Вести

,

ДРУГИ УПИСНИ РОК – УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2021/22.

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује други уписни рок за:

 1. Kандидате који конкуришу за слободна места за упис на основне академске студије,
 2. Држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству школске 2020/21. године,
 3. Стипендисте по пројекту Владе Републике Србије „Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“.

I За кандидате који се нису уписали на основне академске студије у првом уписном року преосталa су 42 слободна места за упис у својству самофинансирајућих студената на следећим студијским програмима:

 • Основне академске студије политикологије – 5 (пет) места
 • Основне академске студије новинарства – 13 (тринаест) места
 • Основне академске студије соц. политике и соц. рада – 24 (двадесет четири) места

II Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2020/21. години могу да конкуришу за: 1 (једно) буџетско место одлуком Владе РС.

Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству школске 2020/2021. конкуришу у другом конкурсном року за упис у прву годину основних академских студија по претходно обављеној нострификацији школских сведочанстава и дипломе стечене у иностранству.

III Кандидати – стипендисти по пројекту Владе Републике Србије „Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“ морају имати потврду Министарства да је процес нострификације њихових средњошколских докумената у току (уписују се мимо квоте).

РАСПОРЕД – ДРУГИ УПИСНИ РОК 2021/22.

 • Пријављивање кандидата: 2. и 3. септембар 2021. од 11 до 13 часова
 • Објављивање листе са успехом кандидата из средње школе: 3. септембар 2021.
 • Полагање пријемног испита: 6. септембар 2021.
 • Објављивање резултата: 8. септембар 2021. на прелиминарној ранг листи
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 9. септембар 2021. од 10 до 11 часова
 • Објављивање коначне ранг листе: 10. септембар 2021.
 • Упис примљених кандидата: од 13. септембра 2021.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит који се састоји од јединственог теста знања за сваки студијски програм од 60 питања.

Сваки тачан одговор се бодује једним бодом.

Тест за студијске програме Основних академских студија политикологије и Основних академских међународних студија садржи:

 • 30 питања из предмета ИСТОРИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за студијски програм Основних академских студија новинарства садржи:

 • 30 питања из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за студијски програм Основних академских студија социјалне политике и социјалног рада садржи:

 • 30 питања из предмета ПСИХОЛОГИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

 ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Славко Тадић – Устав и права грађана за IV разред гимназије и III и IV разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

ИСТОРИЈА

 • Драгомир Бонџић, Коста Николић –Историја за III разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
 • Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић – Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин  – Психологија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 • Љиљана Николић, Босиљка Милић –Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић –Граматика српског језика за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Иво Тартаља –Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. или новија издања.
 • Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мате Пижурица –Правопис српског језика, Матица Српска, Нови Сад, 2013.

СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић – Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

************************************************************************************************************************************************************************************

За додатна обавештења везана за пријемни испит и упис на прву годину основних академских студија можете се јавити сваког радног дана од 23. августа 2021. референткињи за упис Јасни Дозет на телефон 011/30 92 903 или путем имејла: jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs

 

Related Posts