Бојан Вранић

доцент др

Образовање

 • ФПН – ОАС политикологије (2005-2008)
 • ФПН – мастер Политичка аналитика и менаџмент (2008-2010)
 • ФПН – докторске студије политикологије ( 2009-2014)

Важнији објављени радови

 • 2014. “Why Politics is not Essentially Contested?”, CEU Political Science Journal, vol. 9 no. 1-2: 1 – 15.
 • 2013. “Практичка филозофија као одговор на кризу политичке филозофије: допринос Љубомира Тадића.” У: Политика – наука и професија, Милан Подунавац (Ур.), стр. 137 – 152. Београд: Факултет политичких наука
 • 2013. “Између левице и “Царинског рата” – каква би била политичка филозофија логичких позитивиста?”, Годишњак ФПН, год. VII Бр. 10: 49 – 65.
 • 2012.  “Да ли су политичке институције отпорне на промене?”,  Политеиа год. II бр. 4: 247-256
 • 2012. “Why is Rawls’s Social Contract Hypothetical“ U: Jurisprudece and Political Philosophy in the 21th Century, ur. Miodrag Jovanović i Bojan Spajić 117-129. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • 2011. „Суштинска спорност и политички појмови“, Годишњак ФПН год. V бр. 5: 245-264
 • 2010. „Два статуса нормативних појмова у савременој полтичкој теорији“, Синтезис год. II бр 1: 13-27
 • 2009. „Утицај филозофије језика на савремену политичку теорију“, Годишњак ФПН, год. III бр. 3: 143-168
 • 2010.  Концепти и проблеми политичке теорије. Пр: Ненад Кецмановић и Бојан Вранић. Београд: Чигоја штампа
 • 2009.  Консолидација демократије – 20 година након пада Берлинског зида, ур; Илија Вујачић, Чедомир Чупић, Бојан Вранић. Београд: ФПН и Конрад Аденаур Штифтунг

Важнији истраживачки пројекти

 • Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије (пројекат МНТР 2010 – 2016);
 • Координатор за Ерасмус плус пројекат размене студената и особља ФПН – Констанц (2015 – 2018)

Чланство у професионалним (стручним) организацијама

 • Удружење за политичке науке Србије
Информације

Предмети које предаје