ОАС четврта година

ЧЕТВРТА   Г О Д И Н А ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2020/2021. – Осми семестар

Распоред часова предавања – почетак: 22.02.2021.

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

ИЗБОРИ И ИЗБОРНИ СИСТЕМИ

(П)

Проф. др Милан Јовановић

Проф. др Danijel Bohsler

Доц. др Душан Вучићевић

од 11 до 13.15

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4

(Ммп, Меи)

Драгана Филиповић

од 12.45 до 14.15

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 4

(М – изборни)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 13 до 14.30

МЕЂУНАРОДНИ

ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

(Ммп, Меи)

Доц. др Александар Милошевић

од 9.15 до 10.45

 

МЕЂУНАРОДНО

КОМУНИЦИРАЊЕ[1]

(Ммп – изборни, Н– изборни)

Проф. др Синиша Атлагић

Доц. др Данка Нинковић-Славнић

од 11 до 12.30

 

У

Т

О

Р

А

К

ЈАВНО МЊЕЊЕ

(Н)

Проф. др Сњежана Миливојевић

Доц. др Данка Нинковић-Славнић

од 12 до 13.30

 

ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СРБИЈИ

(П)

Проф. др Мирољуб Јевтић

Доц. др Марко Вековић

од 12 до 13.30

 

ЕТИКА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

(С)

Проф. др Милан Петричковић

од 9 до 11.30

 

СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА

(С)

Проф. др Невенка Жегарац

Проф. др Јасна Хрнчић

Доц. др Анита Бургунд – Исаков

од 12 до 13.30

СПОЉНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ

(Ммп, Меи)

Проф. др Драган Ђукановић

од 14.30 до 16.45

 

ПОЛИТИЧКИ

МАРКЕТИНГ

(Н– изборни, П – изборни)

Проф. др Синиша Атлагић

од 14 до 15.30

ЗАЈЕДНИЧКА СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

(Меи, Ммп – изборни)

Доц. др Зоран Чупић

од 9.30 до 11.45

 

 

С

Р

Е

Д

А

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

 (Н)

Проф. др Веселин Кљајић

од 14 до 16.30

 

САВРЕМЕНА ДИПЛОМАТИЈА

(Ммп, Меи)

Проф. др Јелица Стефановић-Штамбук

од 14.30 до 17.30

САВЕТОВАЊЕ И СОЦИОТЕРАПИЈА

(С)

Проф. др Јасна Вељковић

од 9 до 11.15

 

ПОЛИТИКА ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

(Меи, Ммп – изборни)

Проф. др Маја Ковачевић

Доц. др Ивана Радић-Милосављевић

од 12.45 до 14.15

КУЛТУРА ЉУДСКИХ ПРАВА

 (П – изборни)

Проф. др Ђорђе Павићевић

од 12.30 до 14

 

ПОЛИТИКОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ

(Н– изборни, Ммп – изборни)

Проф. др Мирољуб Јевтић

Доц. др Марко Вековић

од 11 до 12.30

 

СОЦИЈАЛНА И ПОЛИТИЧКА ЕКОЛОГИЈА

(П, Н – изборни)

Проф. др Дарко Надић

од 9 до 10.45

 

АНАЛИЗА САДРЖАЈА

(Н– изборни)

Проф. др Милош Бешић

од 11 до 14

 

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

СТУДИЈЕ РОДА

(Н, С – изборни )

Доц. др Катарина Лончаревић

од 10 до 11.30

 

СОЦ. ВРЕДНОСТИ
РЕЛИГИЈСКИХ УЧЕЊА

(С – изборни)

Проф. др Милан Петричковић

од 9 до 12

(сваке друге недеље)

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 4

(М – изборни)

Мр Слађана Прица

од 12.15 до 13.45

 

ПОДРУЧЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА 2

(С – изборни)

Проф. др Мира Лакићевић

Доц. др Драгана Штекел

од 9 до 12

(сваке друге недеље)

ПОЛИТИЧКО ПОНАШАЊЕ[2]

(Ммп – изборни)

Проф. др Милош Бешић

од 10.30 до 12

 

АНАЛИЗА ПОЛ. ПРОЦЕСА

(П – изборни )

Доц. др Вера Арежина

од 12 до 13.30

ПОЛ. УСТАНОВЕ И ПОЛ. ЖИВОТ НА БАЛКАНУ

(П – изборни, Ммп – изборни)

Проф. др Јован Теокаревић

Проф. др Небојша Владисављевић

од 16 до 17.30

 

П

Е

Т

А

К

 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

(С)

Проф. др Слободан Самарџић

Проф. др Бојан Ковачевић

од 9 до 11.30

 

ПОТКУЛТУРЕ

 (Н – изборни)

