Veselin Kljajić

redovni profesor dr

Obrazovanje 

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka, gde predaje na osnovnim, master  i doktorskim studijama na šest predmeta u zvanju redovnog profesora.Obavlja funkciju prodekana za studije II i III stepena.

Naučni i stručni rad :

Objavio više od 50 naučnih i stručnih radova, priređivač 4 međunarodna i 3 nacionalna zbornika radova, koautor 2 knjige i autor dva udžbenika,( jedan 5 izdanja) i  jedne englesko srpske monografije.

Polja interesovanja :

 • novinarstvo, odnosi s javnošću, studije medija

Predmeti na kojima je angažovan

 • Novinarstvo u štampi
 • Istraživačko novinarstvo – štampa
 • Odnosi s javnošću
 • Novinarske dokumentarne forme u štampi (master)
 • Uređivanje medija-štampa(master)

Akademsko i stručno iskustvo:

 • Akademski ekspert UNDP za Projekat implementacije istraživačkog novinarstva 2014-2015
 • Licencirani predavač-trener UNDP-a u Školi istraživačkog novinarstva -2014
 • Član redakcije međunarodnog naučnog časopisa “Mediji i komunikacije”, Crna Gora, 2013- aktivno
 •  Član redakcije naučnog časopisa“Kultura”, Beograd, 2013- aktivno
 • Gostujući profesor na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu političkih nauka, Podgorica, Crna Gora, 2012-2014
 • Gostujući profesor na diplomskim studijama Fakulteta političkih nauka, predmetu: Istraživačko novinarstvo i On-lajn novinarstvo, Podgorica, Crna Gora, 2013
 • Gostujući profesor – Predavač u Prvoj međunarodnoj školi istraživačkog novinarstva, projekat “Novinari bez granica”, prekogranični projekat saradnje – IPA program, 2013
 • Gostujući predavač na Prvim međunarodnim interdisciplinarnim studijama novinarstva (modul Novinarstvo u štampi) u organizaciji Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Univerziteta Oslo (Norveška) i Fakulteta dramskih umetnosti, Beorad, 2003
 • Gostujući professor na odeljenju za novinarstvu  Filozofskog fakulteta u Banja Luci, predmet: Novinarstvo u štampi i Analitičko novinarstvo, Bosna i Hercegovina, 1998-2006
 • Gostujući profesor na BK školi novinarstva, Beograd, 1997-2006
 • Gostujući profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti, odeljenje multimedijalne studije, Beograd, 1995-1999
 • Gostujući profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, kurs Dokumentarna radio drama, Beograd, 1989-1991
 • Gostujući professor, Akademija lepih umetnosti, Beograd, 2000-2003
 • Glavni i odgovorni urednik EJO za Srbiju, Evropska novinarska opservatorija (EJO), Beograd, 2011- 2015
 • Specijalni konsultant magazina Nacionalna  Geografija, izdanje za Srbiju, Beograd, 2010- aktivno
 • Predavač i mentor  u međunarodnoj on-lajn školi istraživačkog novinarstva Media N
 • Gage, organizovanog od strane NGO 35 mm i European Youth Foundation, Crna Gora, 2010
 • Akreditovani gostujući predavač na seminarima i treninzima u organizaciji Beogradskog zavoda za javno zdravlje, Srpskog udruženja za javno zdravlje, Srpskog zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja, 2009-2010
 • Zamenik glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa “Kultura”, Beograd, 2009-2013
 • Predavač na medijskim treninzima u školi novinarstva u organizaciji Udruženja novinara Srbije, Beograd, 2009-2012
 • Trener i predavač u oblasti odnosa sa javnošću u PR školi u organizaciji kompanije Pragma, Beograd, 2008-2011
 • Predavač na medijskom treningu, modul Štampani mediji, u organizaciji Konrad Adenauer Fondejšn i Fakulteta političkih nauka, Beograd, 2008-2009
 • Član European Communication Research and Education Association (ECREA), 2007-aktivno
 • Član Predsedništva Gradskog instituta za javno zdravlje, 2005- aktivno
 • Programski direktor nedeljnog magazina “Monitor”, 2004-2005
 • Ko-autor i predavač na novinarskoj radionici u organizaciji FPN, IREX, RTS, Beograd, 2003-2005
 • Ko-autor i mentor multinacionalnog projekta “Media link”, Bosna i Hercegovina, 2002
 • Ko-autor nacionalnog projekta “Strategija razvoja medija u Republici Srpskoj”, Bosna i Hercegovina, 2002
 • Član Saveta magazina “Politikolog”, 2001- aktivno
 • PR menadžer Fakulteta političkih nauka, koordinator Novinarske berze za 161 akcijom, uključujući okrugle stolove, gostujuća predavanja, promocije, kongrese, press konfrencije, Beograd, 2002-2012
 • Osnivač (i konsultant i dalje) prvog univerzitetskog PR tima na Fakultetu političkih nauka, Beograd, 2000
 • Autor više od 300 intervjua, intervju-portreta i reportaža,  Beograd, 1994-2004
 • Novinar i saradnik više medijskih kuća : Student, Glas, Večernje novosti, TV novosti, Sport, Duga, Jefimija, NIN, Radio Beograd, RTS…
 • dobitnik nekoliko novinarskih nagrada od kojih izdvaja Oktobarsku nagradu grada Beograda za novinarstvo

Kretanje u karijeri

 • Od 1989. godine zaposlen je na Katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka na predmetu ”Teorija i tehnika novinarstva” kao asistent, a od 1998. i kao mentor –  predavač na predmetu ”Novinarstvo u štampi”. Na matičnom fakultetu magistrirao  na temu iz oblasti novinarstva: ”TV i kič, sociološko-komunikološki aspekti”. Doktorirao na temu ”Intervju  u  štampi, on-line magazinima i Internetu”. Februara 2003. godine bio je predavač na  prvim Međunarodnim interdisciplinarnim specijalističkim studijama novinarstva (modul ”Novinarstvo u štampi”. Pored Fakulteta političkih nauka, predavao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci predmet ”Analitičko novinarstvo” (od 1998. godine); kao gostujući predavač na BK školi novinarstva (od 1997. godine) i Akademiji lepih umetnosti (od 2000. godine). Takođe je predavao na Fakultetu muzičke umetnosti četiri godine.

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu

 • Akademija lepih umetnosti (2000-2003.) ;
 • Filozofski fakultet u Banja Luci, odsek za žurnalizam (1998-2006.);
 • BK škola novinarstva (1997-2003.) ;
 • Fakultet muzičke umetnosti (1995-1999.);
 • Fakultet dramskih umetnosti (1989-1991.)
 • Februara 2003. godine bio je predavač po pozivu na prvim Međunarodnim interdisciplinarnim specijalističkim studijama novinarstva (modul Novinarstvo u štampi) u organizaciji Fakulteta političkih nauka, Oslo univerziteta Norveška i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

Udžbenici – monografije

 1. Veselin Kljajić – Intervju – u štampi on-line magazinima i na Internetu –   monografija, 3 izmenjeno i dopunjeno izdanje, Čigoja Štampa, Beograd,2012. ISBN 978-86-7558-873-3 ,COBISS.SR-ID 188345356
 2. Veselin Kljajić – Intervju – u štampi on-line magazinima i na Internetu –   monografija, 4  izdanje, Čigoja Štampa, Beograd,2014. ISBN 978-86-531-0110-7 ,COBISS.SR-ID 211658508
 3. Veselin Kljajić – Intervju – u štampi on-line magazinima i na Internetu –   monografija, 5 izdanje, Čigoja Štampa, Beograd,2016. ISBN 978-86-531-0110-7 ,COBISS.SR-ID 220911116
 4. Veselin Kljajić – Novinarske dokumentarne forme u štampi – monografija, Čigoja štampa, Beograd, 2016, ISBN 978-86-531-0198-5, COBISS.SR-ID 220989964
 5. KLJAJIĆ, Veselin. Intervju : u štampi, u on-line magazinima, na internetu. 2. dopunjeno izd. Beograd: Fakultet političkih nauka: Čigoja štampa, 2009. 330 str., ilustr. ISBN 978-86-7558-647-0. [COBISS.SR-ID 15801319 Intervju, štampa, on line magazini, internet
 6. KLJAJIĆ, Veselin. Intervju : u štampi, u on-line magazinima, na internetu. Beograd: Fakultet političkih nauka: Čigoja štampa, 2009. 328 str., ilustr. ISBN 978-86-7558-647-0. [COBISS.SR-ID 156048 Intervju, štampa, on line magazini, internet
 7. KLJAJIĆ, Veselin.  Kaleidoscope of Boka = Bokeljski kaleidoskop. Beograd: NVF “Ćano Koprivica”: Čigoja štampa, 2010. 191 str., ilustr. ISBN 978-86-7558-729-3. [COBISS.SR-ID 1749488 Boka Kotorska, intervju, reportaža, intervju portret, Crna Gora
 8. KLJAJIĆ, Veselin ”Savremeno  novinarstvo”(Čigoja štampa,Beograd,1998.) koautor;
 9. KLJAJIĆ, Veselin ”Duh vedrine – kultura protesta, protest kulture” (Čigoja štampa, FPN, BU, Beograd, 1997) koautor;
 10. KLJAJIĆ, Veselin monografija Borislava Bore Nježića, tekst ”Čovek i kamen” (Quadra, GLU RS, Banja Luka,1998.) i Ibid. MPU, Beograd,1999;
 11. ”Media Link – analiza medija”, tekst ”Politički kič i TV”, str. 123-132, (Republika, Banja Luka, 2002)
 12. KLJAJIĆ, Veselin. Abeceda XXI veka. U: VUKSANOVIĆ, Divna (ur.). Knjiga za medije – mediji za knjigu, (Biblioteka Multimedia). Beograd: Klio, 2008, str. 103-106. [COBISS.SR-ID   51370709
 13. KLJAJIĆ, Veselin, Evidence based health promotion /Promocija zdravlja zasnovana na dokazima, EU, EPOS, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2008, str.66-74, ISBN 86-83607-30-5

