Заступање у социјалном раду

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 8 изборни 2+0 3 2009.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 6 изборни 2+2 5 2015.
Информације о предмету