ОАС трећа година

ТРЕЋА   Г О Д И Н А – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – школска 2020/2021. – Први семестар

Распоред часова предавања – почетак: 02. 10. 2020.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ

(С)

Проф. др Мирослав Бркић

Доц. др Драгана Штекел

од 9.00 до 11.30

ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

(С – изборни)

Проф. др Снежана Ђорђевић

Доц. др Веран Станчетић

од 14.00 до 16.30

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3

(М – изборни)

Проф. др Оливера Дурбаба

Од 13.00 до 14.30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3

(М – изборни)

Доц. др Гордана Залад

Од 15.30 до 17.00

У

Т

О

Р

А

К

СОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

(С – изборни)

Доц. др Зоран Весић

од 10.00 до 12.30

ПОЛ. СОЦИОЛОГИЈА

САВР. ДРУШТВА

(П, Н)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Душан Спасојевић

Доц. др Јелена Лончар

од 15.30 до 17.00

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

(М)

Проф. др Сања Данковић-Степановић

од 13.30 до 15.00

УПОРЕДНА СОЦ. ПОЛИТИКА

(С, П – изборни)

Проф. др Ана Чекеревац

од 13.00 до 14.30

С

Р

Е

Д

А

СОЦ. РАД СА ГРУПОМ

(С)

Проф. др Јасна Вељковић

од 9.00 до 11.30

 

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ СПОЉ.ПОЛИТИКЕ

(М)

Проф. др Драган Ђукановић

од 12.30 до 14.00

НОВИНАРСТВО У ШТАМПИ И ОСНОВЕ

ИСТРАЖ. НОВ.

(Н)

Проф. др Веселин Кљајић

од 12.30 до 14.00

УВОД У ДИПЛ. И ДИПЛ. АНАЛИЗУ

(М)

Проф. др Јелица Стефановић – Штамбук

од 14.15 до 15.45

 

СОЦИЈАЛНА ОНТОЛОГИЈА

(Н – изборни, П – изборни)

Проф. др Часлав Копривица

од 14.30 до 17.00

ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ

(П – изборни)

Проф. др Синиша Атлагић

од 13.30 до 16.00

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 3

(М – изборни)

Мр Слађана Прица

Од 10.30 до 12.00

 ПОЛИТИЧКА
АНТРОПОЛОГИЈА
(П, Н)
Проф. др Слободан Г. Марковићод 12.00 до 13.30
 СИСТЕМИ СОЦ. СИГУРНОСТИ

(С)

Проф. др Наталија Перишић

од 10.30 до 12.00

 МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

(П, Н, С – изборни)

Проф. др Драган P. Симић

од 14.15 до 16.45

П

Е

Т

А

К

 ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – РАЗВОЈ И ПРОБЛЕМИ

(М)

Проф. др Маја Ковачевић

од 12.00 до 13.30

 САВР. ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ

(М)

Доц. др Александар Милошевић

од 9.00 до 11.30

 

 

 

 

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

ИЗБОРНИ БЛОК 3 (П):

(студент бира два предмета)

 1. Политичко комуницирање
 2. Упоредна социјална политика
 3. Политичко понашање (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)
 4. Социјална онтологија

ИЗБОРНИ БЛОК 3 (С):

(студент бира један предмет)

 1. Међународни односи
 2. Јавне политике
 3. Социјална рехабилитација

ИЗБОРНИ БЛОК 3 (Н):

(студент бира један предмет)

 1. Социјална психологија (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)
 2. Социјална онтологија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК III (изборни предмет)

 1. Енглески језик III
 2. Немачки језик III
 3. Француски језик III

(студент бира један предмет)