Učešće u istraživačkim projektima 

 • Multinacionalni projekat Media link (mentor više modula, predavač i autor teksta
 • ”Politički kič i TV”), Banja Luka, maj 2002. godine; serija o novinarstvu ”Novinarska radionica” (koautor, autor segmenta ”Vežbe na FPN” i autor animacije svih šest epizoda), 2002. godina
 • Koautor je nacionalnog projekta – „Strategija razvoja medija u Republici Srpskoj“ sa prof. Dr Nedom Todorović i prof. Dr Dragom Brankovićem (novembar 2002. godine).
 • Od 2004. godine angažovan je kao predavač po pozivu od strane Gradskog sekretarijata za zdravstvo i Gradskog zavoda za javno zdravlje na preko 20 seminara, kongresa i treninga iz oblasti medija i promocije javnog zdravlja, a sa temama iz oblasti novinarstva, PR-a i komunikacionih veština. Od 2005. godine na isti način i na sličnim projektima angažovan je od strane UNICEF-a i Kanadske asocijacije za javno zdravlje, a bio je i predavač po pozivu na Prvoj i Drugoj međunarodnoj letnjoj školi promocije  zdravlja (kurs Osnovi PR-a i komunikacionih veština) u organizaciji  Udruženja za javno zdravlje Srbije , Kanadskog udruženja za javno zdravlje (CPHA) Kanadske internacionalne agencije za razvoj (CIDA) i UNICEF-a, 2008-2009.
 • Od 2006. angažovan je kao stručni konsultant na Međunarodnom on-lajn kursu organizacije ECPAT International, sa temom Medijska promocija zaštite dece od zlostavljanja.

Učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

 • Učestvovao u velikom broju domaćih i međunarodnih seminara i simpozijuma, kongresa i projekata:
 • Međunarodni simpozijum o obrazovanju mladog naučnog-nastavnog kadra (CEP), Niška Banja, oktobar 2002.
 • “Politika i mediji„ Fondacija Konrad Adenauer, CPDI,FPN, Beograd, 2008 ;
 • Prva i Druga međunarodna letnja škola promocije  zdravlja u organizaciji  Udruženja za javno zdravlje Srbije, Kanadskog udruženja za javno zdravlje (SRNA) Kanadske internacionalne agencije za razvoj (CIDA) i UNICEF-a, Divčibare, Beograd, 2008-2009;
 • Evidence based health promotion /Promocija zdravlja zasnovana na dokazima, EU, EPOS, Ministarstvo zdravlja Srbije, Beograd, Novi Sad, Niš, 2008;
 • „Knjiga za medije- mediji za knjigu“, Klio, FPN, Beograd 2008;
 • Međunarodna on-lajn škola istraživačkog novinarstva „Media N-Gage“ NVO»35mm« & EYF (Evropska omladinska fondacija), 2010, Podgorica;
 • Regionalna konferencija: „Istraživačko novinarstvo –legalni tokovi i siva zona“, Fondacija Konrad Adenauer (Medijski program Jugoistočna Evropa) i Medijska organizacija „Kros Media“, Beograd, 2010.

