Српски политички форум

spf logo

Српски политички форум  је студентска организација на Факултету политичких наука основана нa Сретење 2007. године од стране неколицине студената међународног смера.

Име организације происходи из жеље њених чланова за проучавањем  српске политичке историје, мисли и културе на објективан и критички начин. Основана је услед увиђања недостатка изучавања српске политичке мисли, традиције и културе на Факултету политичких наука и недовољног познавања истих феномена од стране студената. Основана је као уточиште за људе који стреме идеалима  и знању; за људе који желе да очувају своју националну свест и наслеђе; за оне који желе да се одупру конформизму и материјализму.

Своје делање као студенска организација остварује:

– организовањем трибина, предавања и дебата;

– организовањем хуманитарних акција које су манифестација осећаја за правду и солидарност;

– у оквиру хуманитарног рада у сарадњи са другим факултетским организацијама, већ традиционално сваке године, организује хуманитарну акцију прикупљања помоћи за децу са Косова и Метохије.;

– објављивањем  гласила „Оцило“, које сами финансирају и у којем се налазе критички текстови на одеђене теме и догађаје, интервјуи са стручњацима из одређене области, као и извештаји са активности и хуманитарних акција.

Неке од најзначанијих и најпосећенијих трибина су: „Православље и српски национални идентитет“, „Зашто мрзимо себе? О србофобији и аутошовинизму“, „Бој на Кошарама- симбол отпора“, „Српски идентитет?“, „Случај Сребреница“ и многе друге на којима су угостили многе униферзитетске професоре, академике, историчаре, политикологе и друге еминенте људе из области науке.

Активности можете пратити путем фејсбук странице Српски политички форум, где можете остварити контакт путем поруке, ради информисања о раду организације.