ОАС четврта година

ЧЕТВРТА   ГОДНА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2021/2022. – Први семестар

Распоред часова предавања – почетак: 04.10.2021. 

 

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К 

МЕЂУНАРОДНА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

(С, Ммп – изборни)

Проф. др Ана Чекеревац

од 12.00 до 13.30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4

(Ммп, Меи)

Драгана Филиповић

од 14.15 до 15.45

ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

(П)

Проф. др Снежана Ђорђевић

Проф. др Веран Станчетић

од 14.00 до 16.30

 

 

 

 

 

 

 

У

Т

О

Р

А

К

ЕВРОПСКИ РЕГИОНАЛИЗАМ

(Ммп- изборни, Меи – изборни, С– изборни )

Проф. др Бојан Ковачевић

од 13.00 до 14.30

(детаљан распоред студенти ће добити на првом часу)

 

ПОЛ. СОЦИОЛОГИЈА

САВР. ДРУШТВА

(Ммп – изборни)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Душан Спасојевић

Доц. др Јелена Лончар

од 15.30 до 17.00

ПАРТИЈЕ И ПАРТИЈСКИ СИСТЕМИ (П)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Славиша Орловић

Проф. др Душан Спасојевић

од 9.00 до 11.30

 

 

САВРЕМЕНА ДРЖАВА (П)

Проф. др Зоран Стојиљковић

Проф. др Душан Спасојевић

Доц. др Јелена Лончар

од 12.00 до 14.30

ДОКТРИНЕ СОЦ. ПОЛИТИКЕ (С)

Доц. др Сузана Михајловић-Бабић

од 9.00 до 10.30

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 4

(М – изборни)

Проф. др Оливера Дурбаба

од 17.00 до 18.30

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

(Ммп, Меи – изборни)

Проф. др Сања Данковић-Степановић

од 11.00 до 12.30

 

КОМУНИКОЛОГИЈА

(Н)

Проф. др Сњежана Миливојевић

Доц. др Данка Нинковић – Славнић

од 12.00 до 14.30

 

 

С

Р

Е

Д

А

 

ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ПОЛИТИЧКИ ПОРЕДАК (П)

Проф. др Ђорђе Павићевић

Проф. др Бојан Вранић

Доц. др Биљана Ђорђевић

од 9.30 до 12.30

 

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НАСИЉА

(П – изборни)

Проф. др Драган Симеуновић

Проф. др Ивана Дамњановић

од 13.00 до 14.30

 

СОЦИЈАЛНА ОНТОЛОГИЈА

(Ммп – изборни, Меи – изборни)

Проф. др Часлав Копривица

од 14.30 до 17.00

СИСТЕМСКИ ПРИСТУП У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

(С – изборни)

Проф. др Јасна Хрнчић

од 12.00 до 13.30

 

 

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ СПОЉ.ПОЛИТИКЕ

(П – изборни)

Проф. др Драган Ђукановић

Доц. др Милан Крстић

Доц. др Марко Дашић

од 12.30 до 14.00

ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО:
телевизија(Н – изборни)

Проф. др Александра Крстић

од 10.30 до 11.15

ПОЛИТИЧКО
КОМУНИЦИРАЊЕ(Н)

Проф. др Синиша Атлагић

од 13.30 до 16.00

 

АНАЛИЗА СУКОБА

(Ммп, Меи – изборни)

Проф. др Немања Џуверовић

Доц. др Горан Тепшић

од 12.45 до 14.15

ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО:
штампа (Н – изборни)

Проф. др Веселин Кљајић

Доц. др Марко Недељковић

од 11.00 до 11.45

 

 ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО:
фото
 (Н-изборни)

Доц. др Данка Нинковић – Славнић

од 9.00 до 9.45

 

БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ
(Ммп, Меи – изборни)       

Проф. др Филип Ејдус

од 11.00 до 12.30

 

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

 

РЕТОРИКА (Н)

Проф. др Добривоје Станојевић

Доц. др Лидија Мирков

од 10.00 до 12.30

УНУТРАШЊЕ ТРЖИШТЕ ЕУ

(Меи)

Доц. др Александар Милошевић

од 14.30 до 16.00

 СИСТЕМИ СОЦ. СИГУРНОСТИ

(П – изборни)

Проф. др Наталија Перишић

од 10.30 до 12.00

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ (С)

Проф. др Јасна Хрнчић

од 9.00 до 11.30

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 4 (М – изборни)

Мр Слађана Прица

од 12.00 до 13.30

 

П

Е

Т

А

К

        

[1] Термини предавања из предмета Француски језик 4 и Развојна психологија биће накнадно одређени.

ИЗБОРНИ БЛОКОВИ

ИЗБОРНИ БЛОК 5 (П):

(студент бира један предмет)

 1. Основи теорије спољне политике
 2. Системи социјалне сигурности
 3. Феноменологија насиља

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (М-мп):

(студент бира један предмет)

 1. Европски регионализам
 2. Међународна социјална политика
 3. Међунар. комуницирање (изводиће се у летњем семестру 2021/22.)

ИЗБОРНИ БЛОК 7 (М-мп):

(студент бира један предмет)

 1. Политичка социологија савременог друштва
 2. Политичко понашање (изводиће се у летњем семестру 2021/22.)
 3. Социјална онтологија

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (М-еи):

(студент бира два предмета)

 1. Међународно пословно право
 2. Политичко понашање (изводиће се у летњем семестру 2020/21.)
 3. Европски регионализам
 4. Социјална политика ЕУ (изводиће се у летњем семестру 2021/22.)

ИЗБОРНИ БЛОК 7 (М-еи):

(студент бира један предмет)

 1. Безбедност Србијe
 2. Анализа сукоба
 3. Социјална онтологија

ИЗБОРНИ БЛОК 5 (Н):

У школској 2021/22. настава из оба предмета овог изборног блока изводиће се у летњем семестру.

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (Н):

(студент бира један предмет)

 1. Истраживачко новинарство – ТВ
 2. Истраживачко новинарство – штампа
 3. Истраживачко новинарство – фото

ИЗБОРНИ БЛОК 6 (С):

(студент бира један предмет)

 1. Системски приступ у социјалном раду
 2. Европски регионализам

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

П – Основне академске студије политикологије

Н –  Основне академске студије новинарства

М – Основне академске међународне студије

М-мп – модул: Међународна политика

М-еи  – модул: Европске интеграције

С –  Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

СТРАНИ ЈЕЗИК IV (изборни предмет)

 1. Енглески језик IV
 2. Немачки језик IV
 3. Француски језик IV

(студент бира један предмет)

ЧЕТВРТА ГОДИНА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школска 2020/2021.