Milan Krstić

asistent

Obrazovanje

 • 2013- danas       Međunarodne i evropske doktorske studije (u procesu pisanja doktorske disertacije), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu:
 • 2012-2013          Master akademske studije,  smer: Istorija međunarodnih odnosa, London School of Economics and Political Science (LSE), tema master disertacije: British-Serbian Relations during the Balkan Wars 1912-1913
 • 2008-2012          Osnovne akadmeske međunarodne studije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

 

Kretanja u karijeri

 • 2014- danas        asistent za užu naučnu oblast Međunarodne studije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 2010- danas        osnivač i direktor za komunikacije, Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative
 • 2013-2016           menadžer projekata, Centar za spoljnu politiku
 • 2013-2014           demonstrator, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

 

Važniji objavljeni radovi

Milan Krstić, „Spoljnopolitička misao Milovana Milovanovića: da li je reč o teoriji spoljne politike?”, Međunarodna politika, br. 1161, 2016.

Milan Krstić, “Securitization Theory and Floods in Serbia: the Case of Social Networks”, Serbian Political Thought, vol. 11, no. 1, 2015, pp. 133-147.

Miloš Hrnjaz, Milan Krstić, “Obama’s Dual Discourse on American Exceptionalism”, Croatian International Relations Review, vol. 21, no. 73, 2015, pp. 25-56.

Milan Krstić, „Da li su ratne sekire zakopane dovoljno duboko: Nasleđe Velikog rata kao determinanta spoljne politike Srbije prema Mađarskoj“, u: Vidoja Golubović (ur.), Diplomatija i kultura Srbije: stanje i perspektive, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2015, str. 341-362.

Milan Krstić, „Srpsko-američki odnosi tokom devedesetih godina 20. veka”, u: Dragan R. Simić, Dragan Živojinović (ur.), Politika Sjedninjenih Američkih Država prema region Zapadnog Balkana i Republici Srbiji, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015, str. 187-205.

Milan Krstić, „Između „zabijanja noža u leđa” i „nacionalne katastrofe“: Prvi svetski rat kao determinanta spoljne politike Srbije prema Bugarskoj“, u: Vesna Knežević Predić (ur.), Politički identititet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu: zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015, str. 271-288.

Milan Krstić, „Spoljnopolitičke teme u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore u Republici Srbiji 2014. godine“, u: Milan Jovanović, Dušan Vučićević (urs.) Izbori u Srbiji 2014. godine: Politička rokada, Institut za političke studije, Beograd, 2014, str. 203-234.

 

Nagrade i priznanja

 • 2013 – Nagrada za najboljeg studenta generacije Fakulteta političkih upisane 2008/2009. godine (dodeljuje Univerzitet u Beogradu)
 • 2012 – Nagrada „Svetlana Lana Adamović” (dodeljuju porodica Adamović i Fakultet političkih nauka)
 • 2012 – Nagrada za najboljeg studenta na smeru Međunarodni odnosi generacije upisane 2008/2009. godine (dodeljuje Fakultet političkih nauka)
 • 2009 – Nagrada za prvo mesto na nadmetanju studenata u besedništvu (dodeljuje Fakultet političkih nauka)
 • 2008 – Nagrada “Zlatoustov venac” za najboljeg maturanta-besednika (dodeljuje Filološka gimnazija u Beogradu)

 

Predmeti koje predaje