Članstvo u profesionalnim organizacijama, asocijacijama 

 • Nije član nijedne partije, sindikalne organizacije ili profesionalnog udruženja.

Znanje stranog jezika

 • Služi se nemačkim jezikom (p)
 • engleskim jezikom (a).

Hobi i interesovanja 

 • čitanje
 • putovanja

Objavljeni članci

 • Veselin Kljajić, Milica Kljajić, Konvergencija medija u postinformacijskom društvu,SRPSKA POLITIČKA MISAO/ SERBIAN POLITICAL THOUGHT ISSN 0354-5989 ,Beograd, COBISS.SR-ID 102782215, UDK 316.774”20” Godina XXII vol. 47 Broj 1/2015.str. 257-272
 • Veselin Kljajić, Milica Kljajić, PRINTED VS ON-LINE MEDIA AND CHALLENGES   FOR EDITORIAL CONCEPTS: EXAMPLES OF NEWS MAGAZINES IN SERBIA , Sociološki pregled,Beograd,UDK 316.774:621.39037.37, vol.XLIX (2015) ISSN 0085-6320,str.47-69
 • Veselin Kljajić, Milica Kljajić, ON-LINE MEDIA CHALLENGES AND THE NEED FOR LIFELONG LEARNING OF THE JOURNALISTS – EXAMPLE OF NEWS MAGAZINES IN SERBIA, Teme, Niš, UDK 070:392.15(497.11), ISSN 0353-7919 PRINT, ISSN 1820-7804 ONLINE,str.1549-1562 COBISS.SR-ID 559631
 • Kljajić,Veselin, Uloga i značaj novinarskih dokumentarnih formi u štampi ( studija slučaja nedeljnika NIN , VREME I PEČAT ) UDK 070:002(497.11), ISSN 0023-5164, COBISS.SR-ID 8472066, Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2011.br. 132, str.53-75,
 • Kljajić, Veselin,Donevski, Sara, Narativnost kao globalni trend novinarskih dokumentarnih formi,UDK 070.489, ISSN 0023-5164, COBISS.SR-ID 8472066, Kultura, Zavod za proučavanje  kulturnog razvitka Srbije, 2013,Beograd, br.138, str. 388-406,
 • Kljajić, Veselin.Dominacija PR-a nad novinarskim sadržajima u srpskim štampanim medijima-uzroci i konsekvence,UDK 070.11:659.4 , ISSN 0023-5164,COBISS.SR-ID 8472066, Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije,Beograd, 2013, br.139, str.13-27,
 • Veselin Kljajić, Milica Kljajić, Postnovinarstvo u četvrtoj tehnološkoj revoluciji, UDK 316.774/.776 070:004.738.5, ISSN 0023-5164,COBISS.SR-ID 8472066,Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije, Beograd,2014, br.145, str.105-122
 • Kljajić,Veselin, Nova dokumentarna reportaža – studija slučaja Nacionalna Geografija- Srbija,  Verodostojnost medija – dometi medijske tranzicije , UDK 050: 91NATIONAL GEOGRAPHIC (497.11)791.229.2,ISBN 978-86-7558-869-6, COBISS.SR-ID 187931404 Čigoja Štampa, Beograd, 2011 . str.232-250
 • Kljajić, Veselin. Srpska štampa u vakuumu krize, UDK 070(497.11)ISSN 1800-7074,COBISS.SR-ID12734480, Medijski dijalozi,god.6, br.17, Podgorica, 2013, str.123-139,
 • Kljajić, Veselin, Nedeljković Marko, Promena konteksta nezavisnog novinarstva = Change of independent journalism context. Medijski dijalozi,Podgorica, UDK 070.11/12,ISSN 1800-7074, COBISS.SR-ID 516021335,2014, god. 7, br. 19, str. 21-34.
 • Kljajić, Veselin,    Serbian Print Media in the Changed Public Discourse – Causes of the Crisis of the Profession. Mediji i komunikacije, Media and Communication (International scientific journal of media, communication, journalism and public relations), ISSN 2336-9981, COBISS.CG-ID 25072912, 2014, br. 01 str.87-100
 • Kljajić, Veselin,  Digitalizacija i štampani mediji u Srbiji-  ISBN 978-86-82101-49-9 ,2014,  str 349-358, Menadžment dramskih umetnosti i medija -izazovi XXI veka – Management of Dramatic Arts and Media – TheChallenges of XXI Century [Elektronski izvor] :zbornik radova sa naučnog skupa, Beograd,[10. i 11. decembar 2013] – Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište,film, radio i televiziju, 2014, (Beograd :Čigoja štampa). -1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm, Srbija – Kulturna politika – Zbornici , (COBISS.SR-ID 207243020)
 • Kljajić, Veselin, Nedeljković, Marko . Perspektive preduzetničkog novinarstva u Srbiji,UDK 16774:070(497.11) Konferencija: Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu ( projekat, ev.br.179076) FPN, 6. novembar 2015,Beograd,str. 315-327, Zbornik radova sa naučnog skupa, Službeni glasnik, Beograd 2015,ISBN 978-86-84031-85-5, COBISS.SR-ID 219671564 M61(2)
