Вести

Одржани 41. Сусрети социјалних радника

У организацији Одељења за социјалну политику и социјални рад одржани су 41. Сусрети социјалних радника 4. јуна 2021. године преко Zoom платформе. Сусрети су окупили преко три стотине пасивних учесника, што је још једном потврдило да је Факултет политичких наука најзначајнији форум за размену мишљења и искустава између академије и праксе у области социјалног рада.

Централна тема овогодишњих Сусрета, под називом „Солидарност у свету који се мења: перспективе и изазови за социјални рад и социјалну политику“, биле су вишеструке кризе које погађају друштва глобално, са рефлексијама на Србију и регион.

У уводном делу, учесницима Сусрета обратио се декан ФПН-а, проф. др Драган Р. Симић, који се осврнуо на значај праксе и практичне наставе за образовање социјалних радника. Указао је на стотине уговора о извођењу практичне наставе потписаних између ФПН-а и установа из праксе као важан ресурс за Факултет, уз спремност за ширење овог партнерског односа. Проф. др Наталија Перишић, шефица Одељења за социјалну политику и социјални рад, заложила се за иницирање и ажурније укључивање свих релевантних актера у промену медијског дискурса о социјалним радницима, а нарочито уклањање препрека за њихово запошљавање. Славица Милојевић, руководитељка Сектора за информисање, промоцију и подршку у Заводу за социјалну заштите Републике Србије позвала је социјалне раднике на солидарност између себе и са својим корисницима, а Јована Јаковљевић, председница Уније студената социјалне политике и социјалног рада подсетила је присутне на студентску перспективу у контексту професије социјалног рада.

Две регионално истакнуте стручњакиње, проф. др Весна Лескошек, са Факултета за социјални рад у Љубљани и проф. др Невенка Жегараца, са Факултета политичких наука у Београду, биле су пленарне говорнице.

Проф. др Весна Лескошек је у излагању „Социјални рад у време пандемије COVID-19 у Словенији“ представила контекст у ком центри за социјални рад функционишу у Словенији: нагласак на штедњи, администрирању и законским обавезама, уз бројна ограничења која воде ка губитку сржи социјалног рада. Ови трендови имали су последице и на рад у центрима за социјални рад током пандемије. Она социјалне раднике јесте затекла неспремне, али је током времена, дошло до важних побољшања у раду са корисницима. Проф. др Весна Лескошек представила је резултате истраживања у ком је примењен mix-method за добијање податка, а који су указали на значајне разлике у стручном раду у првом и другом таласу пандемије у Словенији. Тако је у првој фази социјални рад умногоме зависио од упутстава владе и здравствених стручних група, што је довело до ограничења у контактима са корисницима услуга, изазивајући озбиљне етичке и професионалне дилеме. У другој фази пак, социјлни радници постали су флексибилнији и иновативнији, у свом одговору на потребе корисника.

Проф. др Невенка Жегарац је фокус свог излагања ставила на људска права, анти-опресивну праксу и етичност у социјалном раду током пандемије. Три принципа су кључна, сматра она. Прва суштинска вредност социјалног рада јесте посвећеност правичном и прилагођеном поступању према појединцима и групама којима служи, посебно онима који су изложени најпогубнијим утицајима у тренутној пандемији. Друга кључна вредност је посвећеност разумевању људских потреба у контексту окружења, еколошких претњи и катастрофа, у ситуацији недоступности јавних система, служби и услуга. На крају, посвећеност социјалној и политичкој промени, јесте вредност која треба да обезбеди да сви системи доприносе једнаком приступу ресурсима за задовољавање потреба.

У наставку Сусрета, презентовано је око 40 тема, које су организоване у осам сесија, формулисаних око акутних изазова за социјални рад и социјалну политику. У појединачним сесијама разматрани су системи подршке породицама у процесима промена, промовисање вредности живота у заједници, професија и пракса социјалног рада као одговор на вишеструке кризе, положај миграната као вулнерабилне друштвене групе у процесима друштвених трансформација, карактеристике породице у кризи, ка парадигмама оснаживања и солидарности у социјалној политици и социјалном раду, одговори услуга социјалне заштите на пандемију и положај старих као вулнерабилне друштвене групе у процесима друштвених трансформација. У Зборнику апстраката објављени су кратки изводи свих излагања.

Related Posts