Карл Шмит и његови критичари, Филип Вишњић Београд, 2001
 • Constitutional Problem of the Democratic Transformation of FR Yugoslavia, in the collection The Labyrinths of Crisis – Prerequisites of the Democratic Transformations of the FR of Yugoslavia, co-editors Lidija Basta Fleiner and Radmila Nakarada), Belgrade, IfF, Fribourg Suisse, 2001
 • Epilogue: Gloomy Prospects of Democracy (co-author Radmila Nakarada), in the same collection
 • Yugoslav Federalism – Unsuccessful Model of a Multinational Community, in: Indian Journal of Federal Studies, Vol. 3, No 1, 2002.
 • Политичке реформе у СР Југославији и Србији – стање и изгледи, у зборники: Стратегија реформи, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2003
 • Un-governability at the Beginning of Transition – the Self-blockading Effect of the Serbian Political Hyper-pluralism, in collection: Political parties in the 21st Century, eds. D. Th. Tsatsos, Ev Veniyelos, X.I. Contiades, Centre for European Constitutional Law, Athens, 2004.
 • Преуређење федерације – основни услов придруживања, у зборнику: Како убрзати придруживање Републике Србије Европској унији, Институт за европске студије, Београд, 2004.
 • Европски регионализам и Балкан, у зборнику: Балкан као европски регион, Институт за европске студије, Београд, 2004
 • Уставне и институционалне могућности за придруживање, Европски форум, Београд, Нр 2, 2004.
 • Уговор или устав за Европску унију, Европски форум, Београд, Нр 8-9, 2004
 • Основна државна питања, зборник Четири године транзиције у Србији, ЦЛДС, Београд, 2005.
 • Европски минимализам – нови Устав Србије у перспективи европских интеграција,Европски форум, Београд, Нр 10, 2006
 • Serbia and Montenegro – National report (co-author Duško Lopandić), in collection: The Impact of EU on the Legal Orders of New EU Member States and (Pre)Candidate Countries(ed. by Alfred E. Kellermann), T.M.C. Asser Institute Press, The Hague, 2006, pp 143-179.
 • Стварност и фикција Косова и Метохије, Нова српска политичка мисао – Анализе, бр. 5, 2006.
 • Сувереност – самоопредељење – сецесија, Нова српска политичка мисао, вол. XVI (2008), бр. 1-2
 • Настајање страначког система, Фокус, ЦЛДС, Београд, јул 2009
 • Придруживање Европској унији – од општеприхваћене стратегије до отворених питања, зборник Србија у процесу придруживања Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009.
 • Проблем Косова и Метохије из угла европских интеграција, зборник Србија у процесу придруживања Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009.
 • Постоји ли демократија у наднационалној заједници?зборник  Држава и демократија(ур. Милан Подунавац), Службени гласник, Белграде 2010.
 • Уставни инжењеринг за Босну и Херцеговину, Фокус, ЦЛДС, Београд, 2010.
 • Односи Србије и Европске уније – збивања и резултати, зборник Институционалне реформе у 2009. години, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2010.
 • Република Српска – виталност опстанка у окружењу европских интеграција, Нова српска политичка мисао, посебно издање Петнаест година Дејтонског споразума и будућност Републике Српске, Београд, 2011.
 • Европска унија између кризе и дезинтеграције,часопис Право и друство, Београд, бр 1, 2012.
 • Европска унија пред променама – империја или диференцирана интеграција,зборник,Србија у европском и глобалном контексту, коаутор Бојан Ковацевић, ФПН, Београд, 2012.
 • Европска унија у лавиринту кризе, зборник Криза Европске уније, Службени гласник, Београд, 2013.
 • Уговор минималистицких намера, зборник Криза Европске уније, Службени гласник, Београд, 2013.
 • Европска унија није грађанско друство,зборник Грађанство ЕУ у времену кризе, ФПН, Београд, 2014.
 • Наднационална уставност и устав као секундарни правни акт, зборник Устави у времену кризе (ур. Милан Подунавац), ФПН, Београд, 2014.
 • Evolution of the Relations between Serbia and the European Union, journal Stosunki Międzunarodowe (International Relations), Institute of International Relations of the Warsaw University, Nr 1, T. 51, 2015.
 • Немоћни парламент у времену кризе , Годишњак Факултета политичких наука,Београд, година ИX, Н° 13, 2015.
Слободан Самарџић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught