ОАС друга година

ДРУГА   ГОДИНА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2021/2022. – Први семестар

Распоред часова предавања – почетак: 04.10.2021. 

 

 

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

ПОЛ.ИСТ.ЈУГОСЛАВИЈЕ
(П – изборни)

Проф. др Саша Мишић
од 9.00 до 11.30 

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
(изборни предмет)

Бошко Француски

од 14.00 до 15.30
(изборни предмет, група ЈЕ5)

од 15.45 до 17.15
(изборни предмет, група ЈЕ6)

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
(изборни предмет)

Драгана Филиповић

од 12.30 до 14.00
(изборни предмет, група ЈЕ3)

од 17.00 до 18.30
(изборни предмет, група ЈЕ4)

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2

(изборни предмет)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 13.30 до 15.00

(изборни предмет, група ЈН1)

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2
(изборни предмет)

Мр Слађана Прица

од 12.15 до 13.45
(изборни предмет, групе ЈФ1 и ЈФ2)

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
(изборни предмет)

Доц. др Гордана Залад

од 9.00 до 10.30
(изборни предмет, група ЈЕ1)

од 10.45 до 12.15
(изборни предмет, група ЈЕ2)

 

 

 

У

Т

О

Р

А

К

 

СОЦИЈАЛНИ РАД СА ПОЈЕДИНЦЕМ

(С)

Проф. др Невенка Жегарац

Доц. др Анита Бургунд – Исаков

од 9.30 до 11.30

ИСТОРИЈА БАЛКАНСКИХ ОДНОСА

(М – изборни, П – изборни)

Проф. др Драган Ђукановић
Доц. др Милан Крстић
Доц. др Марко Дашић

од 15.30 до 17.00

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2
(изборни предмет)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 13.30 до 15.00
(изборни предмет, група ЈН1)

ОСНОВИ МЕЂУНАР. ПРАВА

(М)

Проф. др Весна Кнежевић-Предић
Проф. др Милош Хрњаз

од 11.15 до 13.15

ПОЛ. СОЦИОЛОГИЈА

САВР. ДРУШТВА

(С)

Проф. др Зоран Стојиљковић
Проф. др Душан Спасојевић
Доц. др Јелена Лончар

од 15.30 до 17.00

 

 

С

Р

Е

Д

А

 

ПОЛ. ЕКОНОМИЈА

(С – изборни)

Проф. др Драгана Митровић

Доц. др Марко Тмушић

од 9.00 до 11.30

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
(П, М, Н, С)Проф. др Милан Јовановић
Проф. др Небојша Владисављевић
Доц. др Душан Вучићевићод 11.30 до 14.00
СОЦИОЛОГИЈА (П)

Проф. др Милош Бешић

од 14.30 до 17.00

ИСТОРИЈА СПОЉНЕ ПОЛ. СРБИЈЕ
(П изборни, М – изборни)Проф. др Саша Мишићод 9.00 до 10.30
 

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

 

УПОРЕДНА ПОЛИТИКА
(П, М, Н, С – изборни)Проф. др Зоран Крстић
Проф. др Јован Теокаревићод 11.30 до 14.00
УВОД У НОВИНАРСТВО (Н)

Проф. др Сања Домазет – Даничић
Доц. др Милица Јевтић

од 14.30 до 16.00

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ (М)

Проф. др Драган P. Симић

од 14.15 до 16.45

 
 

П

Е

Т

А

К

 

ОСНОВИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПОЛ.НАУКА

(П)

Проф. др Вера Арежина

од 13 до 14.45

ИНФОРМАЦИОНО – КОМУН.СИСТЕМИ

(Н)

Доц. др Данка Нинковић-Славнић

од 14.00 до 15.30

   

[1] Термин предавања из предмета Француски језик 2 биће накнадно одређен.

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

ИЗБОРНИ БЛОК 2 (M):

(студент бира један предмет)

  1. Историја спољне политике Србије
  2. Историја балканских односа

ИЗБОРНИ БЛОК 1 (П):

(студент бира један предмет)

  1. Историја спољне политике Србије
  2. Историја балканских односа
  3. Политичка историја Југославије

ИЗБОРНИ БЛОК 1 (С):

(студент бира један предмет)

  1. Упоредна политика
  2. Политичка економија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК II (изборни предмет)

  1. Енглески језик II
  2. Немачки језик II
  3. Француски језик II

(студент бира један предмет)