Studenti generacije

STUDENTI GENERACIJE UPISANI NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE UNIVERZITETA U BEOGRADU – FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA – PO BOLONJSKOM SISTEMU

REDNI BROJ IME I PREZIME STUDENTA GENERACIJE VRSTA AKADEMSKIH STUDIJA PROSEK
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI.
1. Stefan Dimitrijević Osnovne akademske studije međunarodne studije 10,00
2. Milan Bukvić Osnovne akademske studije politikologije 10,00
3. Sara Puzović Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 9,83
4. Dušan Radujko Osnovne akademske studije novinarstva 9,76
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI.
1. Sanja Petrovski Osnovne akademske studije novinarstva
2. Jelena Petrović Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada
3. Jovana Simić Osnovne akademske studije politikologije
4. Pavle Nedić Osnovne akademske međunarodne studije
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2013/14. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI.
1. Bojana Spalević Osnovne akademske studije novinarstva
2. Katarina Mijatović Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada
3. Strahinja Obrenović Osnovne akademske međunarodne studije
4. Luka Petrović Osnovne akademske studije politikologije
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2012/13. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI.
1. Rajko Petrović Osnovne akademske studije politikologije 10,00
2. Milica Todorović Osnovne akademske međunarodne studije 9,88
3. Filip Lukić Osnovne akademske studije novinarstva 9,74
4. Ana Mitrović Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 9,72
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2011/12. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI.
1. Strahinja Subotić Osnovne akademske studije politikologije
2. Nikola Stojanović Osnovne akademske međunarodne studije
3. Irena Đorđević Osnovne akademske studije novinarstva
4. Suzana Vučković Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada
REDNI BROJ IME I PREZIME STUDENTA GENERACIJE VRSTA AKADEMSKIH STUDIJA PROSEK
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2010/11. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2013/14. GODINI.
1. Jelena Pejić Osnovne akademske studije međunarodne politike; modul: međunarodna politika 10,00
2. Vladimir Koturović Osnovne akademske studije međunarodne politike; modul: evropske integracije 10,00
3. Milena Dinić Osnovne akademske studije politikologije 9,76
4. Dragana Krunić Osnovne akademske studije novinarstva 9,82
5. Sanja Polić Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 9,28
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2009/10. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2012/13. GODINI.
1. Vladislav Lilić Osnovne akademske studije međunarodne politike 9,83
2. Nikola Tamburkovski Osnovne akademske studije politikologije 9,82
3. Miloš Tomić Osnovne akademske studije novinarstva 9,87
4. Irena Brzaković Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 9,17
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2008/09. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2011/12. GODINI.
1. Milan Krstić Osnovne akademske studije međunarodne politike 9,93
2. Ognjen Gogić Osnovne akademske studije politikologije 9,68
3. Tamara Đurić Osnovne akademske studije novinarstva 9,66
4. Milica Jelić Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 9,59
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2007/08. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2010/11. GODINI.
1. Dijana Savić Osnovne akademske studije novinarstva 9,82
2. Jelena Nogulović Osnovne akademske studije međunarodne politike 9,79
3. Ivana Pajić Osnovne akademske studije politikologije 9,68
4. Ljiljana Skrobić Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 9,24
GENERACIJA UPISANA U ŠKOLSKOJ 2006/07. GODINI, A DIPLOMIRALA U ŠKOLSKOJ 2009/10. GODINI.
1. Anđelka Ducić Osnovne akademske studije novinarstva 9,97
2. Ana Sremčević Osnovne akademske studije međunarodne politike 9,79
3. Marko Vidović Osnovne akademske studije politikologije 9,50
4. Gordana Pavlović Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 9,11