Stručne službe

Stručna služba obavlja administrativne, pravne, kadrovske, materijalno-finansijske, bibliotečke, tehničke, pomoćne i druge opšte poslove za potrebe delovanja Fakulteta.

Stručnu službu čine sledeće službe:

Upravnik – menadžer: mr Žarko Paunović
telefon: 011/3092-819
e-pošta: zarko.paunovic@fpn.bg.ac.rs
Sekretar: Branka Popadić
telefon: 011/3092-910
e-pošta: branka.popadic@fpn.bg.ac.rs
Šef Službe za nastavu i studentska pitanja: Ivana Ilić Šunderić
telefon: 011/3092-901
e-pošta: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs
Šef Službe za meterijalno finansijsko poslovanje: Dejan Martinov
telefon: 011/3092-919
e-pošta: dejan.martinov@fpn.bg.ac.rs
Šef Službe biblioteke: Ljiljana Davidović
telefon: 011/3092-813
e-pošta: ljiljana.davidovic@fpn.bg.ac.rs
Šef računskog centra: Danijela Milić
telefon: 011/3092-882
e-pošta: danijela.milic@fpn.bg.ac.rs
Koordinator za odnose sa javnošću: Dijana Justić
Internet prezentacija: http://pr.fpn.bg.ac.rs/ (u izradi)
e-pošta: d.justic13@gmail.com