Мирјана Васовић

редовни професор др

Образовање 

 • Докторат 1992 – Филозофски факултет, Универзитет у Београду;
 • Магистратура 1982 – Филозофски факултет, Универзитет у Београду;
 • Диплома 1974 – Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Кретање у каријери

 • 1974-2001 Институт друштвених наука, Центар за политиколошка истраживања и јавно мнење, Виши научни сарадник;
 • 1992-1993 Помоћник министра за образовање и културу СРЈ.;
 • 2001 до данас: Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Ванредни професор.

Најважније објављене књиге

 1. Млади у систему масовног комуницирања, (коаутори Баћевић, Плавшић, П., и Марковић, В.). ИИЦ ССО, Београд, 1979.
 2. Млади и неформалне групе (коаутори Јоксимовић, С., Марић, Р., Милић, А., Попадић, Д.). Истраживачко-издавачки центар ССО Србије и Центар за идејни рад ССО Београда, 1988. (ИСБН 86-7017-006-X)
 3. Психолошке основе човекољубља (коаутор Јоксимовић,С.), Просвета, Београд, 1990.(ISBN 86-7447-014-9)
 4. Друштвени карактер и друштвене промене у светлу националних сукоба, (коаутори Голубовић, З., и Кузмановић), Институт за филозофију и друштвену теорију, “Филип Вишњић”, Београд , 1995. (ISBN 86-7363-156-4)
 5. Фрагменти политичке културе, (уредник), Центар за политиколошка истраживања и јавно мнење, Институт друштвених наука, Београд, 1998. (ISBN 86-7093-061-7)
 6. Идентитет: Срби и/или Југословени (коаутори Љубоја, С., Марковић, П., Секељ, Л.), Институт за европске студије, Београд, 2001.(ISBN 86-82057-23-9)
 7. Корупција у Србији, (група аутора), Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2001.(ISBN 86-83557-01-4)

Учешће у истраживачким пројектима 

Учествовала је у спровођењу великог броја домаћих научних пројеката и неколико интернационалних истраживачких пројеката: између осталог, као члан тима  Међународног конзорцијума за студије менаџмента (International Consortium for  Management Studies, Institute for Business Research and Service, College of  Business, Florida State University) у реализацији пројекта “Међу-културно истраживање  вредности и проблема политичке економије”; и као члан југословенског тима истраживача у реализацији медјународног компаративног истраживања “Светска студија вредности” (чији је координатор проф. Р. Инглехарт, Institute for Social Research, University of Michigan, Университy оф Мицхиган).

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама

 • Друштво психолога Србије,
 • члан редакције шасописа “Психологија”,
 • члан редакције часописа “Социолошки пореглед”.

