ОАС четврта година

ЧЕТВРТА   Г О Д И Н А – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – школска 2020/2021. – Први семестар

Распоред часова предавања – почетак: 02.10.2020.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

МЕЂУНАРОДНА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

(С, Ммп – изборни)

Проф. др Ана Чекеревац

од 12.00 до 13.30

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

(С)

Проф. др Тамара Џамоња – Игњатовић

од 10.00 до 11.30

ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

(П)

Проф. др Снежана Ђорђевић

Доц. др Веран Станчетић

од 14.00 до 16.30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4

(Ммп, Меи)

Драгана Филиповић

од 14.15 до 15.45

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 4

(М – изборни)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 15.00 до 16.30

У

Т

О

Р

А

К

ЕВРОПСКИ РЕГИОНАЛИЗАМ

(Ммп- изборни, Меи – изборни,

С– изборни )

Проф. др Бојан Ковачевић

од 13.15 до 15.45

 

ПОЛ. СОЦИОЛОГИЈА

САВР. ДРУШТВА

(Ммп – изборни)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Душан Спасојевић

Доц. др Јелена Лончар

од 15.30 до 17.00

ПАРТИЈЕ И ПАРТИЈСКИ СИСТЕМИ

(П)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Славиша Орловић

Проф. др Душан Спасојевић

од 9.00 до 11.30

 

САВРЕМЕНА ДРЖАВА

(П)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Душан Спасојевић

Доц. др Јелена Лончар

од 12.00 до 14.30

ДОКТРИНЕ СОЦ. ПОЛИТИКЕ

(С)

Проф. др Мира лакићевић

од 9.00 до 11.30

 

ПЛАНИРАЊЕ СОЦ. РАЗВОЈА

(С)

Проф. др Мира Лакићевић

од 12.00 до 13.30

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

(Ммп, Меи – изборни)

Проф. др Сања Данковић-Степановић

од 11.30 до 13.00

 

КОМУНИКОЛОГИЈА
(Н)

Проф. др Сњежана Миливојевић

Доц. др Данка Нинковић – Славнић

од 12.00 до 14.30

С

Р

Е

Д

А

ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ПОЛИТИЧКИ ПОРЕДАК

(П)

Проф. др Ђорђе Павићевић

Доц. др Бојан Вранић

Доц. др Биљана Ђорђевић

од 9.30 до 12.30

 

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НАСИЉА

(П – изборни)

Проф. др Драган Симеуновић

Проф. др Ивана Дамњановић

од 13.00 до 14.30

 

СОЦИЈАЛНА ОНТОЛОГИЈА

(Ммп – изборни, Меи – изборни)

Проф. др Часлав Копривица

од 14.30 до 17.00

СИСТЕМСКИ ПРИСТУП У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

(С – изборни)

Проф. др Јасна Хрнчић

од 13.00 до 14.30

 

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ СПОЉ.ПОЛИТИКЕ

(П – изборни)

Проф. др Драган Ђукановић

од 12.30 до 14.00

ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО:

телевизија

(Н – изборни)

Доц. др Александра Крстић

од 10.30 до 11.15

 

ПОЛИТИЧКО

КОМУНИЦИРАЊЕ

(Н)

Проф. др Синиша Атлагић

од 13.30 до 16.00

 

АНАЛИЗА СУКОБА

(Ммп, Меи – изборни)

Проф. др Немања Џуверовић

Доц. др Горан Тепшић

од 12.30 до 14.00

ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО:

штампа

(Н – изборни)

Проф. др Веселин Кљајић

од 11.00 до 11.45

 

ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО: фото

(Н-изборни)

Доц. др Данка Нинковић – Славнић

од 9.00 до 9.45

 

БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

(Ммп, Меи – изборни)

Проф. др Филип Ејдус

од 11.00 до 12.30

 

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

 

РЕТОРИКА

(Н)

Проф. др Добривоје Станојевић

Доц. др Лидија Мирков

од 10.00 до 12.30

 

ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

(Меи)

Проф. др Весна Кнежевић-Предић

од 10.30 до 12.00

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 4

(М – изборни)

Мр Слађана Прица

од 12.00 до 13.30

 

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

(С)

Проф. др Јасна Хрнчић

од 9.00 до 11.30

СИСТЕМИ СОЦ. СИГУРНОСТИ

(П – изборни)

Проф. др Наталија Перишић

од 10.30 до 12.00

УНУТРАШЊЕ ТРЖИШТЕ ЕУ

(Меи)

Доц. др Александар Милошевић

од 14.00 до 15.30

П

Е

Т

А

К

 

 

 

 

 

   

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

ИЗБОРНИ БЛОК 5 (П):

(студент бира један предмет)

 1. Основи теорије спољне политике
 2. Системи социјалне сигурности
 3. Феноменологија насиља

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (М-мп):

(студент бира један предмет)

 1. Европски регионализам
 2. Међународна социјална политика
 3. Међунар. комуницирање (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)

ИЗБОРНИ БЛОК 7 (М-мп):

(студент бира један предмет)

 1. Политичка социологија савременог друштва
 2. Политичко понашање (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)
 3. Социјална онтологија

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (М-еи):

(студент бира два предмета)

 1. Међународно пословно право
 2. Политичко понашање (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)
 3. Европски регионализам
 4. Социјална политика ЕУ (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)

ИЗБОРНИ БЛОК 7 (М-еи):

(студент бира један предмет)

 1. Безбедност Србијe
 2. Анализа сукоба
 3. Социјална онтологија

ИЗБОРНИ БЛОК 5 (Н):

У школској 2019/20. настава из оба предмета овог изборног блока изводиће се у летњем семестру.

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (Н):

(студент бира један предмет)

 1. Истраживачко новинарство – ТВ
 2. Истраживачко новинарство – штампа
 3. Истраживачко новинарство – фото

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (С):

(студент бира један предмет)

 1. Системски приступ у социјалном раду
 2. Европски регионализам

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

М-мп – модул: Међународна политика

М-еи  – модул: Европске интеграције

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК IV (изборни предмет)

 1. Енглески језик IV
 2. Немачки језик IV
 3. Француски језик IV

(студент бира један предмет)