Историја античке и средњовековне политичке мисли

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије политикологије 1 обавезан 3+1 6 2015.
Основне академске студије новинарства 1 обавезан 3+1 6 2015.
Основне академске међународне студије 1 изборни 3+1 6 2015.

Related Courses