Бојан Ковачевић

ванредни професор др

Рођен у Београду.

Образовање

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Србија

Институт за федерализам, Правни Факултет, Универзитет у Фрибуру, Швајцарска

 • Доктор политичких наука 2011.
  • Докторску дисертацију под насловом „Обележја федерализма у систему управљања Европске уније“, одбранио на Факултету политичких наука у Београду 11.7.2011.
  • Као стипендиста Владе Швајцарске и Универзитета у Фрибуру од септембра 2008. до децембра 2009. радио на изради докторске дисертације на Институту за федерализам у Фрибуру, Швајцарска

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

 • Магистар политичких наука 2007.
 • Последипломске магистарске студије „Европске студије“ на Одељењу за међународне односе, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • Просечна оцена 9,33
 • Магистрирао са темом „Положај и улога региона у политичком и економском систему Европске уније“

Електротехнички факултет, Универзитет у Новом Саду

 • Мастер електротехнике и рачунарства јул 2004.
 • Дипломирао на Електротехничком факултету, Универзитета у Новом Саду у јулу 2004.
 • Студирао од септембра 1999. до јула 2004, дипломирао са просечном оценом 9,14
 • Дипломски рад одбранио на тему „Једно решење за управљање роботом путем мобилног телефона“ са оценом 10
 • Награђен као најбољи студент у својој генерацији

 Претходна запослења

 • Факултет политичких наука

Ванредни професор од 2017. године

Доцент од јула 2012. године

Асистент од октобра 2010. до јула 2012. године

 • Од јуна 2008. до октобра 2012. истраживач на Институту за европске студије у Београду, као стипендиста Владе Србије

Предавања по позиву у иностранству

 • Department of International Relations, University of Malta, март 2019.

 • Luiss School of Government, University Luis Guido Carli, Rome, Italy, новембар 2017.

 • Faculté de droit de l’Université de Fribourg, Suisse, мај 2009.

Најважнији објављени радови

Књиге:

Књига приказана у часопису Swiss Political Science Review, Volume 4, Issue 1, 2018, Impact factor: 0.741, ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2017:123/169 (Political Science) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spsr.12288

Темат посвећен књизи у часопису Српског филозофског друштва Theoria, Бр. 2, 2018
Федерализам и Европа: дебата о књизи Бојана Ковачевића,  Europe’s Hidden Federalism, Routledge, 2017
Алпар Лошонц, „Европска унија и технократско старатељство”, стр. 7-24.
Милорад Ступар, „Прилог разумевању кризе наднационалне политичке интеграције”, стр. 25-38.
Драгутин Лаловић, „Европска федеративна република и Левијатан – пријатељи или непријатељи”, стр. 39-52.
Слободан Самарџић „Од скривеног федерализма до скривеног хегемонизма: криза владајућег модела европске интеграције и одговори”, стр. 63-82.

 • Бојан Ковачевић (2013), Скривени Федерализам. Федералистичко искуство у процесима европских интеграција. Албатрос плус, Београд.
 • Бојан Ковачевић (2009), Место и улога региона у политичком и економском систему Европске уније. Завод за уџбенике, Београд.

 

Чланци у часописима:

 • Бојан Ковачевић (2020), ‚‚Заборав политичког у огледалу античке грчке драме”, Књижевна историја, бр. 172, год 52.
 • Бојан Ковачевић, Марко Симендић (2020), ‚‚Verita effetuale della cosa politica у Макијавелијевој Мандраголи”, Политичка мисао, Факултет политичких знаности, Свеучилиште у Загребу, Vol. 57, Nо.3, стр. 31-59.
 • Бојан Ковачевић, Марко Симендић (2020), ‚‚Ђироламо Савонарола као закаснели спаситељ посрнулог света”, Годишњак Факултета политичких наука, Vol. XIV, Nо. 23, стр. 95-118.
 • Слободан Самарџић, Бојан Ковачевић (2020), ‚‚Проширење Европске уније у вакууму безидејности – поводом једног документа Комисије Европске уније”, Ревија за европско право, Удружење за европско право Крагујевац, Vol. XVII, стр. 5-19.
 • Бојан Ковачевић (2020), ‚‚Проблем изградње поретка сложених политичких заједница у упоредном светлу настанка америчке, немачке и швајцарске федерације”, Култура полиса, Nо. 41, стр. 73-92.
 • Бојан Ковачевић (2020), ‚‚Избори за Европски парламент у времену ‘Жутих прслука’ ”, Годишњак Факултета политичких наука, Год. XIII, Специјалан број, стр. 29-54.
 • Бојан Ковачевић (2019), ‚‚Политика и позориште као чувари заједничког света”, Политичка мисао, Факултет политичких знаности, Свеучилиште у Загребу, Vol. 56, Nо.2, стр. 87-115.
 • Бојан Ковачевић (2018),”Subjective Universality of Great Novelists as an Artistic Measure of History’s Advance towards Actualising Kant’s Vision of Freedom”, Philosophy and society, Vol. 29, No.4., pp. 567-585.
 • Бојан Ковачевић (2018), ‚‚Федерализам и изградња поретка – процес или одлука”, Анали Правног факултета у Београду, Vol. 66, бр. 3, стр. 210-234.
 • Бојан Ковачевић (2018), ‚‚Скривени европски федерализам у служби изградње поретка без политичке слободе”, Theoria, Nо. 2, pp. 63-80.
 • Бојан Ковачевић, Слободан Самарџић (2016), “Internal Crisis of Compound Polities – Understanding the EU’s Crisis in the Light of the Ex Yugoslav federation’s failure”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol.18, No.3., pp. 241-262.
 • Бојан Ковачевић, Слободан Самарџић (2015), “Emergent Invisible Power in EU Federalism”, Croatian political science review, Vol.52, No.4-5, pp.9-31.
 • Бојан Ковачевић (2015), ‚‚Да ли је уједињеној Европи потребан Парламент”, Годишњак Факултета политичких наука, Vol. 9, бр. 13, стр. 23-43.
 • Бојан Ковачевић (2014), ‚‚Раст сецесионизма у државама чланицама ЕУ као ненамеравана последица европских интеграција, Теме, Vol. 38, бр. 4, стр. 1735-1760.
 • Бојан Ковачевић (2013), ‚‚Тко је чувар устава у Еуропској унији”, Политичка мисао, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Vol. 50, Nо.3, pp. 7-32.
 • Бојан Ковачевић (2012), ‚‚Шмитов изазов теорији и пракси федерализма”, Нова српска политичка мисао, Nо. 1-2, стр. 223-254.
 • Бојан Ковачевић (2010), ‚‚Теоријске дилеме на путу изградње европског устава у одсуству европског континенталног суверена”, Анали Правног факултета у Београду, Nо. 2, стр. 235-259.
 • Бојан Ковачевић (2008), „Европа региона као покушај превазилажења антиномије слободе и поретка – стварност или утопија“, Међународни проблеми, Nо. 1, стр. 137-170.