Објављени чланци

 1. “Теоријски проблеми савремених психолошких истраживања алтруизма”, Психологија, 3-4, 1975. (стр. 151-165).
 2. “Нови правци у проучавању политичке социјализације”, Психологија, 1-2, 1983. (стр. 65-78).
 3. “Психолошка структура слободног времена младих”, Обележја, 5, 1984. (стр. 129-141).
 4. “Емоционални живот у омладинској свакодневици”, Омладина ’86 (истраживање јавног мнења). (С. Михаиловић, ур.) Истраживачко-издавачки центар ССО Србије и Центар за истраживање јавног мнења Института друштвених наука, Београд, 1986. (стр. 274-289).
 5. “Политичка социјализација младих у СР Србији”, ЦЈМ ИДН, Београд, 1986, стр. 142.
 6. “Аномија и религиозност”, Култура, 78-79, 1987. (стр. 122-132).
 7. “Идејне оријентације чланова омладинских неформалних група”, Поља, бр. 364, 1987. (стр. 533-536).
 8. “Породично васпитање као чинилац вредносне оријентације активизма”, Психологија, 3, 1988. (стр. 45-59).
 9. “Раширеност и социјализациони корелати вредносне оријентације активизма”, Марксистичке теме, 4, 1988. (стр. 48-66).
 10. “Развој опажања социјалних разлика и неједнакости”, Социјална политика, 12, 1988. (стр. 1-11).
 11. “Свест о кризи – представа југословенске јавности о појединим аспектима друштвене и економске кризе”, Југословени о друштвеној кризи (истраживање јавног мнења 1985). (В. Гоати, ур.) Издавачки центар Комунист, Београд, 1989.(стр. 23-46).
 12. “Перцепција друштвених сукоба” у књизи: Деца кризе (омладина Југославије крајем осамдесетих), (С. Михаиловић, ур.) Институт друштвених наука, Београд, 1990. (стр. 58-76).
 13. “Вредносни приоритети југословенске јавности” у књизи: Југославија на кризној прекретници. (Љ. Баћевић, ур.) Институт друштвених наука, Београд, 1991., стр. 197-232.
 14. “Два показатеља вредносних опредељења грађана”, у књизи: Југославија на кризној прекретници. (Љ. Баћевић, ур.) Институт друштвених наука, Београд, 1991. стр. 258-264.
 15. “A survey of value priorities among the Yugoslav public”, u knjizi: Cross-Cultural Analysis of Values and Political Economy Issues, D.Voich & L. Stepina (Eds.), Preager, Westport, Connecticut, USA, 1994. (p. 161-185).
 16. “Опажање и тумачење узрока економских неједнакости”, У: Јавно мнење, (Љ. Баћевић, ур.), Центар за политиколошка истраживања и јавно мнење, Институт друштвених наука, Београд, 1994. (стр. 195-222).
 17. “Јавно мнење и здраворазумско мишљење”, Социолошки преглед, 1,1995.(стр. 77-85).
 18. “Национална идентификација и националистички ставови”, Дијалог, , 1-2, Фонд демократски центар, Београд, 1996. (стр. 73-79) (са Б. Кузмановић)
 19. “Економске вредности, ставови и уверења и перспективе економских реформи”, у књизи: Својина и слободе, Центар за економска истраживања, Институт друштвених наука, Београд, 1996. (стр. 190-202).
 20. “Економски развој, вредносни приоритети и перспективе демократизације”, у књизи Економија и демократија, Центар за економска истраживања, Институт друштвених наука, Београд, 1997. (стр. 161-179).
 21. “Карактеристике групних идентификација и однос према другим етничким групама” у књизи: Између оспоравања и подршке (Јавно мнење о легитимитету треће Југославије), (С. Михаиловић, ред.), Фриедрицх Еберт Стифтунг, Институт друштвених наука, Београд, 1997. (стр. 246-277).
 22. “Приоритети вредности у југословенској популацији”, у књизи: Између оспоравања и подршке (Јавно мнење о легитимитету треће Југославије), (С. Михаиловић, ред.), Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Београд, 1997. (стр.142-149).
 23. “Васпитање за демократију – проблем ‘трансфера’”, у: Демократија- васпитање-личност, (З. Аврамовић, ред.). Институт за педагошка истраживања, Београд, 1997. (стр. 150-163).
 24. “Оправданост санкција (социјалнопсихолошки аспект)”, у: Економске санкције УН (Упоредна анализа и случај Југославије). (М. Прокопијевић и Ј. Теокаревић, ур.), Институт за европске студије, Београд, 1998. (стр. 141-153).
 25. “Вредносне претпоставке демократске трансформације” у књизи: Лавиринти кризе. (Предуслови демократске трансформације СР Југославије). (С. Самарџић, Р. Накарада, Ђ. Ковачевић, ур.), Институт за европске студије, Београд, 1998. (стр. 369-394).
 26. “Политичка социјализација и промене политичке културе”, у: Фрагменти политичке културе, Центар за политиколошка истраживања и јавно мнење, Институт друштвених наука, Београд, 1998. (стр. 7-12 и 80-115).
 27. “Етничка мржња у Срба као пропагандни мит”, Социолошки преглед, 1-2, 1999.
 28. “Shifting Identity in Postcommunism”, Models of identities in Postcommunist Societies. (Z. Golubović & G.F. McLean, eds.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, 1999. (str. 41-55).
 29. “Карактеристике групних идентитета и однос према друштвеним променама”, у: Јавно мнење Србије. (С. Михаиловић, ур.). ЦПА/ЦПС, Београд, 2000. (стр. 17-39).
 30. “Осећање субјективног благостања и однос према друштвеним променама”, у: Јавно мнење Србије. (С. Михаиловић, ур.). ЦПА/ЦПС, Београд, 2000, (стр. 127-138).
 31. “Value systems and democratic transformation”, u: The Labyrinth of the Crisis,Prerequisites for the Democratic Transformation of the FR Yugoslavia, (eds. Fleiner Basta, L. Nakarada, R., Samardzic, S. ) Institut du Federalisme, Fribourg, Swisse, Helbing & Lichtenhahn, Bale, Geneve, Munich, 2001.
 32. “Морална клима, аномија и корупција”, у Систем и корупција, Центар за економска истраживања, Институт друштвених наука, Београд, 2000.
Информације

Предмети које предаје