Проф. др Марина Симић

од 16 до 17.30 

 

СОЦИЈАЛНА

ПОЛИТИКА СРБИЈЕ

(П – изборни )

Проф. др Наталија Перишић

од 12 до 13.30

 

ЗАШТИТА ДЕЦЕ У МИГРАЦИЈАМА

(Н – изборни, Ммп – изборни)

Проф. др Невенка Жегарац

Проф. др Наталија Перишић

Доц. др Анита Бургунд – Исаков

Доц. др Катарина Лончаревић

од 12 до 16.30

(сваке друге недеље)

 

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

 

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (П):

(студент бира два предмета)

1.        Политички маркетинг – 6 ЕСПБ

2.        Пол.установе и пол.живот на Балкану – 6 ЕСПБ

3.        Анализа политичких процеса – 6 ЕСПБ

4.        Култура људских права – 6 ЕСПБ

5.        Социјална политика Србије – 6 ЕСПБ

 

ИЗБОРНИ БЛОК 8 (Ммп1):

(студент бира један предмет)

1.        Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ – 5 ЕСПБ

2.        Политика проширења ЕУ – 5 ЕСПБ

 

ИЗБОРНИ БЛОК 9 (Ммп2):

(студент бира један предмет)

1.        Политикологија религије – 6 ЕСПБ

2.        Пол. установе и пол.живот на Балкану – 6 ЕСПБ

3.        Заштита деце у миграцијама – 6 ЕСПБ

 

ИЗБОРНИ БЛОК 7 (Н):

(студент бира један предмет)

1.        Политички маркетинг – 6 ЕСПБ

2.        Политикологија религије – 6 ЕСПБ

3.        Анализа садржаја – 6 ЕСПБ

 

ИЗБОРНИ БЛОК 8 (Н):

(студент бира један предмет)

1.        Социјална и политичка екологија – 6 ЕСПБ

2.        Поткултуре – 6 ЕСПБ

3.        Заштита деце у миграцијама – 6 ЕСПБ

(у шк. 2020/21. настава из предмета Културне политике неће бити извођена)

 

ИЗБОРНИ БЛОК 5 (Н):

(студент бира један предмет)

1.        Међународно комуницирање – 6 ЕСПБ

(изборни блок пребачен у шк. 2020/21. у летњи семестар; у овој школској години

настава из предмета Медијско право и медијске политике неће бити извођена)

ИЗБОРНИ БЛОК 7 (С):

(студент бира један предмет)

1.        Социјалне вредности религијских учења – 5 ЕСПБ

2.        Подручја социјалног рада 2 – 5 ЕСПБ

3.        Студије рода – 5 ЕСПБ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

 

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

М – Основне академске међународне студије

Ммп – модул: Међународна политика

Меи – модул: Европске интеграције

 

СТРАНИ ЈЕЗИК IV (изборни предмет)

 

1.        Енглески језик IV

2.        Немачки језик IV

3.        Француски језик IV

(студент бира један предмет)

 

[1] Предмет ИБ5 новинарског и ИБ6 Ммп смера из зимског семестра школске 2020/21.

[2]  Предмет ИБ7 из зимског семестра школске 2020/21.

 

ЧЕТВРТА   Г О Д И Н А – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – школска 2020/2021. – Први семестар

Распоред часова предавања – почетак: 02.10.2020.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

МЕЂУНАРОДНА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

(С, Ммп – изборни)

Проф. др Ана Чекеревац

од 12.00 до 13.30

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

(С)

Проф. др Тамара Џамоња – Игњатовић

од 10.00 до 11.30

ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

(П)

Проф. др Снежана Ђорђевић

Доц. др Веран Станчетић

од 14.00 до 16.30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4

(Ммп, Меи)

Драгана Филиповић

од 14.15 до 15.45

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 4

(М – изборни)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 15.00 до 16.30

У

Т

О

Р

А

К

ЕВРОПСКИ РЕГИОНАЛИЗАМ

(Ммп- изборни, Меи – изборни,

С– изборни )

Проф. др Бојан Ковачевић

од 13.15 до 15.45

 

ПОЛ. СОЦИОЛОГИЈА

САВР. ДРУШТВА

(Ммп – изборни)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Душан Спасојевић

Доц. др Јелена Лончар

од 15.30 до 17.00

ПАРТИЈЕ И ПАРТИЈСКИ СИСТЕМИ

(П)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Славиша Орловић

Проф. др Душан Спасојевић

од 9.00 до 11.30

 

САВРЕМЕНА ДРЖАВА

(П)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Душан Спасојевић

Доц. др Јелена Лончар

од 12.00 до 14.30

ДОКТРИНЕ СОЦ. ПОЛИТИКЕ

(С)