 

Радови са конференција објављени у зборницима:

 • Бојан Ковачевић (2019), „Демократија у кавезу – политичка визија зауздавања политичког Џејмса Медисона у Жана Монеа“, у: Душан Павловић (ур.) Сукоби. Стабилност. Демократија?, Удружење за политичке науке Србиjе, Факултет политичких наука Универзитета у Београду. стр. 87-106.
 • Бојан Ковачевић (2018), „Популисти у Европи као господари и закаснели чувари устава“, у: Биљана Ђорђевић (ур.) Конституционализам и уставни дизајн у демократској рецесији, Удружење за политичке науке Србије, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд. стр. 195-214.
 • Бојан Ковачевић (2017), ‚‚Скривена европска револуција и њен закаснели Берк“, у: Слободан Самарџић, Ивана Радић Милосављевић (урс.) Европска унија – нове и старе димензије кризе, Факултет политичких наука, Београд. стр. 11-18
 • Бојан Ковачевић (2016), „Скривена еуропска револуција и помаљање континенталног Левијатана“, у: Томислав Бадовинац, Драгутин Лаловић (урс.), Еуропски пројект – смисао, домети, перспективе. Друштво ’Повијест без митова’, Загреб, 2016, стр. 25-62.
 • Бојан Ковачевић (2014), ‚‚Народи бивше Југославије у ћелијама европског паноптикума“, у: Милан Подунавац, Биљана Ђорђевић (урс.), Устави у времену кризе – постјугословенска перспектива, Удружење за политичке науке Србије, Факултет политичких наука Универзитета у Београду. стр. 261-272.
 • Бојан Ковачевић (2013), „Невидљиви тумач истине у Европској унији“, у: Слободан Самарџић, Ивана Радић-Милосављевић (урс.), Европски грађанин у времену кризе, Факултет политичких наука, Београд, 2013. стр. 97-123.
 • Бојан Ковачевић (2013), „Политизација европске интеграције – прилика за политичко јединство или претња опстанку?“, у: Слободан Самарџић, Ивана Радић-Милосављевић (урс.), Криза Европске уније. Београд, стр. 160-179.
 • Бојан Ковачевић (2013), „Од скривеног федерализма до протоимперије – суочавање са системском кризом Европске уније“, у: Александар Гајић, Милан Игрутиновић (урс.), Криза Европске уније – оквири, домети, трендови. Институт за европске студије, Београд, стр. 15-36.
 • Слободан Самарџић, Бојан Ковачевић (2012), „Европска унија пред променама – империја или диференцирана интеграција: са посебним освртом на ’случај Србије’ “, у: Радмила Накарада, Драган Живојиновић (урс.), Србија у европском и глобалном контексту, Чигоја штампа, Београд, стр.119-148.

 

Политичко-књижевни есеји

Знање страних језика

 • Француски, италијански и енглески C1 (течно)
 • Немачки и шпански B2 (средњи ниво)

 

Чланство у професионалним удружењима

 • Српско удружење за уставно право

 

Награде, стипендије и признања

 • Књига „Скривени федерализам. Федералистичко искуство у процесима европских интеграција“ у најужи избор за награду „Никола Милошевић“ (Радио Београд 2) као једна од три најбоље књиге из области филозофије, теорије књижевности и уметности за 2013. годину
 • Објављивање и промоцију књиге „Скривени федерализам“ финансирала је Амбасада Швајцарске у Београду
 • Стипендија Владе Швајцарске за истраживачки боравак на Институту за федерализам у Фрибуру за период од септембра 2008. до јуна 2009. године
 • Стипендија Универзитета у Фрибуру за период од септембра 2009. до новембра 2009. године
 • Стипендија Министарства науке Владе Републике Србије за докторанте у периоду од јуна 2008. до октобра 2010. године
 • Награда за најбољег студента у генерацији на Електротехничком факултету, Универзитета у Новом Саду

 

 

Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught