Вести

Састанак партнера на пројекту EUROPIA у Загребу

Доц. др Јања Симентић Поповић и доц. др Ивана Радић Милосављевић учествују на састанку партнера пројекта EUROPIA – “The On-wheel Summer School for the Socio-cultural Evolution of European Values, Principles, Identity and Awareness” у Загребу.

Током дводневног састанка (28-29. 6. 2024) наставници шест европских универзитета развијају материјале и курсеве за летњу школу која ће се организовати у Варшави крајем августа 2024. године на тему социо-културног развоја европских вредности, начела, идентитета и свести.

Курсеви који се изводе на летњој школи ће бити организовани унутар три шире теме:

1. Европска интеграција у очима грађана
2. Заједничка европска култура и национални идентитет: (не)пријатељи?
3. Заједничка историја ЕУ и национално историјско наслеђе: (не)могућа мисија?

Летња школа ће послужити као модел школе доступан свим заинетересованим универзитетским наставницима који желе да је употребе као додатак свом наставном процесу. Сви наставни материјали биће такође доступни бесплатно наставницима и студентима на порталу пројекта.

EUROPIA пројекат окупља шест партнера и једног придруженог партнера: Универзитет у Варшави, Пољска; Универзитет у Брашову, Румунија; Универзитет у Београду, Универзитет у Загребу, Хрватска; Универзитет Навара, Шпанија; Foundation PAX Rhodopica (НГО), Бугарска и Универзитет у Софији, Бугарска.

За више информација контактирајте: ivana.radic@fpn.bg.ac.rs


Related Posts