Srpski politički forum

spf logo

Srpski politički forum  je studentska organizacija na Fakultetu političkih nauka osnovana na Sretenje 2007. godine od strane nekolicine studenata međunarodnog smera.

Ime organizacije proishodi iz želje njenih članova za proučavanjem  srpske političke istorije, misli i kulture na objektivan i kritički način. Osnovana je usled uviđanja nedostatka izučavanja srpske političke misli, tradicije i kulture na Fakultetu političkih nauka i nedovoljnog poznavanja istih fenomena od strane studenata. Osnovana je kao utočište za ljude koji streme idealima i znanju; za ljude koji žele da očuvaju svoju nacionalnu svest i nasleđe; za one koji žele da se odupru konformizmu i materijalizmu.

Svoje delanje kao studenska organizacija ostvaruje:

– organizovanjem tribina, predavanja i debata;

– organizovanjem humanitarnih akcija koje su manifestacija osećaja za pravdu i solidarnost;

– u okviru humanitarnog rada u saradnji sa drugim fakultetskim organizacijama, već tradicionalno svake godine, organizuje humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za decu sa Kosova i Metohije – akcija Osmeh za Kosmet;

– Ranijim objavljivanjem glasila „Ocilo“, koje su sami finansirali i u kojem se nalaze kritički tekstovi na odeđene teme i događaje, intervjui sa stručnjacima iz određene oblasti, kao i izveštaji sa aktivnosti i humanitarnih akcija (možete ih pročitati na njihovom sajtu);

– Izdavanjem stručnog časopisa studenata društveno-humanističkih nauka i umetnosti „Politeuma“. Časopis izlazi dva puta godišnje i raspisuje se konkurs za studente društveno-humanističkih nauka i teorije umetnosti koji mogu slati svoje radove redakciji SPF. Izdavanje je omogućila „Fondacija zajedno za mlade – prof. dr. Danica Grujičić“.

Neke od prvih tribina su: „Pravoslavlje i srpski nacionalni identitet“, „Zašto mrzimo sebe? O srbofobiji i autošovinizmu“, „Boj na Košarama- simbol otpora“, „Srpski identitet?“, „Slučaj Srebrenica“.

Najznačajnije i najposećenije tribine su: „Sto godina Vojvodine u Srbiji“, „Crkva kao temelj srpske države i naroda“, „Posledice NATO bombardovanja“, „Mobing na poslu“ gost Državni posao, „Četvrta politička teorija i pojam čoveka“ gost Aleksandar Dugin, kao i mnoge druge kojima su ugostili razne univerzitetske profesore, akademike, istoričare, politikologe i druge eminente ljude iz oblasti nauke.

Aktivnosti možete pratiti putem sajta Srpski politički forum, fejsbuk stranice Srpski politički forum ili instagram profila spf_fpn, gde možete ostvariti kontakt putem poruke, radi informisanja o radu organizacije.