Студенти генерације

СТУДЕНТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ УПИСАНИ НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – ПО БОЛОЊСКОМ СИСТЕМУ

РЕДНИ БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТУДЕНТА ГЕНЕРАЦИЈЕ ВРСТА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРОСЕК
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2010/11. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ.
1. Јелена Пејић Основне академске студије међународне политике; модул: међународна политика 10,00
2. Владимир Котуровић Основне академске студије међународне политике; модул: европске интеграције 10,00
3. Милена Динић Основне академске студије политикологије 9,76
4. Драгана Крунић Основне академске студије новинарства 9,82
5. Сања Полић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,28
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2009/10. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ.
1. Владислав Лилић Основне академске студије међународне политике 9,83
2. Никола Тамбурковски Основне академске студије политикологије 9,82
3. Милош Томић Основне академске студије новинарства 9,87
4. Ирена Брзаковић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,17
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2008/09. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ.
1. Милан Крстић Основне академске студије међународне политике 9,93
2. Огњен Гогић Основне академске студије политикологије 9,68
3. Тамара Ђурић Основне академске студије новинарства 9,66
4. Милица Јелић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,59
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2007/08. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2010/11. ГОДИНИ.
1. Дијана Савић Основне академске студије новинарства 9,82
2. Јелена Ногуловић Основне академске студије међународне политике 9,79
3. Ивана Пајић Основне академске студије политикологије 9,68
4. Љиљана Скробић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,24
ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2006/07. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2009/10. ГОДИНИ.
1. Анђелка Дуцић Основне академске студије новинарства 9,97
2. Ана Сремчевић Основне академске студије међународне политике 9,79
3. Марко Видовић Основне академске студије политикологије 9,50
4. Гордана Павловић Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 9,11