 • Kljajić, Veselin, Nedeljković Marko Prospects of Regulation and Self-Regulation of Online Media in Serbia. Medijska kultura, ISSN 1800-8577, 2014, br. 06, str. 23-38. COBISS.SR-ID 516059735
 • Kljajić, Veselin, Srpski štampani mediji u izmenjenom javnom diskursu – uzroci krize profesije -,ISBN 987-9940-9275-7-8,str.16-17,Mediji I PR (Druga međunarodna naučna konferencija) ULES, 2014,( COBISS.CG-ID 25064464)
 • Kljajić,Veselin, Reč priređivača, Savremeni mediji i PR, ISSN 0023-5164,COBISS.SR-ID 8472066, Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije,Beograd, 2013, br.139,STR.11-12
 • Kljajić, Veselin, Reč priređivačaSerbian Print Media in the Changed Public Discourse – Causes of the Crisis of the Profession. Mediji i komunikacije, Media and Communication (International scientific journal of media, communication, journalism and public relations),  Mediji I PR (Druga međunarodna naučna konferencija , Journalism – the crisis of the profession, ISSN 2336-9981, 2014, br. 01 str.11-13 ( COBISS.CG-ID 25072912)
 • Kljajić, Veselin. Domination of PR over journalistic content in Serbian print media – causes and consequences ISBN 978-9940-9275-4-7,str.12-13,Mediji I PR (Prva međunarodna naučna konferencija) 14-16. Jun 2013, Bijelo Polje, Crna Gora, ULES, 2013,
 • Veselin Kljajić, Marko Nedeljković, Perspectives of Entrepreneurial Journalisms Serbia, ISBN 978-86-84031-85-5, COBISS.SR-ID 219671564, Beograd, 2015,str 75-76,
 • Veselin Kljajić, Uvodna reč priređivača, ISSN 0023-5164,COBISS.SR-ID 8472066,Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije,Beograd, 2014, br.145, str. 103-104
 • Veselin Kljajić, Reč priređivača, Savremeni mediji i PR, ISSN 0023-5164,COBISS.SR-ID 8472066, Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije,Beograd, 2013, br.139,STR.11-12
 • KLJAJIĆ, Veselin. On-lajn magazini – savremene tendencije. Godišnjak  Fakulteta političkih nauka, 2008, god. 2, br. 2, str. 277-287. [COBISS.SR-ID 168364300
 • KLJAJIĆ, Veselin. Internet kao izvor materijala za intervju. CM, 2008, god. 3, br. 9. [COBISS.SR-ID  512873047
 • KLJAJIĆ, Veselin. Novinarstvo u službi PR-a i marketinga. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2009, str. 379-387. [COBISS.SR-ID  51370069
 • KLJAJIĆć, Veselin, Intervju kao istraživački metod u savremenom žurnalizmu. Godišnjak Fakulteta političkih nauka,2010, str.239 -253 UDC 070:303.621.33
 • KLJAJIĆ, Veselin “Tragom imperije”  Zenit, Beograd, 2008, str.89-91,  kritika ISSN 1452-5334, COBISS.SR-ID 131369228
 • KLJAJIĆ, Veselin, Evidence based health promotion /Promocija zdravlja zasnovana na dokazima, EU, EPOS, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2008, str.66-74, ISBN 86-83607-30-5
 • KLJAJIĆ, Veselin Uloga i značaj istraživačke spirale (BBC) za nastajanje članka, „Media N-Gage“ NVO»35mm« & EYF (Evropska omladinska fondacija), Podgorica,2010,  e –izdanje, predavanje 35mmproduction@gmail.com , podrška –   www.e-balkan.net
 • KLJAJIĆ, Veselin Osnovi PR-a i komunikacionih veština u zdravstvu, Zbornik prve međunarodne letnje škole  zdravlja, UJZS, Beograd, 2008,www.ujzs.org
 • KLJAJIĆ,Veselin, Zdravstvena poruka u medijima, Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, 2009, www.zdravlje.org.rs
 • KLJAJIĆ, Veselin, Krizno komuniciranje u zdravstvu, UJZS, Kragujevac, 2010, www.zdravlje.org.rs
 • KLJAJIĆ, Veselin  Osnovi komunikacionih veština, UJZS, Novi Sad,2010, www.zdravlje.org.rs
 • .KLJAJIĆ, Veselin  Značaj PR-a u zdravstvenim ustanovama, UJZS, Niš, 2010, www.zdravlje.org.rs
 • KLJAJIĆ, Veselin ”Kič i televizija – kauzalni odnos”, časopis Pančevačke sveske, mart 2003. godine, br. ,str.
 • KLJAJIĆ, Veselin “Pobuna života”, Duh vedrine (Kultura protesta – protest kulture), Čigoja, Beograd, 1997
 • KLJAJIĆ, Veselin “Čovek i kamen”, monografija, Borislav Bora Nježić, Kvadra, GLU RS, Banjaluka, 1998
 • KLJAJIĆ, Veselin “Intervju, intervju – portret”, zbornik, Savremeno novinarstvo (priređivač N. Todorović), Čigoja, Beograd, 1998
 • Kultura. KLJAJIĆ, Veselin (ur.). Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 1968-. ISSN 0023-5164.[COBISS.SR-ID  51378875(2009,2010,2011 )

