ОАС друга година

ДРУГА   Г О Д И Н А – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – школска 2020/2021. – Први семестар 

Распоред часова предавања – почетак: 02.10.2020.

 П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

ПОЛ.ИСТ.ЈУГОСЛАВИЈЕ

(П – изборни)

Проф. др Саша Мишић

од 9.00 до 11.30

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

(изборни предмет)

Бошко Француски

од 14.00 до 15.30

(изборни предмет, група ЈЕ5)

од 15.45 до 17.15

(изборни предмет, група ЈЕ6)

ИНФОРМАЦИОНО – КОМУН.СИСТЕМИ

(Н)

Доц. др Данка Нинковић-Славнић

од 12.30 до 14.00

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

(изборни предмет)

Драгана Филиповић

од 12.30 до 14.00

(изборни предмет, група ЈЕ3)

од 17.00 до 18.30

(изборни предмет, група ЈЕ4)

 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2

(изборни предмет)

Мр Слађана Прица

од 12.15 до 13.45

(изборни предмет,

групе ЈФ1 и ЈФ2)

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

(изборни предмет)

Доц. др Гордана Залад

од 9.00 до 12.00

(изборни предмет,

групе ЈЕ1 и ЈЕ2) 

 У

Т

О

Р

А

К

СОЦИЈАЛНИ РАД СА ПОЈЕДИНЦЕМ 

(С)

Проф. др Невенка Жегарац

Доц. др Анита Бургунд – Исаков

од 9.30 до 11.30

ИСТОРИЈА БАЛКАНСКИХ ОДНОСА

(М – изборни, П – изборни)

Проф. др Драган Ђукановић

од 15.30 до 17.00

ОСНОВИ МЕЂУНАР. ПРАВА

(М)

Проф. др Весна Кнежевић-Предић

Доц. др Милош Хрњаз

од 11.30 до 14.00

ПОЛ. СОЦИОЛОГИЈА
САВР. ДРУШТВА(С)Проф. др Зоран СтојиљковићПроф. др Душан СпасојевићДоц. др Јелена Лончарод 15.30 до 17.00 
 

С

Р

Е

Д

А

 

ПОЛ. ЕКОНОМИЈА

(С – изборни)

Проф. др Драгана Митровић

Доц. др Марко Тмушић

од 9.00 до 11.30

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

(П, М, Н, С)

Проф. др Милан Јовановић

Проф. др Небојша Владисављевић

Доц. др Душан Вучићевић

од 11.30 до 14.00

СОЦИОЛОГИЈА 

(П)

Проф. др Милош Бешић

од 14.30 до 17.00

 

ИСТОРИЈА СПОЉНЕ ПОЛ. СРБИЈЕ

(П – изборни, М – изборни)

Проф. др Саша Мишић

од 9.00 до 10.30

 Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

УПОРЕДНА ПОЛИТИКА

(П, М, Н, С – изборни)

Проф. др Зоран Крстић

Проф. др Јован Теокаревић

од 11.30 до 14.00

УВОД У НОВИНАРСТВО

(Н)

Проф. др Сања Домазет – Даничић

Доц. др Милица Кулић

од 14.00 до 15.30

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

(М)

Проф. др Драган P. Симић

од 14.15 до 16.45

 
 П

Е

Т

А

К

ОСНОВИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПОЛ.НАУКА

(П)

Доц. др Вера Арежина

од 13 до 14.45

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2

(изборни предмет)

Dr Simone Heine

од 10 до 11.30

(изборни предмет, група ЈН1)

од 11.45 до 13.15

(изборни предмет, група ЈН2)

   

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

ИЗБОРНИ БЛОК 2 (M):

(студент бира један предмет)

  1. Историја спољне политике Србије
  2. Историја балканских односа

ИЗБОРНИ БЛОК 1 (П):

(студент бира један предмет)

  1. Историја спољне политике Србије
  2. Историја балканских односа
  3. Политичка историја Југославије

ИЗБОРНИ БЛОК 1 (С):

(студент бира један предмет)

  1. Упоредна политика

Политичка економија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК II (изборни предмет)

  1. Енглески језик II
  2. Немачки језик II
  3. Француски језик II

(студент бира један предмет)