Srpski politički forum

spf logo

Srpski politički forum  je studentska organizacija na Fakultetu političkih nauka osnovana na Sretenje 2007. godine od strane nekolicine studenata međunarodnog smera.

Ime organizacije proishodi iz želje njenih članova za proučavanjem  srpske političke istorije, misli i kulture na objektivan i kritički način. Osnovana je usled uviđanja nedostatka izučavanja srpske političke misli, tradicije i kulture na Fakultetu političkih nauka i nedovoljnog poznavanja istih fenomena od strane studenata. Osnovana je kao utočište za ljude koji streme idealima  i znanju; za ljude koji žele da očuvaju svoju nacionalnu svest i nasleđe; za one koji žele da se odupru konformizmu i materijalizmu.

Svoje delanje kao studenska organizacija ostvaruje:

– organizovanjem tribina, predavanja i debata;

– organizovanjem humanitarnih akcija koje su manifestacija osećaja za pravdu i solidarnost;

– u okviru humanitarnog rada u saradnji sa drugim fakultetskim organizacijama, već tradicionalno svake godine, organizuje humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za decu sa Kosova i Metohije.;

– objavljivanjem  glasila „Ocilo“, koje sami finansiraju i u kojem se nalaze kritički tekstovi na odeđene teme i događaje, intervjui sa stručnjacima iz određene oblasti, kao i izveštaji sa aktivnosti i humanitarnih akcija.

Neke od najznačanijih i najposećenijih tribina su: „Pravoslavlje i srpski nacionalni identitet“, „Zašto mrzimo sebe? O srbofobiji i autošovinizmu“, „Boj na Košarama- simbol otpora“, „Srpski identitet?“, „Slučaj Srebrenica“ i mnoge druge na kojima su ugostili mnoge uniferzitetske profesore, akademike, istoričare, politikologe i druge eminente ljude iz oblasti nauke.

Aktivnosti možete pratiti putem fejsbuk stranice Srpski politički forum, gde možete ostvariti kontakt putem poruke, radi informisanja o radu organizacije.