Вести

Савет Факултета на 10. (електронској) седници одржаној дана 25.12.2020. године донео је …

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПРВОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ УБ-ФПН У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ БР. 12-391/1 ОД 20.02.2020. ГОДИНЕ

С’тим у вези подсећамо да је датум доспећа треће рате школарине (III рате) за самофинансирајуће студенте који уписују ПРВУ ГОДИНУ СТУДИРАЊАчетрвртак, 31. децембар 2020. године а датум доспећа друге рате школарине (II рата) за самофинансирајуће студенте који уписују ДРУГУ И НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИРАЊА → такође четвртак, 31. децембар 2020. године.

Related Posts