Вести

Списак студената који се уписују на буџет Одлуком декана

Студенти који су Одлуком декана стекли право уписа у школску 2020/21. годину у статусу буџетских студената могу да обаве упис у среду, 28.октобра 2020. у слушаоници 4 од 11 до 11.30 часова.

За упис је потребно да донесу:

  1. индекс;
  2. оригинал признаницу о уплати 100,00 динара на жиро-рачун Факултета: 840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080 сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената;
  3. (није обавезно): оригинал признаницу2 о уплати 200,00 динара на жиро-рачун Факултета: 840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080 сврха уплате: осигурање студената у шк. 2020/21.

Ако се неко од студената обухваћених претходно наведеном Одлуком декана већ уписао у 2020/21. као самофинасирајући студент и уплатио прву рату школарине, потребно је да донесе индекс и оригинал уплатницу прве рате. Молбу за повраћај уплаћеног износа студенти ће моћи да попуне  приликом уписа.

Моле се студенти да се придржавају наведеног термина уписа. Лично присуство није неопходно.

 

Related Posts