Unija studenata socijalnog rada

 

Unija studenata socijalnog rada (USSR) je nevladina studentska organizacija koja svoje postojanje beleži od 2002.godine. Organizacija se bavi aktuelnim problemima iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada, ali i temama iz polja kulture i društva.

Ova organizacija studentima pruža mogućnost bavljenja volonterskim radom u mnogobrojnim ustanovama i institucijama socijalne zaštite, te tako studenti stiču praktična znanja. Pored toga, USSR ima otvorenu saradnju sa nevladinim organizacijama (Daj mi ruku, Stariji brat, starija sestra), putem prakse učestvuju u projektu Podrška u učenju u okviru koga pomažu mališanima romske nacionalnosti da savladaju poteškoće koje im se nameću prilikom učenja, kao i sa drugim studentskim organizacijama sa kojima uspešno realizuju akcije poput Osmeh za Kosmet, Čepom do osmeha. Pored širokog spektra koji nudi USSR, članovi USSR-a su već četiri godine redovni učesnici Regionalnih kongresa studenata socijalnog rada. Naime, Prvi regionalni kongres je održan u Zagrebu 2013, nakon toga je usledila Ljubljana 2014, a zatim Mostar 2015. Godine 2016. čast održanja Kongresa je pripala našem Beogradu. Na IV Regionalnom kongresu je učestvovalo osam univerziteta iz regiona (Podgorica, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Zagreb, Skopje, Ljubljana i Beograd) i to 44 učesnika, a cilj je bio da se studenti upoznaju sa aktuelnim problemima u svojim zemljama, kao i način na koji svaka od njih uspeva da se izbori sa istim.

       Naime, centralna tema Kongresa održanog u Beogradu je bila ,,Socijalni rad i uloga NVO”, a u okviru nje smo obrađivali teme:

1) Socijalni rad i uloga NVO u aktuelnom talasu migracije;

2) Socijalni rad i uloga NVO u borbi protiv nasilja nad ženama;

3) Socijalni rad i uloga NVO sa korisnicima psihijatrijskih ustanova.

       Pored izlaganja na fakultetu, učesnici su imali priliku da obiđu ustanove i institucije socijalne zaštite u kojima su mogli da se upoznaju sa radom Centra za socijalni rad opštine Palilula, NVO 484, Autonomnog ženskog centra, radom udruženja Duša koje okuplja korisnike psihijatrijskih ustanova i članove njihove porodice. Tim povodom su članovi udruženja ,,Duša” održali predstavu u amfiteatru našeg fakulteta, a nakon toga ispričali životno iskustvo. Takođe, u okviru trodnevnog održanja Kongresa smo održali tri radionice koje su vodili stručnjaci koji se profesionalno tim temama i bave. Naš projekat je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Fakultet političkih nauka, a veliku zahvalnost Unija studenata socijalnog rada duguje sjajnim uvodničarima, profesorima i asistentima sa katedre za socijalnu politiku i socijalni rad

Trenutno rukovodstvo čine:

predsednica Zorana Stanojlović, studentkinja 3. godine;

potpredsednica Katarina Stevanović, studentkinja 3. godine;

sekretar Milica Vukadinović, studentkinja 2. godine;

blagajnik Miona Gajić, studentkinja 4. godine.

Upravni odbor čine:

Zorana Stanojlović, studentkinja 3.godine;

Jelena Janakievska, studentkinja 3. godine;

Katarina Stevanović, studentkinja 3.godine;

Milica Popović, studentkinja 3.godine.

Nadzorni odbor čine:

Darinka Majstorović, studentkinja 2. godine;

Branko Vranešević, student 3. godine;

Anja Zečević. studentkinja 3. godine.

facebook stranica:

https://www.facebook.com/Unija-Studenata-Socijalnog-Rada-FPN-1548282165434389/?ref=ts&fref=ts

website:

www.svestosocijalnom.simplesite.com

instagram:

https://www.instagram.com/ussrfpn/?hl=en