Вести

,

Вредновање ваннаставних активности за школску 2021/22. годину – подношење молби од 3. до 31. октобра

Поштоване колегинице и колеге,

Комисија за вредновање ваннаставних активности студената Факултета упућује позив студентима Факултета политичких наука да од 3. до 31. октобра 2022. године поднесу молбе за вредновање ваннаставних активности које су студенти Факултета обављали у току школске 2021/2022. године.

Молба са одговарајућим доказима попуњава се и предаје на један од два начина које студенти изаберу:

 1. Онлајн путем, попуном формулара који се налази на следећем линку и доставом скениране/фотографисане потврде/уверења или другог доказа којим се доказује да је студент обавио наведену активност: https://forms.gle/kNQCB6CLhkv2Se286
 2. Достављањем попуњеног обрасца који се налази на крају овог обавештења уз пропратни доказ (уверење/потврду или други доказ да је студент обавио наведену активност): достава се врши сваког уторка и четвртка у време трајања конкурса у просторијама Центра за каријерни развој у периоду од 10 до 12 часова (I спрат, стари део зграде).

Докази треба да садрже опис активности, трајање и број часова утрошених на њено остваривање. Студенти не треба да достављају молбе за:

 1. Ангажовање у органима и телима Универзитета у Београду и Факултета политичких наука
 2. Волонтирање у ПР тиму Факултета политичких наука
 3. Учешће у програмима које реализује Центар за каријерни развој Факултета политичких наука

Комисија ће вредновати следеће ваннаставне активности студената:

 • ангажовање у раду органа и тела Универзитета у Београду и Факултета политичких наука;
 • учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету у Београду и Факултету политичких наука;
 • стручну праксу студената Факултета политичких наука која није предвиђена студијским програмом;
 • добровољни рад у локалној заједници;
 • такмичење на спортским манифестацијама;
 • учешће на националним и међународним такмичењима;
 • учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
 • ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;
 • запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду;
 • друго. (у ову категорију спадају и сви студенти/киње који су волонтирали током трајања епидемије Covid-19)

За све додатне информације које су вам потребне будите слободни да нас контактирате путем мејла:  pajazit.pomak@fpn.bg.ac.rs

Related Posts