Вести

,

Модул мастер програма Студије политике: Политичке институције, јавна администрација и јавни сектор

Модул мастер програма Студије политике

Политичке институције, јавна администрација и јавни сектор

Позив за пријаве за 1. генерацију студената 2022/2023.

Руководиоци: Милан Јовановић и Душан Павловић

ЕПСБ: 60

Звање: Мастер политиколог у области политичких институција, јавне администрације и јавног сектора

Рок за пријаве: од 20. до 30. септембар 2022.

Факултет политичких наука вас позива да се пријавите на мастер студије из области Политичких институција, јавне администрације и јавног сектора за академску годину 2022/2023.

Приоритет на овом програму имају знања и способности из области политичких институција, јавне администрације и јавног сектора. Модул препознаје велики празан простор на тржишту на коме недостају две врсте образованих профила – политиколог за јавну администрацију и јавни сектор и истраживач-аналитичар за јавну администрацију и јавни сектор. Са једне стране, програм је дизајниран тако да студенте обучи за успешну професионалну каријеру у јавној, градској, општинској администрацији и јавном сектору, али и у политичким странкама, те невладиним организацијама и институтима који се баве јавним политикама. Са друге стране, модул је усмерен на научна истраживања о јавној администрацији. Будући да јавна администрација спроводи јавне политике, да јавне политике утичу на економске процесе, а да је за сваку јавну политику неопходан новац, програм нагласак ставља на знања о политичким институцијама, економији јавног сектора, утицају политичког одлучивања на тржиште, те анализу буџетских и других података релевантних за јавну администрацију.

Ова знања неопходна су за бављење сложеним економским, политичким, социјалним, културним питањима, те питањима заштите човекове околине с којима су јавна администрација и јавни сектор свакодневно суочени. Студенти који буду изабрали посао у јавној администрацији моћи ће да те проблеме решавају са практичне стране. Они који се њима буду бавили као истраживачи или policy аналитичари моћи ће да их решавају са аналитичке стране. Обе врсте знања су изузетно важне за функционисање сваке јавне администрације.

Посебну пажњу посвећујемо етичким, демократским и контролним питањима. Јавна администрација мора бити не само стручна, већ и департизована, али такође и правична у свом опхођењу према грађанима. Она мора да омогући учешће грађана у прављењу и спровођењу јавних политика, те увид надзорних тела у њен рад.

Курсеви на овом модулу су:

 • увод у јавну администрацију (обавезан),
 • истраживачке методе за јавну администрацију (обавезан),
 • тржиште и држава,
 • економија јавног сектора,
 • политичке институције и анализа буџета,
 • партиципација и јавне политике,
 • административно понашање,
 • контролна тела,
 • бихевиорална економија за јавну администрацију,
 • политичка етика за јавну администрацију,
 • уставни дизајн у новим демократијама,
 • изградња институција и управљање кризама,
 • анализа јавних политика,
 • нова јавна управа.

Предавачи на овом програму:

–       Владимир Вучковић

–       Славиша Тасић

–       Душан Павловић

–       Бојан Вранић

–       Никола Јовић

–       Иван Станојевић

–       Никола Бељинац

–       Небојша Владисављевић

–       Ђорђе Павићевић

–       Биљана Ђорђевић

–       Душан Вучићевић

–       Милан Јовановић

–       Снежана Ђорђевић

–       Дејан Миленковић

–       Агатина Петровић

–       Зоран Крстић

–       Стефан Сурлић

Почињемо у октобру 2022. Очекујемо вас!

Техничке напомене. На једногодишње мастер студије може се уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ на Факултету политичких наука и другим факултетима из групације друштвено-хуманистичких наука, као и лица која нису завршили факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, уколико су писали радове из области ових мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама, политичким партијама или релевантним организацијама. Мастер академске студије могу уписати и лица која су завршила основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука  по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању, као и лица која нису завршила факултет из групације друштвених наука уколико су писали радове из области ових мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама, политичким партијама или релевантним организацијама.

Пријемни испит ће се држати у првој недељи октобра 2022.

Контакт особа: Душан Павловић: dusan.pavlovic@fpn.bg.ac.rs

Related Posts