Uređivanje tematskog zbornika odnosno časopisa

 • Veselin Kljajić, Savremeni mediji i PR,editor, ISSN 0023-5164,COBISS.SR-ID 8472066, Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije,Beograd, 2013, br.139
 • Veselin Kljajić, Novinarstvo i novi mediji, editor,ISSN 0023-5164,COBISS.SR-ID 8472066,Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije,Beograd, 2014, br.145
 • Kljajić, Veselin, Novinarstvo – kriza profesije/ Journalism – The crisis of the profession, editor, Mediji i komunikacije, Media Media and Communication (International scientific journal of media, communication, journalism and public relations),, Mediji I PR (Druga međunarodna naučna konferencija)ISSN 2336-9981, 2014, br. 01 , COBISS.CG-ID 25072912

Članstvo u uređivačkim odborima domaćih i međunarodnih časopisa, skupova i strukovnih udruženja

 • Član uređivačkog odbora Međunarodnog naučnog časopisa za medije i komunikacije, novinarstvo i odnose s javnošću, Media and Communication (Mediji i komunikacije), Akademija društvenih nauka, Bijelo Polje, Crna Gora,(rešenje Ministarstva kulture br.05-209/2 od 06.02.2014.)
 • Član redakcije vodećeg nacionalnog časopisa za teoriju i sociologiju kulture i socijalnu politiku, Kultura, ZAPROKUL, Beograd(dugogodišnji zamenik glavnog urednika)
 • Član međunarodne organizacije European Communication Research and Education Association (ECREA)
 • Specijalni konsultant časopisa National Geographic – izdanje za Srbiju
 • Glavni i odgovorni urednik Europian Journalism Observatorie, (EJO), izdanje za Srbiju, www.ejo.rs(2011-2014)

Objavljeni publicistički radovi:

•           50 intervjua i intervju – portreta u štampanim medijima (1994-1998)

•           26 reportaža u štampanim medijima (1994-1999)

•           30 reportaža, 6 dokumentaraca, 5 dokumentarno igranih drama na Radio Beogradu (1989-1993)

•           107 intervjua i intervju – portreta u štampanim medijima (1999-2008)

•           41 reportaža u štampanim medijima (1999.-2008).

•           Novinarska radionica – koautor, FPN, IREX, RTS, februar 2003. – maj 2005.

Veselin Kljajić je u štampi objavio preko 300 intervjua, intervju – portreta i reportaža (više od 4500 šlajfni). Na radiju je realizovao više od 30 reportaža, 6 dokumentaraca, 5 dokumentarno-igranih drama i mnogo priloga.

Odlikovanja i nagrade

 • nagrade časopisa Radio TV revije (1989. godine)
 • najmlađi je dobitnik Oktobarske nagrade za novinarstvo (1982)
Informacije

Predmeti koje predaje