ОАС прва година

П Р В А   Г О Д И Н А ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2021/2022. – Први семестар

Распоред часова предавања – почетак: 04. 10. 2021.

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Dr Simone Heine

од 16.00 до 17.30

(изборни предмет, група ЈН2)

од 17.45 до 19.15

(изборни предмет, група ЈН1)

ПОЛ.ИСТ.ЈУГОСЛАВИЈЕ

(М-изборни)

Проф. др Саша Мишић

од 9.00 до 11.30

УВОД У ПОЛ. ТЕОРИЈУ

(П, M, Н, С)

Проф. др Драган Симеуновић

Проф. др Ивана Дамњановић

од 11.30 до 13.00

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Мр Слађана Прица

од 14.00 до 15.30

(изборни предмет,

групе ЈФ1 и ЈФ2)

 

 

 

 

У

Т

О

Р

А

К

 

 

 

ИСТОРИЈА АНТ. И СРЕДЊ. ПОЛ. МИСЛИ

(П, Н, М-изборни)

Проф. др Марко Симендић

од 9.00 до 11.30

ТЕОРИЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

(С)

Проф. др Милан Петричковић

од 9.00 до 11.30

  

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Драгана Филиповић

од 15.00 до 16.30

 (изборни предмет, група ЈЕМ1)

од 16.45 до 18.15

(изборни предмет, група ЈЕМ2)

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Бошко Француски

од 15.15 до 16.45

(изборни предмет, група ЈЕП1)

од 17.00 до 18.30

(изборни предмет, група ЈЕС1)

АКАДЕМСКЕ ВЕШТИНЕ

(П, Н)

Проф. др Марко Симендић

од 13.30 до 15.00

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Доц. др Гордана Залад

од 15.30 до 17.00

 (изборни предмет, група ЈЕН1)

од 17.15 до 18.45

(изборни предмет, група ЈЕН2)

 

С

Р

Е

Д

А 

ПОЛ. ЕКОНОМИЈА

, М-изборни)

Проф. др Драгана Митровић

Доц. др Марко Тмушић

од 9.00 до 11.30

СОЦИОЛОГИЈА

(Н, С, М-изборни)

Проф. др Милош Бешић

од 14.30 до 17.00

   
 

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

       
 

П

Е

Т

А

К

САВРЕМЕНА ПОЛ. ИСТОРИЈА

(П, М)

Проф. др Саша Мишић

од 9.00 до 11.30

ИНФОРМАЦИОНО – КОМУН.СИСТЕМИ

(М-изборни)

Доц. др Данка Нинковић-Славнић

од 14.00 до 15.30

   

[1] Термини предавања из предмета Медијски систем Србије, Француски језик 1 и Увод у психологију биће накнадно одређени.

[2] Настава из страних језика ће почети од 18. октобра 2021. године.

 

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ (M):

Изборни блок 1 (студент бира један предмет)

  1. Историја ант. и средњовек. пол. мисли
  2. Политичка економија

Изборни блок 2 (студент бира један предмет)

  1. Социологија
  2. Увод у психологију

Изборни блок 3 (студент бира један предмет)

  1. Политичка историја Југославије
  2. Информационо-комуникациони системи

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

 

СТРАНИ ЈЕЗИК I (изборни предмет)

  1. Енглески језик I
  2. Немачки језик I
  3. Француски језик I

(студент бира један предмет)