ОАС трећа година

ТРЕЋА   Г О Д И Н А ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2020/2021. – Шести семестар

Распоред часова предавања – почетак: 22.02.2021.

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

ЛОКАЛНА

САМОУПРАВА

(П)

Проф. др Снежана Ђорђевић

од 15.45 до 17.15

 

СОЦИЈАЛНА

ПСИХОЛОГИЈА[1]

(Н – изборни)

Проф. др Тамара Џамоња – Игњатовић

од 10 до 11.30

ПОДРУЧЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА 1

(С – изборни)

Проф. др Ана Чекеревац

од 12 до 13.30

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3

(М – изборни)

Проф. др Оливера Дурбаба

Од 16.30 до 18

ЗАСТУПАЊЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

(С – изборни)

Проф. др Мирослав Бркић

Доц. др Драгана Штекел

од 12 до 13.30

 

СТУДИЈЕ МИРА

(М)

Проф. др Немања Џуверовић

Доц. др Горан Тепшић

Од 10 до 11.30

ЈАВНА УПРАВА

(П, Н)

Проф. др Дејан Миленковић

од 13.45 до 15.15

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3

(М – изборни)

Доц. др Гордана Залад

Од 14.30 до 16

 

У

Т

О

Р

А

К

САВРЕМЕНИ БАЛКАНСКИ ОДНОСИ

(М)

Проф. др Дејан Јовић

од 14.30 до 16

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ

(С)

Проф. др Мира Лакићевић

Доц. др Mарина Пантелић

од 10 до 11.30

KOMУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ

 (С-изборни)

Проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић

Доц. др Анита Бургунд – Исаков

од 14 до 17

(сваке друге недеље)

ТЕОРИЈА И ПРАКСА ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

(П – изборни предмет)

Проф. др Драгана Митровић

Доц. др Марко Тмушић

од 12 до 14

 

С

Р

Е

Д

А

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

(С)

Проф. др Наталија Перишић

од 9 до 10.30

ЈАВНА УПРАВА

(М, С)

Проф. др Дејан Миленковић

од 13 до 14.30

 

ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

(С – изборни предмет)

Проф. др Драгана Митровић

Доц. др Марко Тмушић

од 15 до 16.30

УВОД У СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ

(М)

Проф. др Филип Ејдус

Од 11 до 12.30

 

ПОЛИТИЧКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ

(П-изборни)

Проф. др Марко Симендић

Проф. др Бојан Вранић

од 13 до 15.30

ПОЛИТИКОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ

(П, C – изборни)

Проф. др Мирољуб Јевтић

Доц. др Марко Вековић

од 11 до 12.30

 

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 3

(М – изборни)

Мр Слађана Прица

Од 10.30 до 12

 

СТИЛИСТИКА

(Н)

Проф. др Добривоје Станојевић

Доц. др Лидија Мирков

Од 9 до 10.30

 

 

СОЦ. РАД СА СТАРИМА

(С-изборни)

Проф. др Наталија Перишић

Доц. др Зоран Весић

од 13.45 до 15.15

СОЦИЈАЛНИ РАД И БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

(С – изборни)

Проф. др Јасна Хрнчић

од 10.30 до 12

 

ПОЛИТИЧКО ПОНАШАЊЕ[2]

(П-изборни)

Проф. др Милош Бешић

од 10.30 до 12

TЕЛЕВИЗИЈСКО НОВИНАРСТВО

(Н)

Доц. др Александра Крстић

од 10.30 до 12

 

ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ

(Н, П – изборни)

Проф. др Марина Симић

од 16 до 17.30

 

П

Е

Т

А

К

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

(П, М, Н)

Проф. др Слободан Самарџић

Проф. др Бојан Ковачевић

од 9 до 11.30

ЗАШТИТА ДЕЦЕ У МИГРАЦИЈАМА

(Н – изборни, Ммп – изборни)

Проф. др Невенка Жегарац

Проф. др Наталија Перишић

Доц. др Анита Бургунд – Исаков

Доц. др Катарина Лончаревић

од 12 до 16.30

(сваке друге недеље)

   

 

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

ИЗБОРНИ БЛОК 4 (П):

(студент бира један предмет)

1.        Политичке идеологије – 6 ЕСПБ

2.        Теорија културе – 6 ЕСПБ

3.        Теорија и пракса јавних финансија – 6 ЕСПБ

 

ИЗБОРНИ БЛОК 4 (С):

 (студент бира један предмет)

1.        Болести зависности – 5 ЕСПБ

2.        Социјални рад са старима – 5 ЕСПБ

3.        Комуникацијске вештине – 5 ЕСПБ

4.        Политикологија религије – 5 ЕСПБ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

