Reč dekana

Uvažene koleginice i kolege,

poštovane dame i gospodo,

dobrodošli na internet stranicu Univerziteta u Beogradu Fakulteta političkih nauka, jedine državne visokoškolske ustanove ovog vida u Srbiji. Fakultet političkih nauka je postao prepoznatljivo ime na tržištu visokog obrazovanja u našem regionu, pa i šire, zbog posvećenosti nastavničkog kadra, savremenih i sadržajnih silabusa, kao i otvorenosti ustanove za inovacije u sopstvenom radu.  Naš fakultet se ističe u pogledu negovanja interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti u nauci, neposrednosti u odnosu predavača i studenata, kao i zbog razgranate i intenzivne međunarodne saradnje u razvoju nastavnog i naučno-istraživačkog rada.

Fakultet političkih nauka je otvoren za sve. On je danas agora za razmenu političkih ideja, debatu o otvorenim pitanjima, istraživanje stanja i perspektiva u disciplinama kojima se prvenstveno bavi (politikologija, međunarodni odnosi, novinarstvo i komunikologija, socijalna politika i socijalni rad). Fakultet neguje različitost, slobodu debate i posvećenost napretku u nauci kao svoje osnovne vrednosti u radu.

Otvoreni smo za sve Vas koji želite da postanete naši novi studenti, poslediplomci, kao i za Vas koji želite profesionalno usavršavanje na našim kursevima inovacije znanja, ukoliko ispunite potrebne kriterijume za upis. Ponosni smo na činjenicu da gotovo da nema mesta u Srbiji iz kojeg nema studenata Fakulteta političkih nauka, kao i na činjenicu da smo po broju ostvarenih studentskih razmena sa inostranstvom prvi na Univerzitetu u Beogradu. Nastojimo da našim studentima prenesemo znanja, ali i otvorimo mogućnosti kroz različite prakse, koje će im sutra omogućiti dobro kotiranje na tržištu rada.

Naročito se radujemo vezama sa našim svršenim studentima, za koje jesmo i nastojaćemo da uvek budemo otvoreni. U budućnosti ćemo kontakte, solidarnost i saradnju među našim nekadašnjim i sadašnjim studentima ojačati kroz osnivanje i rad organizacije fakultetskih alumnista.

Otvoreni smo i i za saradnju sa svim visokoškolskim i naučnim ustanovama iz zemlje i inostranstva, kao i za saradnju sa organima državne uprave Republike Srbije, lokalnih samouprava, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Nastojimo da naši naučni rezultati budu primenjivi u praksi.

Otvoreni smo, dalje, i za sve građane koji žele da prisustvuju brojnim javnim diskusijama i tribinama koje se organizuju na fakultetu, po čijem broju prednjačimo u našoj sredini.

Kroz zajedničko delovanje, trudimo se da pomognemo da naše društvo i naša država, kao i šire zajednice kojima pripadamo ili težimo, postanu bolje mesto za život.

Pridružite se našem cilju i pomozite nam da ga ostvarimo – postanite deo FPN-a!