Проф. др Мира лакићевић

од 9.00 до 11.30

 

ПЛАНИРАЊЕ СОЦ. РАЗВОЈА

(С)

Проф. др Мира Лакићевић

од 12.00 до 13.30

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

(Ммп, Меи – изборни)

Проф. др Сања Данковић-Степановић

од 11.30 до 13.00

 

КОМУНИКОЛОГИЈА
(Н)

Проф. др Сњежана Миливојевић

Доц. др Данка Нинковић – Славнић

од 12.00 до 14.30

С

Р

Е

Д

А

ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ПОЛИТИЧКИ ПОРЕДАК

(П)

Проф. др Ђорђе Павићевић

Доц. др Бојан Вранић

Доц. др Биљана Ђорђевић

од 9.30 до 12.30

 

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НАСИЉА

(П – изборни)

Проф. др Драган Симеуновић

Проф. др Ивана Дамњановић

од 13.00 до 14.30

 

СОЦИЈАЛНА ОНТОЛОГИЈА

(Ммп – изборни, Меи – изборни)

Проф. др Часлав Копривица

од 14.30 до 17.00

СИСТЕМСКИ ПРИСТУП У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

(С – изборни)

Проф. др Јасна Хрнчић

од 13.00 до 14.30

 

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ СПОЉ.ПОЛИТИКЕ

(П – изборни)

Проф. др Драган Ђукановић

од 12.30 до 14.00

ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО:

телевизија

(Н – изборни)

Доц. др Александра Крстић

од 10.30 до 11.15

 

ПОЛИТИЧКО

КОМУНИЦИРАЊЕ

(Н)

Проф. др Синиша Атлагић

од 13.30 до 16.00

 

АНАЛИЗА СУКОБА

(Ммп, Меи – изборни)

Проф. др Немања Џуверовић

Доц. др Горан Тепшић

од 12.30 до 14.00

ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО:

штампа

(Н – изборни)

Проф. др Веселин Кљајић

од 11.00 до 11.45

 

ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО: фото

(Н-изборни)

Доц. др Данка Нинковић – Славнић

од 9.00 до 9.45

 

БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

(Ммп, Меи – изборни)

Проф. др Филип Ејдус

од 11.00 до 12.30

 

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

 

РЕТОРИКА

(Н)

Проф. др Добривоје Станојевић

Доц. др Лидија Мирков

од 10.00 до 12.30

 

ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

(Меи)

Проф. др Весна Кнежевић-Предић

од 10.30 до 12.00

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 4

(М – изборни)

Мр Слађана Прица

од 12.00 до 13.30

 

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

(С)

Проф. др Јасна Хрнчић

од 9.00 до 11.30

СИСТЕМИ СОЦ. СИГУРНОСТИ

(П – изборни)

Проф. др Наталија Перишић

од 10.30 до 12.00

УНУТРАШЊЕ ТРЖИШТЕ ЕУ

(Меи)

Доц. др Александар Милошевић

од 14.00 до 15.30

П

Е

Т

А

К

 

 

 

 

 

   

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

ИЗБОРНИ БЛОК 5 (П):

(студент бира један предмет)

 1. Основи теорије спољне политике
 2. Системи социјалне сигурности
 3. Феноменологија насиља

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (М-мп):

(студент бира један предмет)

 1. Европски регионализам
 2. Међународна социјална политика
 3. Међунар. комуницирање (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)

ИЗБОРНИ БЛОК 7 (М-мп):

(студент бира један предмет)

 1. Политичка социологија савременог друштва
 2. Политичко понашање (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)
 3. Социјална онтологија

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (М-еи):

(студент бира два предмета)

 1. Међународно пословно право
 2. Политичко понашање (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)
 3. Европски регионализам
 4. Социјална политика ЕУ (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)

ИЗБОРНИ БЛОК 7 (М-еи):

(студент бира један предмет)

 1. Безбедност Србијe
 2. Анализа сукоба
 3. Социјална онтологија

ИЗБОРНИ БЛОК 5 (Н):

У школској 2019/20. настава из оба предмета овог изборног блока изводиће се у летњем семестру.

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (Н):

(студент бира један предмет)

 1. Истраживачко новинарство – ТВ
 2. Истраживачко новинарство – штампа
 3. Истраживачко новинарство – фото

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (С):

(студент бира један предмет)

 1. Системски приступ у социјалном раду
 2. Европски регионализам

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

М-мп – модул: Међународна политика

М-еи  – модул: Европске интеграције

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК IV (изборни предмет)

 1. Енглески језик IV
 2. Немачки језик IV
 3. Француски језик IV

(студент бира један предмет)