 

СТРАНИ ЈЕЗИК III (изборни предмет)

1.        Енглески језик III

2.        Немачки језик III

3.        Француски језик III

(студент бира један предмет)

ИЗБОРНИ БЛОК 5 (С):

 (студент бира један предмет)

 1. Економски систем Србије – 5 ЕСПБ
 2. Заступање у социјалном раду – 5 ЕСПБ
 3. Подручја социјалног рада 1 – 5 ЕСПБ
 4. Заштита деце у миграцијама – 6 ЕСПБ

ИЗБОРНИ БЛОК (Н):

(студент бира један предмет)

 1. Комуникационе стратегије – 2 ЕСПБ
 2. Пракса у медијима – 2 ЕСПБ


ТРЕЋА   Г О Д И Н А – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – школска 2020/2021. – Први семестар

[1] Предмет ИБ3 ОАС новинарства из зимског семестра шк. 2020/21. године.

[2] Предмет ИБ3 ОАС политикологије из зимског семестра шк. 2020/21. године.

Распоред часова предавања – почетак: 02. 10. 2020.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ

(С)

Проф. др Мирослав Бркић

Доц. др Драгана Штекел

од 9.00 до 11.30

ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

(С – изборни)

Проф. др Снежана Ђорђевић

Доц. др Веран Станчетић

од 14.00 до 16.30

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3

(М – изборни)

Проф. др Оливера Дурбаба

Од 13.00 до 14.30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3

(М – изборни)

Доц. др Гордана Залад

Од 15.30 до 17.00

У

Т

О

Р

А

К

СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

(С – изборни)

Доц. др Зоран Весић

од 10.00 до 12.30

ПОЛ. СОЦИОЛОГИЈА

САВР. ДРУШТВА

(П, Н)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Душан Спасојевић

Доц. др Јелена Лончар

од 15.30 до 17.00

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

(М)

Проф. др Сања Данковић-Степановић

од 13.30 до 15.00

УПОРЕДНА СОЦ. ПОЛИТИКА

(С, П – изборни)

Проф. др Ана Чекеревац

од 13.00 до 14.30

С

Р

Е

Д

А

СОЦ. РАД СА ГРУПОМ

(С)

Проф. др Јасна Вељковић

од 9.00 до 11.30

 

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ СПОЉ.ПОЛИТИКЕ

(М)

Проф. др Драган Ђукановић

од 12.30 до 14.00

НОВИНАРСТВО У ШТАМПИ И ОСНОВЕ

ИСТРАЖ. НОВ.

(Н)

Проф. др Веселин Кљајић

од 12.30 до 14.00

УВОД У ДИПЛ. И ДИПЛ. АНАЛИЗУ

(М)

Проф. др Јелица Стефановић – Штамбук

од 14.15 до 15.45

 

СОЦИЈАЛНА ОНТОЛОГИЈА

(Н – изборни, П – изборни)

Проф. др Часлав Копривица

од 14.30 до 17.00

ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ

(П – изборни)

Проф. др Синиша Атлагић

од 13.30 до 16.00

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 3

(М – изборни)

Мр Слађана Прица

Од 10.30 до 12.00

 ПОЛИТИЧКА
АНТРОПОЛОГИЈА
(П, Н)
Проф. др Слободан Г. Марковићод 12.00 до 13.30
 СИСТЕМИ СОЦ. СИГУРНОСТИ

(С)

Проф. др Наталија Перишић

од 10.30 до 12.00

 МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

(П, Н, С – изборни)

Проф. др Драган P. Симић

од 14.15 до 16.45

П

Е

Т

А

К

 ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – РАЗВОЈ И ПРОБЛЕМИ

(М)

Проф. др Маја Ковачевић

од 12.00 до 13.30

 САВР. ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ

(М)

Доц. др Александар Милошевић

од 9.00 до 11.30

 

 

 

 

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

ИЗБОРНИ БЛОК 3 (П):

(студент бира два предмета)

 1. Политичко комуницирање
 2. Упоредна социјална политика
 3. Политичко понашање (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)
 4. Социјална онтологија

ИЗБОРНИ БЛОК 3 (С):

(студент бира један предмет)

 1. Међународни односи
 2. Јавне политике
 3. Социјална рехабилитација

ИЗБОРНИ БЛОК 3 (Н):

(студент бира један предмет)

 1. Социјална психологија (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)
 2. Социјална онтологија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК III (изборни предмет)

 1. Енглески језик III
 2. Немачки језик III
 3. Француски језик III

(студент бира један предмет)