ОАС прва година

П Р В А  Г О Д И Н А – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2020/2021. – Први семестар

Распоред часова предавања – почетак: 02. 10. 2020.[1]

[1] Настава из страних језика ће почети од 19. октобра 2020. године.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Мр Слађана Прица

од 14.00 до 15.30

(изборни предмет,

групе ЈФ1 и ЈФ2)

 ПОЛ.ИСТ.ЈУГОСЛАВИЈЕ

(М-изборни)

Проф. др Саша Мишић

од 9.00 до 11.30

 

МЕД. СИСТЕМ СРБИЈЕ (Н)

Проф. др Дејан Пралица

од 16.00 до 17.30

ИНФОРМАЦИОНО – КОМУН.СИСТЕМИ

(М-изборни)

Доц. др Данка Нинковић-Славнић

од 12.30 до 14.00

УВОД У ПОЛ. TЕОРИЈУ

(П, Н, С)

Проф. др Драган Симеуновић

Проф. др Ивана Дамњановић

од 11.00 до 12.30

У

Т

О

Р

А

К

ИСТОРИЈА АНТ. И СРЕДЊ. ПОЛ. МИСЛИ

(П, Н, М-изборни)

Проф. др Марко Симендић

од 9.00 до 11.30

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 15.00 до 16.30

(изборни предмет, група ЈН2)

од 16.45 до 18.15

(изборни предмет, група ЈН1)

ТЕОРИЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА (С)

Проф. др Милан Петричковић

од 9.00 до 11.30

 

 

EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Драгана Филиповић

од 15.00 до 16.30

 (изборни предмет, група ЈЕМ1)

од 16.45 до 18.15

(изборни предмет, група ЈЕМ2) 

 EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Бошко Француски

од 15.15 до 16.45

(изборни предмет, група ЈЕП1)

од 17.00 до 18.30

(изборни предмет, група ЈЕС1)

АКАДЕМСКЕ ВЕШТИНЕ (П, Н)

Проф. др Марко Симендић

од 13.30 до 15.00

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(изборни предмет)

Доц. др Гордана Залад

од 15.30 до 18.30

(изборни предмет,

група ЈЕН1 и ЈЕН2)

С

Р

Е

Д

А

ПОЛ. ЕКОНОМИЈА

(П, М-изборни)

Проф. др Драгана Митровић

Доц. др Марко Тмушић

од 9.00 до 11.30

СОЦИОЛОГИЈА

(Н, С, М-изборни)

Проф. др Милош Бешић

од 14.30 до 17.00

   
Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К 

УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ

(С, М – изборни)

Проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић

од 15.45 до 18.00  

     
П

Е

Т

А

К

САВРЕМЕНА ПОЛ. ИСТОРИЈА

(П, М)

Проф. др Саша Мишић

од 9.00 до 11.30

     

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ (M):

Изборни блок 1 (студент бира један предмет)

  1. Историја ант. и средњовек. пол. мисли
  2. Политичка економија

Изборни блок 2 (студент бира један предмет)

  1. Социологија
  2. Увод у психологију

Изборни блок 3 (студент бира један предмет)

  1. Политичка историја Југославије
  2. Информационо-комуникациони системи

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК I (изборни предмет)

  1. Енглески језик I
  2. Немачки језик I
  3. Француски језик I

(студент бира један предмет)