Библиотека ФПН

Библиотека Факултета политичких наука Универзитета у Београду

Библиотека са читаоницом располаже свом потребном опремом и одговарајућим фондом литературе (књиге, уџбеници, научни часописи, докторски и мастер радови). Поред стручне литературе у физичком формату, студенти имају приступ и електронским базама података, као и приступ за више од 35.000 наслова електронских научних часописа и електрoнских књига преко система КОБСОН.

Радно време библиотеке је од 8 до 20 часова.

Број телефона 011-3092948

Kоришћење грађе

Студенти постају чланови уз индекс Факултета. Публикације се могу задржати седам дана, уз могућност продужетка. Само студентима је дозвољено изношење публикација ван библиотеке.

Докторске дисертације, мастер радови и часописи се користе само у читаоници.

За додатне информације или помоћ у раду са електронским изворима, као и вези са организовањем краће обуке у коришћењу напредних претрага база података обратите се библиотекарима путем мејл адресе: biblioteka@fpn.bg.ac.rs. Обуке могу бити индивидуалног и групног типа.

Електронски извори

Факултет политичких наука Универзитета у Београду је у 2021. години претплаћен на базу електронских часописа “Political Science Complete”. Такође, у склопу пројекта MIGREC обезбеђен је приступ за 12 часописа из базе издавачке куће “Taylor & Francis“ до краја 2021. године.

У трајном поседу библиотеке је 34 е-књиге издавачке куће “Oxford University Press”.

Електронској грађи можете приступити на два начина: са било ког рачунара у згради Факултета или од куће приступањем преко портала за запослене или преко портала за студенте.

Уколико имате проблем са приступом обратите се библиотекарима или путем мејла biblioteka@fpn.bg.ac.rs .

 

Каталози библиотеке ФПН:

Корисне информације: