Вести

,

Докторске студије, упис наредне године студија

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ – УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА  

СТУДЕНТИ КОЈИ УПИСУЈУ 2, 3, 4, 5 и 6. годину студија

*Важна обавештења о начину израчунавања школарине сразмерно уписаном броју бодова, рангирању буџетских студената на 2. и 3. години студија (примењиваће се иста одлука НН Већа која је важила и за школску 2018/19), регулисању статуса студента и роковима за завршетак студија, налазе се на сајту Факултета, овде:

http://www.fpn.bg.ac.rs/doktorske-pravilnici-i-uputstva

БУЏЕТ У II И III ГОДИНИ СТУДИЈА

Студенти који уписују другу или трећу годину студија, а испуњавају услове за буџет, молим да доставе индексе сваког радног дана од 11:00 до 13:00 сати, у студентску службу за студије III степена у периоду од 1-8. 10. 2020.

СТАТУС МИРОВАЊА

Студенти свих генрација могу користити статус мировања у школској 2020/21.

Статус мировања се може користити само једном у току студија!

За остваривање статуса мировања је потребно послати молбу у слободној форми мејлом  продекану за студије II и III степена проф.др Весселину Кљајићу, са кратиким образложењем, у периоду 01-16.10. на мејл адресу katarina.petrovic@fpn.bg.ac.rs

Остваривање статуса мировања је бесплатно.

ПРОДУЖЕТАК СТАТУСА СТУДЕНТА

За студенте уписане на студије у октобру 2014. године или раније

Студенти који су искористили свих шест година предвиђених за завршетак студија регулишу статус студента у школској 2020/21 упућивањем молбе за продужетак статуса студента мејлом продекану за студије II и III степена, проф.др Веселину Кљајићу.

Молбу саставити у слободној форми и проследити на мејл адресу katarina.petrovic@fpn.bg.ac.rs  најкасније до 16.10.2020.
Надокнада за добијање решења продекана о продужетку статуса студента износи 7.000 динара.
Доказ о уплати надокнаде обавезно доставити уз молбу. Инструкције за уплату:
Рачун:840-1838666-35
Модел: 97
Позив на број: 82 070
Сврха уплате: израда решења о продужетку статуса студента

ОБЈАШЊЕЊЕ КАКО СЕ РАЧУНА ШКОЛАРИНА СРАЗМЕРНО УПИСАНОМ БРОЈУ БОДОВА (и/или у случају преноса бодова у наредну школску годину)

 

СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ОКТОБРУ 2019/20

Школарина за прву годину студија треба да је у потпуности плаћена.
Прва рата за другу годину студија до 16.10.2020.
Друга рата за другу годину студија до 20.12.2020.
Упис друге године докторских студија од 01 – 16.10.2020.

Упис II године докторских студија, обављаће се од 01.10. до 16.10.2020.године, сваког радног дана од 11:00 до 13:00 сати, у студентској служби за студије III степена.
Обавезно попунити електронски ШВ 20 обаразац, у електронском налогу

 • Студент који у првој години студирања одрађивањем предиспитних обавеза и завршних испита није стекао 60 ЕСПБ, у другу годину студирања уписује наставне предмете са прве године за које није позитивно оцењен.
 • Студент који у претходној години није положио обавезни предмет, поново уписује исти обавезни премет.
 • Студент који у претходној години није положио изборни премет уписује исти или други изборни предмет из тог изборног блока.
 • Студент је у обавези да поново слуша и одради све предиспитне обавезе и завршни испит на наставним предметима које је поново уписао.
 • Студент који је стекао статус буџетског студента, мора да упише најмање 60 ЕСПБ.
 • Студент који је стекао статус самофинансирајућег студента мора да упише најмање 40, а највише 60 ЕСПБ (са прве и друге године студија). У зависности колико ЕСПБ је уписао обрачунаће му се и сразмерна школарина.

Приликом уписа, потребно је приложити:
Попуњен

  предмети који се уписују у школској 2020/21
Попуњен образац

Попуњен индекс (стране 2-3 предмети уписани у I години, 4-5 предмети који се уписују у II години)
Доказ о уплати следећих износа(уплатнице):
Доказ о уплати (уплатницу) износа од 100,00 динара на име учешћа у финансирању Универзитетског центра за развој каријере,
жиро рацун 840-1838666-35
Позив на број 97    55-79    
Доказ о уплати (уплатницу) прве рате за школарину
За уплату школарине, жиро рачун је исти за све модуле
840-1838666-35

Позив на број из електронског налога, или на позив на број за одговарајући модул:
Студије политикологије                                97                    03 258
Међународне и европске                               97                    97 259
 

СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ОКТОБРУ 2018/19

Школарина за прву и другу годину студија треба да је у потпуности плаћена.
Прва рата за трећу годину студија до 16.10.2020.
Друга рата за трећу годину студија до 20.12.2020.
Упис треће године докторских студија од 01 – 16.10.2020.
Упис III године докторских студија, обављаће се од 01.10. до 16.10.2020.године, сваког радног дана од 11:00 до 13:00 сати, у студентској служби за студије III степена.
Обавезно попунити електронски ШВ 20 обаразац, у електронском налогу

 • Студент који у првој и/или другој години студирања одрађивањем предиспитних обавеза и завршних испита није стекао 60 ЕСПБ, у трећу годину студирања уписује наставне предмете са прве и/или друге године за које није позитивно оцењен.
 • Студент који у претходној години није положио обавезни предмет, поново уписује исти обавезни премет.
 • Студент који у претходној години није положио изборни премет уписује исти или други изборни предмет из тог изборног блока.
 • Студент је у обавези да поново слуша и одради све предиспитне обавезе и завршни испит на наставним предметима које је поново уписао.
 • Студент који је стекао статус буџетског студента, мора да упише најмање 60 ЕСПБ.
 • Студент који је стекао статус самофинансирајућег студента мора да упише најмање 40, а највише 60 ЕСПБ (са прве и друге године студија). У зависности колико ЕСПБ је уписао обрачунаће му се и сразмерна школарина.

Приликом уписа, потребно је приложити:
Попуњен индекс (стране 2-3 предмети уписани у I години, 4-5 предмети уписани у II години, стране 6-7 предмети који се уписују у III години)
Попуњен

  предмети који се уписују у школској 2020/21
Попуњен образац

Доказ о уплати следећих износа(уплатнице):
Доказ о уплати (уплатницу) износа од 100,00 динара на име учешћа у финансирању Универзитетског центра за развој каријере,
жиро рацун 840-1838666-35
Позив на број 97    55-79    
Доказ о уплати (уплатницу) прве рате за школарину
За уплату школарине, жиро рачун је исти за све модуле
840-1838666-35
Позив на број из електронског налога, или на позив на број за одговарајући модул:

Студије политикологије                                97                    03 258
Међународне и европске                               97                    97 259
Студије културе и медија                              97                    94 26
Социјална политика и социјални рад      97                    91 261
 

СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ОКТОБРУ 2017/18
Школарина за прву, другу и терћу годину студија треба да је у потпуности плаћена.
Прва рата за четврту годину студија до 16.10.2020.
Друга рата за четврту годину студија до 20.12.2020.
Упис четврте године докторских студија од 0116.10.2020.
Упис IV године докторских студија, обављаће се од 01.10. до 16.10.2020. године, сваког радног дана од 11:00 до 13:00 сати, у студентској служби за студије III степена.
Обавезно попунити електронски ШВ 20 обаразац, у електронском налогу

 • Студент који у трећој години студирања одрађивањем предиспитних обавеза и завршних испита није стекао 60 ЕСПБ, у четвртој години студирања уписује наставне предмете са претходних година студија за које није позитивно оцењен.
 • Студент који у претходној години није положио обавезни предмет, поново уписује исти обавезни премет.
 • Студент који у претходној години није положио изборни премет уписује исти или други изборни предмет из тог изборног блока.
 • Студент је у обавези да поново слуша и одради све предиспитне обавезе и завршни испит на наставним предметима које је поново уписао.

Приликом уписа, потребно је приложити:
Попуњен

предмети који се уписују у школској 2020/21
Попуњен образац

Попуњен индекс (стране 2-3 предмети уписани у I години, 4-5 предмети уписани у II години, 6-7, предмети уписани у III години, стране 8-9 предмети који се уписују у IV години)
Доказ о уплати следећих износа(уплатнице):
Доказ о уплати (уплатницу) износа од 100,00 динара на име учешћа у финансирању Универзитетског центра за развој каријере,
жиро рацун 840-1838666-35
Позив на број 97    55-79    
Доказ о уплати (уплатницу) прве рате за школарину
За уплату школарине, жиро рачун је исти за све модуле
840-1838666-35
Позив на број из електронског налога, или на позив на број за одговарајући модул:
Докторске студије политикологије,                                                    97    26 218
Докторске студије међународне и европске,                                   97    23 219
Докторске  студије културе и медија,                                                97    20 220
Докторске студије социјалне политике и социјалног рада,       97    17 221
СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ОКТОБРУ 2016/17
Школарина за прву, другу, трећу и четврту годину студија треба да је у потпуности плаћена.
Прва рата за пету годину студија до 16.10.2020.

Друга рата за пету годину студија до 20.12.2020.
Упис пете године докторских студија од 0116.10.2020.
Упис V године докторских студија, обављаће се од 01.10. до 16.10.2020. године, сваког радног дана од 11:00 до 13:00 сати, у студентској служби за студије III степена.
Обавезно попунити електронски ШВ 20 обаразац, у електронском налогу

 • Студент који у претходним годинама студирања одрађивањем предиспитних обавеза и завршних испита није стекао 60 ЕСПБ, у четвртој годину студирања уписује наставне предмете са за које није позитивно оцењен.
 • Студент који у претходној години није положио обавезни предмет, поново уписује исти обавезни премет.
 • Студент који у претходној години није положио изборни премет уписује исти или други изборни предмет из тог изборног блока.
 • Студент је у обавези да поново слуша и одради све предиспитне обавезе и завршни испит на наставним предметима које је поново уписао.

Приликом уписа, потребно је приложити:
Попуњен

предмети који се уписују у школској 2020/21
Попуњен образац

Попуњен индекс (стране 2-3 предмети уписани у I години, 4-5 предмети уписани у II години, 6-7, предмети уписани у III години, стране 8-9 предмети уписани у IV години, стране 10-11, предмети који се уписују у V години).

Доказ о уплати следећих износа(уплатнице):
Доказ о уплати (уплатницу) износа од 100,00 динара на име учешћа у финансирању Универзитетског центра за развој каријере,
жиро рацун 840-1838666-35
Позив на број 97    55-79

Доказ о уплати (уплатницу) прве рате за школарину
За уплату школарине, жиро рачун је исти за све модуле
840-1838666-35
Позив на број из електронског налога, или на позив на број за одговарајући модул:
Студије политикологије                                97                    70171
Студије културе и медија                              97                    64 173
Међународне и европске                               97                    67 172
Социјална политика и социјални рад       97                    61 174

СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ОКТОБРУ 2015/16
Школарина за прву, другу, трећу, четврту и пету годину студија треба да је у потпуности плаћена.
Прва рата за шесту  годину студија до 16.10.2020.
Друга рата за шесту годину студија до 20.12.2020.

Упис VI  године докторских студија, обављаће се од 01.10. до 16.10.2020.године, сваког радног дана од 11:00 до 13:00 сати, у студентској служби за студије III степена.
Обавезно попунити електронски ШВ 20 обаразац, у електронском налогу

 • Студент који у претходним годинама студирања одрађивањем предиспитних обавеза и завршних испита није стекао 60 ЕСПБ, у петој години студирања уписује наставне предмете са за које није позитивно оцењен.
 • Студент који у претходној години није положио обавезни предмет, поново уписује исти обавезни премет.
 • Студент који у претходној години није положио изборни премет уписује исти или други изборни предмет из тог изборног блока.
 • Студент је у обавези да поново слуша и одради све предиспитне обавезе и завршни испит на наставним предметима које је поново уписао.

Приликом уписа, потребно је приложити:
Попуњен индекс (стране 2-3 предмети уписани у I години, 4-5 предмети уписани у II години, 6-7, предмети уписани у III години, стране 8-9 предмети уписани у IV години, стране 10-11, предмети уписани у V години, стране 11-12 предмети који се уписују у VI години студија)
Попуњен

предмети који се уписују у школској 2020/21
Попуњен образац

Доказ о уплати следећих износа(уплатнице):
Доказ о уплати (уплатницу) износа од 100,00 динара на име учешћа у финансирању Универзитетског центра за развој каријере,

жиро рачун 840-1838666-35
Позив на број 97    55-79
Новац се уплаћује за потребе финансирања заједничких послова Универзитета у Београду
Доказ о уплати (уплатницу) рате за школарину
Жиро рачун, исти за све модуле:
840-1838666-35
Модел:97
Позив на број, по модулима:
Студије политикологије, 71106
Међународне и европске студије, 68107
Студије социјалне политике и социјалног рада, 65108
Студије културе и медија, 62109

Related Posts