ОАС трећа година

ТРЕЋА   Г О Д И Н А ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2021/2022. – Први семестар

Распоред часова предавањa – почетак: 04. 10. 2021. 

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

 

СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ (С)

Проф. др Мирослав Бркић

Доц. др Драгана Штекел

од 9.00 до 11.30

ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
(С – изборни)Проф. др Снежана ЂорђевићПроф. др Веран Станчетић од 14.00 до 16.30
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 (М – изборни)

Доц. др Гордана Залад

Од 15.30 до 17.00

 

 

 

 

У

Т

О

Р

А

К

 

СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 (С – изборни)Проф. др Зоран Весићод 10.00 до 12.30  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3 (М – изборни)Проф. др Оливера ДурбабаОд 15.00 до 16.30
ПОЛ. СОЦИОЛОГИЈА САВР. ДРУШТВА (П, Н)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Душан Спасојевић

Доц. др Јелена Лончар

од 15.30 до 17.00

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО (М)

Проф. др Сања Данковић-Степановић

од 13 до 14.30

УПОРЕДНА СОЦ. ПОЛИТИКА (С, П – изборни)

Проф. др Ана Чекеревац

од 13.00 до 14.30

 

С

Р

Е

Д

А

 

СОЦ. РАД СА ГРУПОМ (С)

Проф. др Јасна Вељковић

од 9.00 до 11.30

 

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ СПОЉ.ПОЛИТИКЕ

(М)

Проф. др Драган Ђукановић

Доц. др Милан Крстић

Доц. др Марко Дашић

од 12.30 до 14.00

НОВИНАРСТВО У ШТАМПИ И ОСНОВЕ ИСТРАЖ. НОВ. (Н)

Проф. др Веселин Кљајић

Доц. др Марко Недељковић

од 12.30 до 14.00

УВОД У ДИПЛ. И ДИПЛ. АНАЛИЗУ (М)

Проф. др Јелица Стефановић – Штамбук

од 14.15 до 15.45

 

СОЦИЈАЛНА ОНТОЛОГИЈА

(Н – изборни, П – изборни)

Проф. др Часлав Копривица

од 14.30 до 17.00

ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ
(П – изборни)

Проф. др Синиша Атлагић

од 13.30 до 16.00

 

 СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ[2] (С)

Проф. др Мира Лакићевић

Доц. др Марина Пантелић

од 14.00 до 15.30

 

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 3 (М – изборни)

Мр Слађана Прица

Од 10.30 до 12.00

ПОЛИТИЧКА
АНТРОПОЛОГИЈА
(П, Н)

Проф. др Слободан Г. Марковић

од 12.00 до 13.30

CИСТЕМИ СОЦ. СИГУРНОСТИ

(С)

Проф. др Наталија Перишић

од 10.30 до 12.00

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

(П, Н, С – изборни)

Проф. др Драган P. Симић

од 14.15 до 16.45

 

П

Е

Т

А

К

 

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – РАЗВОЈ И ПРОБЛЕМИ

(М)

Проф. др Маја Ковачевић

од 12.00 до 13.30

САВР. ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ

(М)

Доц. др Александар Милошевић

од 9.00 до 11.30

 

 

 

 

[1] Термин предавања из предмета Француски језик 3 биће накнадно одређен.

[2] У школској 2021/22. предмет ће се изводити у зимском уместо у летњем семестру.

 

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

ИЗБОРНИ БЛОК 3 (П):

(студент бира два предмета)

 1. Политичко комуницирање
 2. Упоредна социјална политика
 3. Политичко понашање (изводиће се у летњем семестру 2021/22.)
 4. Социјална онтологија

ИЗБОРНИ БЛОК 3 (С):

(студент бира један предмет)

 1. Међународни односи
 2. Јавне политике
 3. Социјална рехабилитација

ИЗБОРНИ БЛОК 3 (Н):

(студент бира један предмет)

 1. Социјална психологија (изводиће се у летњем семестру 2021/22.)
 2. Социјална онтологија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК III (изборни предмет)

 1. Енглески језик III
 2. Немачки језик III
 3. Француски језик III

(студент бира један предмет)