ОАС прва година

П Р В А   Г О Д И Н А ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2020/2021. – Други семестар

Распоред часова предавања – почетак: 22.02.2021.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 14.45 до 16.15

(изборни предмет, група ЈН1)

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Драгана Филиповић

од 14.30 до 16.30

(изборни предмет,

групe ЈЕ3 и ЈЕ4)

 

 

СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА

(С)

Проф. др Мирослав Бркић

Доц. др Драгана Штекел

од 9 до 11.30

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Мр Слађана Прица

од 14.00 до 15.30

(изборни предмет,

групе ЈФ1 и ЈФ2)

 

 

 

ИНФОРМАТИКА

(Н)

Доц. др Небојша Мрђа

од 12 до 13.30

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Бошко Француски

од 14 до 15.30

(изборни предмет, група ЈЕ5)

од 15.45 до 17.15

(изборни предмет, група ЈЕ6)

 

 

ИСТ. СРПСКЕ ПОЛ. МИСЛИ

(П)

Проф. др Драган Симеуновић

Проф. др Ивана Дамњановић

од 12 до 14

У

Т

О

Р

А

К

ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ ПОЛ. МИСЛИ

(П, М)

(Н-изборни)

Проф. др Марко Симендић

од 9 до 11.30

ФИЛОЗОФИЈА

(М6)

Проф. др Часлав Копривица

од 14 до 16.30

ФИЛОЗОФИЈА

(П, М7/М8)

Проф. др Зоран Кинђић

од 14 до 16.30

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Доц. др Гордана Залад

од 14.15 до 15.45

(изборни предмет, група ЈЕ1)

од 16 до 17.30

(изборни предмет, група ЈЕ2)

АКАДЕМСКЕ ВЕШТИНЕ

(М, С)

Проф. др Марко Симендић

од 17 до 18.30

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 14.45 до 16.15

(изборни предмет, група ЈН2)

С

Р

Е

Д

А

САВРЕМЕНА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА

(Н-изборни)

Проф. др Ђорђе Павићевић

Доц. др Никола Бељинац

од 9.15 до 10.45

ПОЛИТИЧКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ

(С)

(Н-изборни)

Проф. др Марко Симендић

Проф. др Бојан Вранић

од 13 до 15.30

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

K

ОСНОВИ ПРАВА

(П, М, С)

Доц. др Дејан Павловић

од 9 до 11.30

МЕТОДОЛОГИЈА СА СТАТИСТИКОМ

(Н)

Проф. др Милош Бешић

од 14 до 16.30

ГЕРОНТОЛОГИЈА

(С)

Доц. др Зоран Весић

од 11.45 до 13.30

 

 

 

П

Е

Т

А

К

САВРЕМЕНА ПОЛ. ЕКОНОМИЈА

, С)

Проф. др Душан Павловић

од 9 до 11

САВРЕМЕНА ПОЛ. ЕКОНОМИЈА

(П, Н)

Проф. др Душан Павловић

од 11 до 13

МЕДИЈСКА ЕТИКА

(Н)

Доц. др Лидија Мирков

од 13.30 до 16

 
ИЗБОРНИ БЛОК 1 (Н)(студент бира један предмет)

1.        Историја модерне политичке мисли – 6 ЕСПБ

2.        Савремена политичка теорија – 6 ЕСПБ

3.        Политичке идеологије – 6 ЕСПБ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК I (изборни предмет)

 1. Енглески језик I
 2. Немачки језик I
 3. Француски језик I

(студент бира један предмет)

 

П Р В А  Г О Д И Н А – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2020/2021. – Први семестар

Распоред часова предавања – почетак: 02. 10. 2020.[1]

[1] Настава из страних језика ће почети од 19. октобра 2020. године.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Мр Слађана Прица

од 14.00 до 15.30

(изборни предмет,

групе ЈФ1 и ЈФ2)

 ПОЛ.ИСТ.ЈУГОСЛАВИЈЕ

(М-изборни)

Проф. др Саша Мишић

од 9.00 до 11.30

 

МЕД. СИСТЕМ СРБИЈЕ (Н)

Проф. др Дејан Пралица

од 16.00 до 17.30

ИНФОРМАЦИОНО – КОМУН.СИСТЕМИ

(М-изборни)

Доц. др Данка Нинковић-Славнић

од 12.30 до 14.00

УВОД У ПОЛ. TЕОРИЈУ

(П, Н, С)

Проф. др Драган Симеуновић

Проф. др Ивана Дамњановић

од 11.00 до 12.30

У

Т

О

Р

А

К

ИСТОРИЈА АНТ. И СРЕДЊ. ПОЛ. МИСЛИ

(П, Н, М-изборни)

Проф. др Марко Симендић

од 9.00 до 11.30

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 15.00 до 16.30

(изборни предмет, група ЈН2)

од 16.45 до 18.15

(изборни предмет, група ЈН1)

ТЕОРИЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА (С)

Проф. др Милан Петричковић

од 9.00 до 11.30

 

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Драгана Филиповић

од 15.00 до 16.30

 (изборни предмет, група ЈЕМ1)

од 16.45 до 18.15

(изборни предмет, група ЈЕМ2) 

 EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Бошко Француски

од 15.15 до 16.45

(изборни предмет, група ЈЕП1)

од 17.00 до 18.30

(изборни предмет, група ЈЕС1)

АКАДЕМСКЕ ВЕШТИНЕ (П, Н)

Проф. др Марко Симендић

од 13.30 до 15.00

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Доц. др Гордана Залад

од 15.30 до 18.30

(изборни предмет,

група ЈЕН1 и ЈЕН2)

С

Р

Е

Д

А

ПОЛ. ЕКОНОМИЈА

(П, М-изборни)

Проф. др Драгана Митровић

Доц. др Марко Тмушић

од 9.00 до 11.30

СОЦИОЛОГИЈА

(Н, С, М-изборни)

Проф. др Милош Бешић

од 14.30 до 17.00

   
Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К 

УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ

(С, М – изборни)

Проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић

од 15.45 до 18.00  

     
П

Е

Т

А

К

САВРЕМЕНА ПОЛ. ИСТОРИЈА

(П, М)

Проф. др Саша Мишић

од 9.00 до 11.30

     

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ (M):

Изборни блок 1 (студент бира један предмет)

 1. Историја ант. и средњовек. пол. мисли
 2. Политичка економија

Изборни блок 2 (студент бира један предмет)

 1. Социологија
 2. Увод у психологију

Изборни блок 3 (студент бира један предмет)

 1. Политичка историја Југославије
 2. Информационо-комуникациони системи

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК I (изборни предмет)

 1. Енглески језик I
 2. Немачки језик I
 3. Француски језик I

(студент бира један предмет)